Kasuistika

Položení zázračné otázky Kateřině bylo intuitivní rozhodnutí a uvědomovala jsem si možné riziko práce jen s jedním klientem v kontextu párové terapie. Ale ukázalo se, že bylo užitečné a s otázkou jsme nakonec pracovali společně a interaktivně i s Tomášem. Odrazilo se to v atmosféře setkání, v tom, že takto ...

by Červinková, Alice | 25 Mar 2014, 14:39 | drogy   závislost   kazuistika   partnerské vztahy   substituční léčba   pátrání po zdrojích   formulování zakázky   otázka na zázrak   párová terapie  


Výcvik Umění terapie: závěrečná práce

V závěru prvního sezení shrnuji, co všechno zaznělo, parafrázuji všechna pozitiva ve vztahu se sestrou, s cílem je vyzdvihnout a ukázat, že vztah není jenom negativní. Na to Jarmila reagovala slovy :“Zní mi to, ale neumím k tomu...nic říct, nechám si to...“

by Dostálová, Gabriela | 25 Mar 2014, 15:50 | přepis rozhovoru   kazuistika   zkušený klient   soukromá praxe   sebereflexe   pátrání po zdrojích   výjimky   doptávání  


Závěrečná práce

Nenašla jsem patřičnou literaturu na to, jak má terapeut nakládat s vnitřními pocity, obrazy, vnímáním nebo přesvědčeními. Nikde se nepíše, že terapeut má v tu chvíli nekonečné množství voleb, jak zareagovat, jak pokračovat. Ale nakonec může zvolit a volí jen jednu jedinou. Tu , která ho prozrazuje a vypovídá jen ...

by Hašlarová, Marta | 28 Apr 2014, 9:39 | domácí násílí   bezpečí   kazuistika   partnerské vztahy   formulování zakázky   externalizace   pátrání po zdrojích  


Sobě vstříc

Pro psaní práce jsem zvolila právě Helenin případ, protože si vážím jejího odhodlání nevzdávat věci a prát se s nimi. Zároveň mně samotné spolupráce s Helenou umožnila dívat se na moji práci zblízka, zabývat se kriticky tím, co dělám a proč to dělám.

by Hrazdilová, Jana | 29 Apr 2014, 7:21 | přepis rozhovoru   sebedůvěra   kazuistika   partnerské vztahy   mnohomluvný klient   metafory   pátrání po zdrojích  


Závěrečná práce k obhajobě psychoterapeutického výcviku

Získala jsem také náměty pro svoji další práci - snažit se více vytěžit ze změny (toho se někdy při konzultacích vzdávám a je to škoda), více pokračovat v doptávání ( „jak to ten klient dělá“), více „hned nerozumět“, více kutat.

by Pěničková, Jana | 29 Apr 2014, 7:50 | kazuistika   medikace   soukromá praxe   deprese   zkušený klient   sebedůvěra   domácí úkoly   reflektování   pátrání po zdrojích  


Systemická psychoterapie drogového faráře

Pomáhání slovem a nasloucháním je pro mne už 12 let záležitostí srdce, vždy znovu zajímavou a dobrodružnou. Od prvního nesmělého naslouchání drogově závislým v terapeutické komunitě, přes poradenskou činnost ve vězení a duchovní službu lidem ve farnosti, až po tabulku s nápisem: katolický kněz a psychoterapeut. Bez systemického psychoterapeutického výcviku, ...

by Jargus, Marek | 29 Apr 2014, 12:07 | sebereflexe   drogy   závislost   kazuistika   kontaktní centrum   zkušený klient   léčba závislostí   pátrání po zdrojích   supervize  


Boj se sociální fobií - práce s klientkou Klárou

Setkání s ní mi působila radost z dobře odvedené práce i z příjemného lidského kontaktu. Ačkoli v kontextu systemické terapie nemá tento konstrukt příliš velký význam, dá se říci, že mezi námi během času vznikl hluboký terapeutický vztah i určité lidské pouto. Protože s těmito veličinami neumím dobře pracovat, vzala ...

by Ježková, Tereza | 29 Apr 2014, 13:45 | kazuistika   škola   supervize   sociální fobie   externalizace   pátrání po zdrojích  


Kazuistika případu

Případ je podle mého úsudku zajímavým podnětem pro mnohé profesionály, kteří do poskytování systemických pomáhajících služeb vstupují s ambicí působit užitečně jak ve firemních, tak osobních kontextech pomáhajících profesí.

by Kallista, Petr | 30 Apr 2014, 7:10 | pracovní stres   kazuistika   soukromá praxe   formulování zakázky   pátrání po zdrojích   SF   domácí úkoly   otázka na zázrak  


Užitek, respekt, krása ... a láska

Práce s více lidmi v terapii pro mne byla novinkou. Zkoušela jsem, jak to funguje, jak funguji v takové situaci já. Co je mi příjemné a nepříjemné. Jak se mi daří nastavovat prostředí pro všechny členy systému. Myslím, že to nakonec bylo dobré. Hodně jsem musela reflektovat své pocity. Co ...

by Kostková, Naďa | 30 Apr 2014, 11:08 | kazuistika   soukromá praxe   sebereflexe   ztráta blízkého člověka   rodinná terapie   předpoklady   konflikt zájmů   pátrání po zdrojích   vyjasňování   smrt a umírání  


Práce s klientem

V průběhu jedné z pedagogických porad si stěžovali na jeho „zhoršené chování“, které se projevovalo odmlouváním, vyhýbání se povinnostem, hrubším chováním k vrstevníkům. Vychovatelé vyjádřili potřebu znovu získat kontrolu nad Pavlovým chováním a tedy i udržet stabilitu a disciplínu na oddíle. Pavel sám do té doby ode mne pomoc nežádal, ...

by Malá, Kateřina | 1 May 2014, 7:09 | kazuistika   zkušený klient   konflikt zájmů   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra