000001972 001__ 1972
000001972 005__ 20150906082701.0
000001972 041__ $$ačesky
000001972 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001972 245__ $$aPoziční mapy: Čtyři kategorie dotazování
000001972 520__ $$aHlavní předmět této kapitoly je použití v externalizujícího rozhovoru, aby vysvětlil s jakými problémy lidé vyhledají terapii. Nicméně externalizující rozhovor může být také použit všestranně v korigování a rekonstruování toho, co lidé často nazývají „síly“ a „zdroje“.
000001972 65017 $$apřeklady
000001972 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001972 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zdroje$$azdroje
000001972 653__ $$apřepis rozhovoru
000001972 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátraní po zdrojích
000001972 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1206$$xMaps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 1. kapitola
000001972 8564_ $$s132091$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1972/files/1 kap pozicni mapy externalizace.pdf
000001972 980__ $$aTRANSLATION

000001760 001__ 1760
000001760 005__ 20150311121642.0
000001760 041__ $$ačesky
000001760 100__ $$0AUTHOR|(SYS)tumadaniel$$aTůma, Daniel
000001760 245__ $$aKazuistika č. 5
000001760 300__ $$a10 s.
000001760 520__ $$aVysvětluji dívce, že je mi v situaci vědomí o jejím suspektním úmyslu nedobře, pokouším se dojednat a podmínit další spolupráci slibem, že prášky vrátí ještě dnes večer matce a dojednáváme, že si s matkou pro kontrolu zavolám. Přebírám v systemickém rámci kontrolu, přebírám dozor a opatruji. Dále s dívkou hovoříme o významu, který pro ni má naše spolupráce, vysvětluji jí svůj postoj a profesionální povinnosti. Zbytek sezení trávíme tímto tématem, ošetřuji sebe i svou  pozici, večer hovořím s matkou, která je velmi ráda, že jí dcera dala zbytek prášků na spaní, matka neskrývaně oceňuje význam a přínos prvního sezení.
000001760 65017 $$akazuistiky
000001760 653__ $$apřepis rozhovoru
000001760 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátrání po zdrojích
000001760 653__ $$apartnerské vztahy
000001760 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001760 8564_ $$s80408$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1760/files/Tuma, Daniel - Kazuistika 5.pdf
000001760 980__ $$aREPORT

000001759 001__ 1759
000001759 005__ 20150311121713.0
000001759 041__ $$ačesky
000001759 100__ $$0AUTHOR|(SYS)tumadaniel$$aTůma, Daniel
000001759 245__ $$aKazuistika č. 4
000001759 300__ $$a21 s.
000001759 520__ $$aPokračuji v, pro systemiku klasickém, opracovávání objednávky. Ptám se klienta, zdali se máme spíš věnovat té situaci, a jak ji zvládat (Shazerův solution focused approach), nebo máme-li hovořit o tátovi a nebo zdali mi může říci, co z těch témat považuje za nejdůležitější pořešit, aby vedly podle něj ke kýženému efektu terapie. Jinými slovy ho zplnomocňuji k tomu, aby určil on cestu a téma rozhovoru a aby on sám posoudil, zdali je mu užitečné vše, o čem hovoříme a kudy rozhovor vedeme. Zároveň se ho ptám, podle čeho pozná, že naše setkávání může skončit. Odpovídá, že: ,,Budu zase sám sebou“.
000001759 65017 $$akazuistiky
000001759 653__ $$apřepis rozhovoru
000001759 653__ $$0SUBJECT|(SYS)rodinaterapie$$arodinná terapie
000001759 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátrání po zdrojích
000001759 653__ $$aodvaha
000001759 653__ $$aškola
000001759 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001759 8564_ $$s119373$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1759/files/Tuma, Daniel - Kazuistika 4.pdf
000001759 980__ $$aREPORT

