Jitro kouzelníků: Úvod do fantaskního realismu

Tato kniha není román, ač její záměr je romaneskní. Nepatří k literatuře vědecké fikce, ač se v ní dotýkáme mýtů, které vyživují tento literární žánr. Není sbírkou bizarních faktů, ačkoli andělu bizarnosti se v ní dobře daří. Není také vědeckým přínosem, nástrojem neznámého učení, svědectvím, dokumentem nebo mravním naučením. Je ...

by Bergier, Jacques ; Pauwels, Louis | 2 May 2016, 9:19 | postmoderní myšlení  


Selektivní kritika knihy současná psychoterapie aneb kritika kvantitativního výzkumu na konkrétních příkladech

Tuto esej píši a uveřejňuji z podnětu některých kapitol zmíněné knihy, ale také z podnětu Mezinárodního psychoterapeutického sympozia 2011, které pořádala Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity a časopis Psychoterapie ve dnech 26.–27. května 2011 v Brně. Protože toto sympozium bylo věnováno oblasti výzkumu psychoterapie, explicitně formulované téma znělo: ...

by Barbarič, Juraj | 15 Jul 2015, 11:52 | postmoderní myšlení   kritika  


Několik poznámek k zacházení s „Ockhamovou břitvou“ v poradenské praxi

Příspěvek se zabývá tím, jak využívat teorie v každodenní poradenské praxi. Věnuje se tomu, jak rozpoznat užitečné teorie od neužitečných a jakým způsobem teoretizovat dostatečné ale přitom nesklouznout k planému teoretizování. Autor vychází z přístupu zaměřeného na řešení (solution-focused approach) a hájí maximální jednoduchost a úspornost, přitom zároveň upozorňuje i ...

by Zatloukal, Leoš | 15 Jul 2015, 11:37 | SF   postmoderní myšlení   Ockhamova břitva  


Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapetických přístupů

Příspěvek představuje základní cesty integrace různých psychoterapeutistických přístupů a prezentuje postmoderní myšlení - zejména (radikální) konstruktivismus a sociální konstruktivismus - jako vhodnou bázi pro integraci různých terapeutických přístupů Seznamuje nás se základními východisky postmoderního pojetí epitemologie a kazuistiky a předkládá určitá vodítka pro praxi terapeutů integrujících různé terapeutické přístupy v ...

by Zatloukal, Leoš | 7 May 2014, 9:28 | integrace   postmoderní myšlení   epistemologie