Reports / zlatý fond

K systemice a výcviku / Úlehla, Ivan

2s

Na nedávném posezení s mladšími kolegy, absolventy systemického výcviku, jsem si znovu všiml, že používají modely či koncepty z jiného než systemického světa. Výcvik, jak jej zažili jim poskytl obecné rámce, filosofické pozadí, nácvik některých technik, řadu zkušeností s rolí klienta i terapeuta. Neposkytl jim, řekl bych, vyfutrování v podobě jednoduchých vysvětlení, která usnadňují porozumění tomu, oč jde, o co se jedná, co je ve hře.

Hesla: předpoklady

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports / zlatý fond

Předpoklady systemické terapie / Úlehla, Ivan

8s

Účelem klinické teorie je podle Kurta Ludewiga „určit svůj předmět a vypracovat jemu odpovídající metodologii“ 1 K tomu je předně nutné popsat koncept fungování člověka a jeho psychiky. Slovy obecné psychologie systemická teorie osobnosti. Vychází z představy, že "klient má všechno, co potřebuje s sebou", která je přisuzována Miltonu Ericksonovi. Co tedy má a nemá s sebou?

Hesla: předpoklady

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports / citováno studenty KN73

When Relationships Generate Realities:: Therapeutic Communication Reconsidered / Gergen, Kenneth J.

Effective therapy often seems magical. A life shattering problem is described in the quiet recesses of a chamber far removed from the site of turmoil. Questions and answers, stories good and bad, emotional outbursts, a little silence and perhaps some tears - all may be present. And then, almost by miraculous intervention, there is change. The problem is transformed, seems less severe, or is possibly dissolved. Yet, we ponder, how was the result achieved?

Hesla: historie ; komunikace ; magie ; předpoklady ; změna

Viz též: When Relationships Generate Realities; PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Articles / zlatý fond

Prejudiced about prejudice / Cecchin, Gianfranco -- Soderlund, John

It has always been a habit, he says, "to do something and reflect". That is as much the case now as it was way back in the early 1970's, during the nascent days of the Milan school of family therapy. Cecchin's co-revolutionaries at the time were Boscolo, Prata and Selvini Palazzoli, all of whom had been pointed in a psychoanalytic direction by their teachers.

Hesla: interview ; předpoklady ; předsudky ; reflektování ; znevažování

Viz též: New Therapist Magazine; PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles, Highly Recommended


Thesis / kazuistiky

Závěrečná kasuistika / Volf, Petr

Mělník: 2014. 14 s.

Na druhou stranu, pokud terapeut nereflektuje, že jakákoliv změna nastala spíše zásluhou šikovného klienta, může mít o svých schopnostech zkreslené představy, které tvrdě narazí v průběhu první konzultace s „nespolupracujícím” klientem. Tím nemyslím klienta, který nechce spolupracovat, ale klienta, který to neumí tak, jak bychom si často představovali.

Hesla: azylový dům ; kazuistika ; medikace ; pražský výtah ; problém ; pátrání po zdrojích ; předpoklady ; sebereflexe ; zdravotní postižení

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Obhajoba kazuistiky klienta M. / Tůma, Daniel

15 s.

Pokus o dekonstrukci klientova ,,opatrovníka“ vedl k zajímavému obratu a vedl také k závěru, než který by se celou dobu jevil jako ,,žádoucí“. Věříme-li v klientovu kompetenci rozhodnout se a udělit zkušenostem významy a smysl, mohu potvrdit, že se také tím pádem nejednou setkáváme s velmi překvapivými obraty. Z osobního hlediska mi však výsledek terapie a klientovo rozhodnutí nepřijde až natolik závažně odlišné od našich možných očekávání, která v nás klientova slova mohla vyvolávat.

Hesla: dekonstrukce ; domácí násilí ; kazuistika ; otázka na zázrak ; partnerské vztahy ; pochybnosti ; předpoklady ; připojení ; soukromá praxe

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Šutorková, Kateřina

Praha: 2009. 16 s.

Uvědomila jsem si, jak mě ovlivnilo při vedení konzultací to, že jsem znala skutečnosti, které mi nesdělil klient, ale jeho rodina. Byla to „má past“, do které jsem se dostala a dál jsem pracovala s předpokladem, že vše co mi O. říká, je lež. Paradoxem pak bylo sdělení klienta, kdy mi vysvětloval důvody, proč mi to neřekl. Uvědomila jsem si, jak právě předpoklady mohou ovlivňovat práci s tak náročnou cílovou skupinou jako jsou klienti kontaktních center.

Hesla: doprovázení ; drogy ; externalizace ; kazuistika ; konflikt zájmů ; kontaktní centrum ; poradenství ; předpoklady ; terapie ; zkušený klient ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Kazuistika / Popelková, Šárka

10 s.

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že se může ohradit vůči všemu, co se jí nebude líbit nebo jí nebude příjemné. To, že novému kontextu obě rozumíme, jsem si ověřila také na začátku první konzultace.

Hesla: domov mládeže ; kazuistika ; konflikt zájmů ; metafory ; předpoklady ; rámování ; samostatnost ; sebedůvěra ; zdravotní postižení ; zkušený klient

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Dovolit si nebrat odpovědnost za druhého / Novotná, Nora

Praha: 2008. 33 s.

Jedná se tedy spíše o zpětnou reflexi toho, kam se terapie ubírala a jaké jsem měla záměry. Stejně tak je těžké vytipovat „zlomové“ body, které klienta posouvají dál. Mnohdy totiž podle mého názoru hrají velkou roli věci, které jsou některou částí sezení vyprovokovány, nastartovány, ale které klient vykoná nebo vymyslí mezi sezeními. Jak například uvidíme v popisovaném příběhu terapie, kde je jedním ze zlomů právě zamyšlení se nad domácím úkolem.

Hesla: domácí úkoly ; kazuistika ; nestátní zdravotnické zařízení ; oceňování ; otevírání terapie ; pražský výtah ; předpoklady ; sebereflexe ; výjimky ; zodpovědnost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Kasuistika / Mrvová, Kamila

15 s.

Důvod, proč jsem si vybrala právě práci s ním, byl ten, že s tímto klientem jsme urazili největší část společné psychoterapeutické cesty. Práce s ním nebyla vždy snadná, ale změny, které v průběhu terapie nastaly, byly zřejmé, podobně jako spokojenost klienta s nimi .

Hesla: dekonstrukce ; formulování zakázky ; kazuistika ; metafory ; obsedantně kompulzivní porucha ; pražský výtah ; předpoklady ; přepis rozhovoru ; soukromá praxe

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports