Kazuistika

Přiznávám, že kdybych měla na výběr, pro zpracování kazuistiky bych si práci s ní rozhodně nevybrala. Po několika měsících přemýšlení, zvažování, pochybností, (sebe)litování, (sebe)konejšení – vše podpořeno supervizí - jsem se přece jen rozhodla práci napsat. Dokonce jsem dospěla do bodu, kdy mi připadá, že to snad ani jinak nemohlo ...

by Brzkovská, Jana | 24 Mar 2014, 17:39 | supervize   sebereflexe   přepis videokazety   kazuistika   mluvení a naslouchání   mnohomluvný klient   bezpečí