000001260 001__ 1260
000001260 005__ 20150222204548.0
000001260 041__ $$ačesky
000001260 100__ $$0AUTHOR|(SYS)wyzulamartin$$aWyzula, Martin
000001260 245__ $$aZávěrečná práce
000001260 300__ $$a7 s.
000001260 520__ $$aKlientka chtěla hledat jiné možnosti řešení svého problému, než bylo užívání léků. Klientka přišla s problémem, který sice nebyl pro ni životně důležitý, ale bylo nutné ho velmi rychle vyřešit. Měla před sebou situaci, které se obávala a na jejíž zvládnutí měla velmi krátký časový úsek. Věděla, že situaci, kterou měla před sebou, asi zvládne, ale šlo o to, aby ji zvládla v klidu a v pohodě.
000001260 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut05a$$aUT05a
000001260 65017 $$akazuistiky
000001260 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001260 653__ $$apsychiatrická ambulance
000001260 653__ $$asoukromá praxe
000001260 653__ $$0SUBJECT|(SYS)medikace$$amedikace
000001260 653__ $$aandersenovské otázky
000001260 653__ $$0PROJECT|(SYS)ukolydopisyaosvedceni$$adomácí úkoly
000001260 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1260/files/wyzula martin.pdf
000001260 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1260/files/wyzula martin.gif?subformat=icon$$xicon
000001260 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1260/files/wyzula martin.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001260 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1260/files/wyzula martin.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001260 980__ $$aTHESIS

000000830 001__ 830
000000830 005__ 20150222204549.0
000000830 041__ $$ačesky
000000830 100__ $$0AUTHOR|(SYS)cernakaterina$$aČerná, Kateřina
000000830 245__ $$aZávěrečná práce pro psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“
000000830 260__ $$aKarlovy Vary$$c2012
000000830 300__ $$a7 s.
000000830 520__ $$aMám-li vybrat klíčový okamžik terapie, pak to bylo položení „zázračné otázky“. Paní H. se k ní ještě několikrát vracela, dokonce si vytvořila vlastní podobu této techniky, kterou nazvala „vizualizace“ a to jí velmi pomáhalo zvládat další a další kroky.
000000830 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut09$$aUT09
000000830 65017 $$akazuistiky
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zazracnaotazka$$aotázka na zázrak
000000830 653__ $$apsychiatrická ambulance
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konfliktzajmu$$akonflikt zájmů
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)medikace$$amedikace
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zakazka$$aformulování zakázky
000000830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/830/files/cerna_katerina.pdf
000000830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/830/files/cerna_katerina.gif?subformat=icon$$xicon
000000830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/830/files/cerna_katerina.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/830/files/cerna_katerina.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000830 980__ $$aTHESIS
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mÚlehla I., Umění pomáhat, Slon, 2005$$o1.$$rKN32
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mS. de Shazer, Y. Dolan a kol.., Zázračná otázka, Portál, 2011$$o2.$$rKN21
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mSchlippe A,Schweitzer J., Systemická terapie a poradenství, Cesta, 2006$$o3.$$rKN1
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mFriedman J., Combs G., Narativní psychoterapie, Portál, 2009$$o4.$$rKN33
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mLudewig K., Systemická terapie- základy klinické teorie a praxe, , Institut pro systemickou zkušenost Praha, r.2007$$o5.$$rKN2
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mLudewig K., Základy systemické terapie, Grada, 2011$$o6.$$rKN34

000000823 001__ 823
000000823 005__ 20150222210845.0
000000823 041__ $$ačesky
000000823 100__ $$0AUTHOR|(SYS)bryksantonin$$aBryks, Antonín
000000823 245__ $$aPsychoterapeutická konzultace s paní Hankou
000000823 260__ $$c2008
000000823 300__ $$a15 s.
000000823 520__ $$aDomnívám se, že terapie byla vedena postupem sedmi kroků v „narativním“ způsobu a směřovala k vytyčenému cíli. Bylo použito průběžné oceňování, přesvědčování logikou a návody, které si klientka většinou sama v sobě hledala.
000000823 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut05a$$aUT05a
000000823 610__ $$0INSTITUCE|(SYS)renesance$$aRenesance
000000823 65017 $$akazuistiky
000000823 653__ $$apřepis rozhovoru
000000823 653__ $$azkoušky
000000823 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000823 653__ $$0SUBJECT|(SYS)stres $$astres
000000823 653__ $$0SUBJECT|(SYS)psychosomatika$$apsychosomatika
000000823 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000000823 653__ $$0SUBJECT|(SYS)externalizace$$aexternalizace
000000823 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ocenovani$$aoceňování
000000823 653__ $$apsychiatrická ambulance
000000823 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/823/files/bryks antonin.pdf
000000823 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/823/files/bryks antonin.gif?subformat=icon$$xicon
000000823 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/823/files/bryks antonin.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000823 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/823/files/bryks antonin.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000823 980__ $$aTHESIS
000000823 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-03-24 17:19:25$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4
000000823 999C5 $$9CURATOR$$mHawkins, P., Shohet, R.: Supervize v pomáhajících profesích, nakl. Portál 2004, 208 s.$$o2
000000823 999C5 $$9CURATOR$$mSchlippe, A., Schweitzer, J. Systematická terapie a poradenství. Brno: nakl.Cesta$$o4$$rKN1
000000823 999C5 $$9CURATOR$$mUmění terapie, Studijní materiál ISZ$$o1
000000823 999C5 $$9CURATOR$$mGjuričová Š., Kubička, J. Rodinná terapie. Systemické a narativní přístupy. Praha: nakl. Grada 2003$$o3$$rKN31