Pečovatelská služba a individuální plánování; 1. vydání

Kniha má ambice být Vám nápomocna na Vaší cestě naplňování standardů kvality poskytovaných služeb, a to standardů týkajících se individuálního plánování. Nabízí Vám neotřelý pohled na tuto problematiku. Opírám se především o své dlouholeté zkušenosti z práce se seniory v pečovatelských službách a z tvorby standardů, o svou lektorskou činnost zaměřenou na individuální ...

by Hauke, Marcela | 14 Jan 2015, 7:54 | standardy   individuální plánování   pečovatelská služba   sociální práce   individuální plánování   pečovatelská služba