Závěrečná práce

Ve hře bylo několik objednávek, které klientka uváděla: „vyrovnávání se s faktem nemoci; moci volně hovořit o tom, co ji zasahuje a co je v ní oslabené; naučit se vyplavovat své emoce konstruktivním způsobem; vnímat sebe a svůj život naplno a neutíkat od něj; zvládat lépe svůj život, něž tomu ...

by Kovář, Vratislav | 30 Apr 2014, 11:38 | nemoc   kazuistika   soukromá praxe   předpoklady   sebedestrukce   vina   přepis rozhovoru  


Užitek, respekt, krása ... a láska

Práce s více lidmi v terapii pro mne byla novinkou. Zkoušela jsem, jak to funguje, jak funguji v takové situaci já. Co je mi příjemné a nepříjemné. Jak se mi daří nastavovat prostředí pro všechny členy systému. Myslím, že to nakonec bylo dobré. Hodně jsem musela reflektovat své pocity. Co ...

by Kostková, Naďa | 30 Apr 2014, 11:08 | kazuistika   soukromá praxe   sebereflexe   ztráta blízkého člověka   rodinná terapie   předpoklady   konflikt zájmů   pátrání po zdrojích   vyjasňování   smrt a umírání  


Blízká setkání neznámých světů

S Natálií se občas dostávám do zvláštní situace. Jako bych měla pocit, že nějak omylem hraje roli, která patří někomu jinému (přece ne té Natálii, pro kterou je vzdělání důležité). V takových chvílích jako bych ji chtěla pomoci, udělat něco za ni, zakřičet, postrčit ji. Je to boj vnitřní, mám ...

by Holmanová, Adéla | 28 Apr 2014, 12:05 | kazuistika   dětská terapie   domácí úkoly   předpoklady   sebereflexe   škola   přepis rozhovoru  


Praktická orientácia na riešenia - duchovná zameranosť na zdroje

Existuje vôbec niečo také, ako nejaká špecifická "na riešenie orientovaná, krátka terapia" ? Ak dobre chápem úsilie svojich kolegov, potom som presvedčený, že každá terapeutická koncepcia sa snaží o riešenie problémov, liečenie chorôb, či odstraňovanie ťažkostí. Idea riešenia je predsa základným znakom každej pomoci.

by Hargens, Jürgen | 9 Apr 2014, 13:58 | krátká terapie   SF   řešení   kritická úvaha   předpoklady   reflektování  


Když vztahy vytvářejí realitu: Revize terapeutické komunikace

Efektivní terapie často vypadá jako magie. Životem otřásající problém je popisován v tichém zákoutí pokoje daleko od místa otřesu. Otázky a odpovědi, dobré i špatné příběhy, emocionální výlevy, chvíle ticha a snad i slzy – to všechno může nastat. A pak, téměř zázračnou intervencí, se stane změna. Problém je transformován, ...

KN73

by Gergen, Kenneth J. ; Nepustil, Pavel | 8 Apr 2014, 14:16 | změna   magie   předpoklady   komunikace   historie  


Kybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi

Text, který jsem vybral, tvoří pro mne nejzajímavější asi čtvrtinu celé knihy. Kapitoly Úvod a Klinické předsudky jsou v celku až na nepatrné krácení označené [...]. Z ostatních kapitol, jsem poznamenal některé odstavce a věty, které se mi zdají důležité pro pochopení souvislostí a záměru autorů. Podstatné se mi jeví ...

KN54 | ebrary

by Cecchin, Gianfranco ; Lane, Gerry ; Ray, Wendel A. ; Úlehla, Ivan | 2 Apr 2014, 14:33 | 1 review | předpoklady   předsudky   klasika   teorie   znevažování   samozřejmost   nesamozřejmost   reflektování  


Mít předsudky k předsudkům

„Něco dělat a reflektovat to“ byl pro mě vždycky zvyk. V současné době máme takové množství případů jako cest na počátku 70. let, během vznikající rodinné terapie Milánské školy. Cecchinovými „spolurevolucionáři“ byli v té době Boscolo, Prata a Selvini Palazzoli, kteří se vydali stejným psychoanalytickým směrem jako jejich učitelé. Ale ...

| New Therapist Magazine

by Cecchin, Gianfranco ; Soderlund, John ; Brychtová, Pavla | 2 Apr 2014, 14:03 | 1 review | reflektování   znevažování   předpoklady   předsudky   interview  


Divnější než můžeme předpokládat: podivnost vědy

Co je to, co nás činí schopnými cokoliv předpokládat? A lze z toho usuzovat na to, co vůbec MŮŽEME předpokládat? Existují ve vesmíru jevy, které budou navždy mimo náš dosah, ačkoliv ne nutně mimo dosah nějaké vyspělejší inteligence? Existují ve vesmíru jevy, které jsou již z principu neuchopitelné, a to ...

| Richard Dawkins on TED

by Dawkins, Richard ; Jarošová, Miroslava | 2 Apr 2014, 12:39 | fyzika   poznání   vesmír   předpoklady   věda  


Konstruktivismus a narativní psychologie

Pokusil jsem se zdůraznit hlavní podobnosti a protiklady mezi teorií osobnosti a narativním přístupem k identitě. Mým hlavním cílem bylo pomoci zkoumání běžných základních témat přístupů konstruktivismu a sociálního konstruktivismu k narativní psychologii vzhledem k tomu, že ovlivňování obou přístupů by mělo vyústit v silnější alternativu mechanistických a objektivistických koncepcí ...

KN71

by Botella, Luis | 2 Apr 2014, 11:44 | narativní přístup   kritická úvaha   historie   předpoklady  


Terapeutické přibližování k panu Drakovi

Při zahájení terapie jsem si tedy na otázku: V čem je systemická terapie s lidmi s mentálním postižením jiná, odpověděla, že v ničem. Je specifická člověkem , který tam sedí a povídá si se mnou. Každý člověk je specifický svým jazykem, který nějak používá, svým příběhem, který mi sděluje, svým ...

by Brožová, Eva | 24 Mar 2014, 16:52 | rozhovory   mentální postižení   přepis rozhovoru   kazuistika   naslouchání a mluvení   předpoklady   chráněné bydlení   stěžovatel   externalizace