Subject: reflektující tým

Reflektování v týmu je jednou z forem organizace reflektování. Reflektování v týmu velmi dobře učí soustředit se na práci se sebou a disciplinované vyslovení námětů pro další rozvoj rozhovoru. Členové reflektujícího týmu, dokud nejsou vyzváni, mlčí, naslouchají a přemítají, co jim přichází na mysl - nápady, pocity, prožitky, nerozumění,. ...