000002406 001__ 2406
000002406 005__ 20200122172355.0
000002406 041__ $$ačesky
000002406 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000002406 245__ $$aK systemice a výcviku
000002406 300__ $$a2s
000002406 520__ $$aNa nedávném posezení s mladšími kolegy, absolventy systemického výcviku, jsem si znovu všiml, že používají modely či koncepty z jiného než systemického světa. Výcvik, jak jej zažili jim poskytl obecné rámce, filosofické pozadí, nácvik některých technik, řadu zkušeností s rolí klienta i terapeuta. Neposkytl jim, řekl bych, vyfutrování v podobě jednoduchých vysvětlení, která usnadňují porozumění tomu, oč jde, o co se jedná, co je ve hře.
000002406 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000002406 65017 $$azlatý fond
000002406 8564_ $$s33587$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2406/files/k-vycviku.pdf
000002406 980__ $$aREPORT

000002404 001__ 2404
000002404 005__ 20200109202641.0
000002404 041__ $$ačesky
000002404 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000002404 245__ $$aPředpoklady systemické terapie
000002404 300__ $$a8s
000002404 520__ $$aÚčelem klinické teorie je podle Kurta Ludewiga „určit svůj předmět a vypracovat jemu odpovídající metodologii“ 1 K tomu je předně nutné popsat koncept fungování člověka a jeho psychiky. Slovy obecné psychologie systemická teorie osobnosti. Vychází z představy, že "klient má všechno, co potřebuje s sebou", která je přisuzována Miltonu Ericksonovi. Co tedy má a nemá s sebou?
000002404 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000002404 65017 $$azlatý fond
000002404 8564_ $$s119127$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2404/files/predpoklady systemicke terapie.pdf
000002404 980__ $$aREPORT

000002102 001__ 2102
000002102 005__ 20150714090551.0
000002102 037__ $$aKN73
000002102 041__ $$aanglicky
000002102 100__ $$0AUTHOR|(SYS)gergenkennethj$$aGergen, Kenneth J.
000002102 245__ $$aWhen Relationships Generate Realities:$$bTherapeutic Communication Reconsidered
000002102 520__ $$aEffective therapy often seems magical. A life shattering problem is described in the quiet recesses of a chamber far removed from the site of turmoil. Questions and answers, stories good and bad, emotional outbursts, a little silence and perhaps some tears - all may be present.  And then, almost by miraculous intervention, there is change. The problem is transformed, seems less severe, or is possibly dissolved. Yet, we ponder, how was the result achieved?
000002102 653__ $$azměna
000002102 653__ $$amagie
000002102 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000002102 653__ $$0$$aSUBJECT|(SYS)komunikace$$akomunikace
000002102 653__ $$ahistorie
000002102 65017 $$acitováno studenty
000002102 8564_ $$s74657$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2102/files/Gergen.pdf
000002102 909C4 $$dhttp://www.swarthmore.edu/Documents/faculty/gergen/When_Relationships_Generate_Realities.pdf$$pWhen Relationships Generate Realities
000002102 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/991$$pPŘEKLAD
000002102 980__ $$aREPORT

000002078 001__ 2078
000002078 005__ 20151005193940.0
000002078 041__ $$aanglicky
000002078 100__ $$0AUTHOR|(SYS)cecchingianfranco$$aCecchin, Gianfranco
000002078 245__ $$aPrejudiced about prejudice
000002078 520__ $$aIt has always been a habit, he says, "to do something and reflect". That is as much the case now as it was way back in the early 1970's, during the nascent days of the Milan school of family therapy. Cecchin's co-revolutionaries at the time were Boscolo, Prata and Selvini Palazzoli, all of whom had been pointed in a psychoanalytic direction by their teachers.
000002078 655__ $$arozhovor
000002078 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$areflektování
000002078 653__ $$aznevažování
000002078 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000002078 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000002078 653__ $$ainterview
000002078 65017 $$azlatý fond
000002078 700__ $$0AUTHOR|(SYS)soderlundjohn$$aSoderlund, John
000002078 8564_ $$s47104$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2078/files/Original.doc
000002078 909C4 $$dhttp://www.newtherapist.com/cecchin.html$$pNew Therapist Magazine
000002078 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/952$$pPŘEKLAD
000002078 980__ $$aARTICLE

000001496 001__ 1496
000001496 005__ 20150222204550.0
000001496 041__ $$ačesky
000001496 100__ $$0AUTHOR|(SYS)volfpetr$$aVolf, Petr
000001496 245__ $$aZávěrečná kasuistika
000001496 260__ $$aMělník$$c2014
000001496 300__ $$a14 s.
000001496 520__ $$aNa druhou stranu, pokud terapeut nereflektuje, že jakákoliv změna nastala spíše zásluhou šikovného klienta, může mít o svých schopnostech zkreslené představy, které tvrdě narazí v průběhu první konzultace s „nespolupracujícím” klientem. Tím nemyslím klienta, který nechce spolupracovat, ale klienta, který to neumí tak, jak bychom si často představovali.
000001496 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut10$$aUT10
000001496 65017 $$akazuistiky
000001496 653__ $$aazylový dům
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)medikace$$amedikace
000001496 653__ $$azdravotní postižení
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)prazskyvytah$$apražský výtah
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$asebereflexe
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)problem$$aproblém
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátrání po zdrojích
000001496 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001496 8564_ $$s562951$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1496/files/volf petr.pdf
000001496 980__ $$aTHESIS

000001247 001__ 1247
000001247 005__ 20150310193830.0
000001247 041__ $$ačesky
000001247 100__ $$0AUTHOR|(SYS)tumadaniel$$aTůma, Daniel
000001247 245__ $$aObhajoba kazuistiky klienta M.
000001247 300__ $$a15 s.
000001247 520__ $$aPokus o dekonstrukci klientova ,,opatrovníka“ vedl k zajímavému obratu a vedl také k závěru, než který by se celou dobu jevil jako ,,žádoucí“. Věříme-li v klientovu kompetenci rozhodnout se a udělit zkušenostem významy a smysl, mohu potvrdit, že se také tím pádem nejednou setkáváme s velmi překvapivými obraty. Z osobního hlediska mi však výsledek terapie a klientovo rozhodnutí nepřijde až natolik závažně odlišné od našich možných očekávání, která v nás klientova slova mohla vyvolávat.
000001247 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut05a$$aUT05a
000001247 65017 $$akazuistiky
000001247 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001247 653__ $$asoukromá praxe
000001247 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001247 653__ $$0SUBJECT|(SYS)partnerskevztahy$$apartnerské vztahy
000001247 653__ $$0SUBJECT|(SYS)nasili$$adomácí násilí
000001247 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zazracnaotazka$$aotázka na zázrak
000001247 653__ $$0SUBJECT|(SYS)dekonstrukce$$adekonstrukce
000001247 653__ $$0SUBJECT|(SYS)pripojeni$$apřipojení
000001247 653__ $$apochybnosti
000001247 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1247/files/tuma daniel.pdf
000001247 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1247/files/tuma daniel.gif?subformat=icon$$xicon
000001247 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1247/files/tuma daniel.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001247 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1247/files/tuma daniel.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001247 980__ $$aTHESIS
000001247 999C5 $$9CURATOR$$hSCHLIPPE, A., SCHWEITZER, J.$$mSystemické terapie a poradenství. Brno: Cesta 2001$$o1$$rKN1
000001247 999C5 $$9CURATOR$$hÚLEHLA, I.$$mUmění pomáhat. Písek: Renesance 1996$$o2$$rKN32

000001242 001__ 1242
000001242 005__ 20150311123745.0
000001242 041__ $$ačesky
000001242 100__ $$0AUTHOR|(SYS)sutorkovakaterina$$aŠutorková, Kateřina
000001242 245__ $$aZávěrečná práce
000001242 260__ $$aPraha$$c2009
000001242 300__ $$a16 s.
000001242 520__ $$aUvědomila jsem si, jak mě ovlivnilo při vedení konzultací to, že jsem znala skutečnosti, které mi nesdělil klient, ale jeho rodina. Byla to „má past“,  do které jsem se dostala a dál jsem pracovala s předpokladem, že vše co mi O. říká, je lež. Paradoxem pak bylo sdělení klienta, kdy mi vysvětloval důvody, proč mi to neřekl. Uvědomila jsem si, jak právě předpoklady mohou ovlivňovat práci s tak náročnou cílovou skupinou jako jsou klienti kontaktních center.
000001242 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut05a$$aUT05a
000001242 65017 $$akazuistiky
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001242 653__ $$adrogy
000001242 653__ $$aporadenství
000001242 653__ $$aterapie
000001242 653__ $$akontaktní centrum
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)externalizace$$aexternalizace
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)doprovazeni$$adoprovázení
000001242 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konfliktzajmu$$akonflikt zájmů
000001242 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1242/files/sutorkova katerina.pdf
000001242 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1242/files/sutorkova katerina.gif?subformat=icon$$xicon
000001242 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1242/files/sutorkova katerina.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001242 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1242/files/sutorkova katerina.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001242 980__ $$aTHESIS
000001242 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla Ivan$$mUmění pomáhat, Slon, Praha 1999$$o1$$rKN32
000001242 999C5 $$9CURATOR$$mUmění terapie, studijní materiál ISZ 1999, str. 32$$o2
000001242 999C5 $$9CURATOR$$mKybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi, pracovní text$$o3$$rKN54