000001757 001__ 1757
000001757 005__ 20150310203821.0
000001757 041__ $$ačesky
000001757 100__ $$0AUTHOR|(SYS)tumadaniel$$aTůma, Daniel
000001757 245__ $$aKazuistika č. 2
000001757 300__ $$a17 s.
000001757 520__ $$aOba dále popisují situaci posledních týdnů, kdy manžel odešel z jejich dcerou ke známým a nedal manželce vědět, neodpovídal na telefonáty a manželka kontaktovala policii. Z této situace vyvstala žádost o rozvod, soud se má prý konat za tři dny a oba manželé potrvzují, že by rádi od poradců věděli, zdali se nedá jejich rodinná situace ,,nějak řešit”.
000001757 65017 $$akazuistiky
000001757 653__ $$0SUBJECT|(SYS)rodinaterapie$$arodinná terapie
000001757 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátrání po zdrojích
000001757 653__ $$apsychoterapeutické centrum
000001757 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zazracnaotazka$$azázračná otázka
000001757 653__ $$0SUBJECT|(SYS)parovaterapie$$apárová terapie
000001757 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001757 8564_ $$s90099$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1757/files/Tuma, Daniel - Kazuistika 2.pdf
000001757 980__ $$aREPORT

000001755 001__ 1755
000001755 005__ 20150310203756.0
000001755 041__ $$ačesky
000001755 100__ $$0AUTHOR|(SYS)tumadaniel$$aTůma, Daniel
000001755 245__ $$aKazuistika č. 1
000001755 300__ $$a15 s.
000001755 520__ $$aObjednávka byla slovy klienta stanovena jako nalezení řešení z tíživé situace, která však nebyla zatím přesně popsána. Klientova žádost, aby se mohl ,,vypovídat” byla terapeutem přijata jako právoplatná potřeba, v níž terapeut věří, že bude-li postupně naplňována, bude i krystalizovat preciznější zakázka v systemickém slova smyslu.
000001755 65017 $$akazuistiky
000001755 653__ $$0SUBJECT|(SYS)lepeformulovanecile$$alépe formulované cíle
000001755 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ocenovani$$aoceňování
000001755 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátrání po zdrojích
000001755 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001755 8564_ $$s80324$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1755/files/Tuma, Daniel - Kazuistika 1.pdf
000001755 980__ $$aREPORT

000001497 001__ 1497
000001497 005__ 20150308201430.0
000001497 035__ $$aSUBJECT|(SYS)patranipozdrojich
000001497 150__ $$apátrání po zdrojích
000001497 450__ $$azdroje
000001497 980__ $$aSUBJECT
000001497 980__ $$aAUTHORITY

000001496 001__ 1496
000001496 005__ 20150222204550.0
000001496 041__ $$ačesky
000001496 100__ $$0AUTHOR|(SYS)volfpetr$$aVolf, Petr
000001496 245__ $$aZávěrečná kasuistika
000001496 260__ $$aMělník$$c2014
000001496 300__ $$a14 s.
000001496 520__ $$aNa druhou stranu, pokud terapeut nereflektuje, že jakákoliv změna nastala spíše zásluhou šikovného klienta, může mít o svých schopnostech zkreslené představy, které tvrdě narazí v průběhu první konzultace s „nespolupracujícím” klientem. Tím nemyslím klienta, který nechce spolupracovat, ale klienta, který to neumí tak, jak bychom si často představovali.
000001496 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut10$$aUT10
000001496 65017 $$akazuistiky
000001496 653__ $$aazylový dům
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)medikace$$amedikace
000001496 653__ $$azdravotní postižení
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)prazskyvytah$$apražský výtah
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$asebereflexe
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)problem$$aproblém
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátrání po zdrojích
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001496 8564_ $$s562951$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1496/files/volf petr.pdf
000001496 980__ $$aTHESIS

000001495 001__ 1495
000001495 005__ 20150222204550.0
000001495 041__ $$ačesky
000001495 100__ $$0AUTHOR|(SYS)hrbackovavlasatatamara$$aHrbáčková Vlasatá, Tamara
000001495 245__ $$aNeusnout na vavřínech
000001495 260__ $$c2014
000001495 300__ $$a8 s.
000001495 520__ $$aPráce s panem Robertem byla náročná v tom, že jsem si musela uvědomit, jak přijít ke slovu, aby to nebylo příliš rázné. Nenechat se zaplavit příběhy, které spolu zdánlivě souvisí. Zužovat téma hovoru a pokoušet se ho vracet, když utíkal k jiným tématům. Ujasnit si, které z témat je opravdu tím, které chce řešit a na čem se bude pracovat.
000001495 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut10$$aUT10
000001495 65017 $$akazuistiky
000001495 653__ $$asoukromá praxe
000001495 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátrání po zdrojích
000001495 653__ $$0PROJECT|(SYS)mnohomluvnyklient$$amnohomluvný klient
000001495 653__ $$0SUBJECT|(SYS)stres $$astres
000001495 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$asebereflexe
000001495 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001495 8564_ $$s94504$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1495/files/vlasata tamara.pdf
000001495 980__ $$aTHESIS

000001494 001__ 1494
000001494 005__ 20150222204550.0
000001494 041__ $$ačesky
000001494 100__ $$0AUTHOR|(SYS)vasakovaalice$$aVašáková, Alice
000001494 245__ $$aZávěrečná práce
000001494 260__ $$aKratochvilka$$c2014
000001494 300__ $$a9 s.
000001494 520__ $$aDojednáváme si náplň poslední konzultace‐paní Iveta si přeje zrekapitulovat, co vše si v terapii objevila‐stále má pocit, že na ničem vlastně vědomě nepracuje, nemusí o tom přemýšlet, věci „se mění“. Proto by ráda pojmenovala své objevy v terapii, aby pro ni byly dostupnější, kdyby je potřebovala v budoucnu využít.
000001494 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut10$$aUT10
000001494 65017 $$akazuistiky
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$asebereflexe
000001494 653__ $$aporadenství pro děti
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)psychosomatika$$apsychosomatika
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)stres $$astres
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)medikace$$amedikace
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyjimky$$avýjimky
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátrání po zdrojích
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebeduvera$$asebedůvěra
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)silnapetka$$asilná pětka
000001494 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001494 8564_ $$s148439$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1494/files/vasakova alice.pdf
000001494 980__ $$aTHESIS

000001489 001__ 1489
000001489 005__ 20150222204549.0
000001489 041__ $$ačesky
000001489 100__ $$0AUTHOR|(SYS)dufkovavera$$aDufková, Věra
000001489 245__ $$aMartina
000001489 300__ $$a12 s.
000001489 520__ $$aMartina přišla s přáním, aby se to příští rok neopakovalo, aby byla spokojená. Během spolupráce dospěla k názoru, že nejde o to, zda se nemoc objeví či ne. Potřebuje, ale vědět, co s tím a jak to zvládnout. Cíl spolupráce jsme stanovily v poslouchání sama sebe, s vnímáním toho, kdy je smutná. Jen si to připustit a nebát se toho.
000001489 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut10$$aUT10
000001489 65017 $$akazuistiky
000001489 653__ $$0SUBJECT|(SYS)medikace$$amedikace
000001489 653__ $$0SUBJECT|(SYS)psychosomatika$$apsychosomatika
000001489 653__ $$akrizová poradna
000001489 653__ $$0SUBJECT|(SYS)externalizace$$aexternalizace
000001489 653__ $$0SUBJECT|(SYS)doptavani$$adoptávání
000001489 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátrání po zdrojích
000001489 653__ $$0SUBJECT|(SYS)pripojeni$$apřipojení
000001489 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001489 8564_ $$s168648$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1489/files/dufkova vera.pdf
000001489 980__ $$aTHESIS
000001489 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-0$$t2014-07-19 06:36:41$$vInvenio/1.9999 refextract/1.5.40
000001489 999C5 $$9CURATOR$$hANDERSON, H.$$i978-80-903858-6-3$$mKonverzace, jazyk, a jejich možnosti. Brno: NC Publishing, a. s., 2009, 235 s$$rKN52
000001489 999C5 $$0874$$9CURATOR$$hBERG, I. K.$$i978-80-262-0500-5$$mPosílení rodiny. Praha: Portál, 2013, 168 s$$rKN26
000001489 999C5 $$9CURATOR$$hSCHLIPPE, A., SCHWEITZER, J.$$i80-7295-082-7$$mSystemická terapie a poradenství. Brno: Cesta, 2006, 252 s$$rKN1
000001489 999C5 $$0882$$9CURATOR$$hÚLEHLA, I.$$i978-80-86429-36-6$$mUmění pomáhat. Praha, SLON, 2007, 128 s$$rKN32