Subject: předpoklady

Konstrukce světa, kterou si člověk vytváří je spletí navzájem propojených předpokladů. Od jednoduchých typu: když zaprší, zmoknu, ke složitějším typu: když budu hodný, lidi mě budou mít rádi, až k velmi složitým teoriím typu: E=mc2. Předpoklady jsou základní jednotkou našeho vědění, poznání, uchopení zkušeností či učení se. Předpokladu můžeme rozumět. ...


Subject: fundamentální předpoklady o realitě

Svět jako biliard, zaplněný fyzikálně-bio-psycho-sociálními objekty. Fyzikalizmus na úrovni Newtonovské dynamiky, kde vztahy mezi objekty jsou zákonité a určené vlastnostmi objektů. Poetické vyjádření Pythagorejců mluví o hudbě sfér