Terapeutické přibližování k panu Drakovi

Při zahájení terapie jsem si tedy na otázku: V čem je systemická terapie s lidmi s mentálním postižením jiná, odpověděla, že v ničem. Je specifická člověkem , který tam sedí a povídá si se mnou. Každý člověk je specifický svým jazykem, který nějak používá, svým příběhem, který mi sděluje, svým ...

by Brožová, Eva | 24 Mar 2014, 16:52 | rozhovory   mentální postižení   přepis rozhovoru   kazuistika   naslouchání a mluvení   předpoklady   chráněné bydlení   stěžovatel   externalizace  


Subject: předpoklady

Konstrukce světa, kterou si člověk vytváří je spletí navzájem propojených předpokladů. Od jednoduchých typu: když zaprší, zmoknu, ke složitějším typu: když budu hodný, lidi mě budou mít rádi, až k velmi složitým teoriím typu: E=mc2. Předpoklady jsou základní jednotkou našeho vědění, poznání, uchopení zkušeností či učení se. Předpokladu můžeme rozumět. ...


Subject: fundamentální předpoklady o realitě

Svět jako biliard, zaplněný fyzikálně-bio-psycho-sociálními objekty. Fyzikalizmus na úrovni Newtonovské dynamiky, kde vztahy mezi objekty jsou zákonité a určené vlastnostmi objektů. Poetické vyjádření Pythagorejců mluví o hudbě sfér