000001201 001__ 1201
000001201 005__ 20150222204548.0
000001201 041__ $$ačesky
000001201 100__ $$0AUTHOR|(SYS)popelkovasarka$$aPopelková, Šárka
000001201 245__ $$aKazuistika
000001201 300__ $$a10 s.
000001201 520__ $$aBylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že se může ohradit vůči všemu, co se jí nebude líbit nebo jí nebude příjemné. To, že novému kontextu obě rozumíme, jsem si ověřila také na začátku první konzultace.
000001201 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut01$$aUT01
000001201 65017 $$akazuistiky
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001201 653__ $$adomov mládeže
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konfliktzajmu$$akonflikt zájmů
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebeduvera$$asebedůvěra
000001201 653__ $$azdravotní postižení
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)metafory$$ametafory
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)samostatnost $$asamostatnost
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ramovani$$arámování
000001201 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1201/files/popelkova sarka.pdf
000001201 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1201/files/popelkova sarka.gif?subformat=icon$$xicon
000001201 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1201/files/popelkova sarka.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001201 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1201/files/popelkova sarka.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001201 980__ $$aTHESIS
000001201 999C5 $$9CURATOR$$hHaley, J.$$mNeobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona. Triton, Praha 2003$$o1$$rKN86
000001201 999C5 $$9CURATOR$$hJonesová, E. Asen, E.$$mSystemická párová terapie a deprese. Konfrontace, Praha 2004$$o2
000001201 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, I.$$mUmění pomáhat. Slon, Praha 1999$$o3$$rKN32
000001201 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-05-01 18:02:27$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4

000001187 001__ 1187
000001187 005__ 20150222210844.0
000001187 041__ $$ačesky
000001187 100__ $$0AUTHOR|(SYS)novotnanora$$aNovotná, Nora
000001187 245__ $$aDovolit si nebrat odpovědnost za druhého
000001187 260__ $$aPraha$$c2008
000001187 300__ $$a33 s.
000001187 520__ $$aJedná se tedy spíše o zpětnou reflexi toho, kam se terapie ubírala a jaké jsem měla záměry. Stejně tak je těžké vytipovat „zlomové“ body, které klienta posouvají dál. Mnohdy totiž podle mého názoru hrají velkou roli věci, které jsou některou částí sezení vyprovokovány, nastartovány, ale které klient vykoná nebo vymyslí mezi sezeními. Jak například uvidíme v popisovaném příběhu terapie, kde je jedním ze zlomů právě zamyšlení se nad domácím úkolem.
000001187 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut05a$$aUT05a
000001187 65017 $$akazuistiky
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$asebereflexe
000001187 653__ $$anestátní zdravotnické zařízení
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyjimky$$avýjimky
000001187 653__ $$asebereflexe
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)oteviraniterapie$$aotevírání terapie
000001187 653__ $$azodpovědnost
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ocenovani$$aoceňování
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)prazskyvytah$$apražský výtah
000001187 653__ $$0PROJECT|(SYS)ukolydopisyaosvedceni$$adomácí úkoly
000001187 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1187/files/novotna nora2.pdf
000001187 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1187/files/novotna nora2.gif?subformat=icon$$xicon
000001187 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1187/files/novotna nora2.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001187 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1187/files/novotna nora2.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001187 980__ $$aTHESIS
000001187 999C5 $$9CURATOR$$hBerg, K. I.$$mPosílení rodiny (Family Perservation). London BT Press, 1991. (v překladu Úlehly, 1992)$$o1$$rKN26
000001187 999C5 $$9CURATOR$$hNovotná, N.$$mSystemická psychoterapie v teorii a praxi aneb stávání se psychoterapeutem. Praha, 2007$$o2$$rKN81
000001187 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, I.$$mUmění pomáhat. Písek Renesance, 1996$$o3$$rKN32
000001187 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-05-01 13:31:43$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4

000001173 001__ 1173
000001173 005__ 20150222204547.0
000001173 041__ $$ačesky
000001173 100__ $$0AUTHOR|(SYS)mrvovakamila$$aMrvová, Kamila
000001173 245__ $$aKasuistika
000001173 300__ $$a15 s.
000001173 520__ $$aDůvod, proč jsem si vybrala právě práci s ním, byl ten, že s tímto klientem jsme urazili největší část společné psychoterapeutické cesty. Práce s ním nebyla vždy snadná, ale změny, které v průběhu terapie nastaly, byly zřejmé, podobně jako spokojenost klienta s nimi .
000001173 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut05a$$aUT05a
000001173 65017 $$akazuistiky
000001173 653__ $$aobsedantně kompulzivní porucha
000001173 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001173 653__ $$asoukromá praxe
000001173 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001173 653__ $$0SUBJECT|(SYS)dekonstrukce$$adekonstrukce
000001173 653__ $$0SUBJECT|(SYS)prazskyvytah$$apražský výtah
000001173 653__ $$aformulování zakázky
000001173 653__ $$0SUBJECT|(SYS)metafory$$ametafory
000001173 653__ $$apřepis rozhovoru
000001173 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1173/files/mrvova kamila.pdf
000001173 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1173/files/mrvova kamila.gif?subformat=icon$$xicon
000001173 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1173/files/mrvova kamila.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001173 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1173/files/mrvova kamila.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001173 980__ $$aTHESIS