Translations / studentské překlady

Reflektující tým: analýza z pohledu konstruování významu / Grandesso, Marilene

In: Journal of Constructivist Psychology. - Roč. 9, č. 4, s. 303-309. - 1996

Historie rodinné terapie ukazuje, že ačkoli se teorie a praxe vyvíjejí ve vzájemnosti, ne vždy si odpovídají. S příchodem konstruktivistického přístupu, v němž se již nepočítá s pozorovatelem, který by mohl být vně systému, byla do diskursu terapie vtělena odpovídající teorie dříve, než byla vyvinuta zcela přiměřená praxe.

Hesla: intervence ; konstrukce významu ; reflektující tým

Viz též: Journal of Constructivist Psychology

V kolekcích: Theses > Translations


Thesis / kazuistiky

Písemná práce / Černá, Lenka

Ústí nad Labem: 2005. 10 s.

Z dnešního pohledu bych ráda znala též objednávku a očekávání vychovatele, se kterým L. trávil více osobního času. Dle mého pozorování tvoří nejnižší výchovný personál v zařízení pro chlapce dobré zázemí, každý z nich má někoho, ke komu se obrací s důvěrou pro radu a pomoc. Jelikož L. spolu s vedoucím doporučil právě vychovatel, ráda bych dnes věděla, proč doporučuje pro práci právě L.

Hesla: doprovázení ; kazuistika ; reflektující tým ; rámování ; samostatnost ; výchovné zařízení

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Písemná práce - komentovaná kasuistika / Závěrková, Markéta

2005. 14 s.

„Máš něco o čem bychom si mohli dnes povídat?“ J. „No, přemýšlím nad hodně věcmi, pak je udělám jinak.“... „Když si něco naplánuju, proč se to pak nepovede?“ Přes otázky na výjimky „Kdy se to povedlo podle plánu?, měřící otázku „Jakou část trablů to v tvém životě to zabírá?“ „Hodně, 70%“, jsme se dostali k tomu, že se budeme zabývat tím, jak neuhnout z plánu, plány uskutečnit. J. chce porozumět tomu, proč naplánované věci neuskuteční, chtěl by poradit, proč to neudělá, když už si to naplánoval.

Hesla: formulování zakázky ; kazuistika ; medikace ; reflektování ; reflektující tým ; strach ; trestná činnost ; výchovný ústav pro děti a mládež ; výjimky

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Závěrečná písemná práce / Híreš, Jan

Opava: 2007. 8 s.

Začali „rozvíjet“ hádku. V této fázi jsem zastavil konzultaci – začal jsem kontrolovat situaci. Reflektoval jsem, jak vidím, že jejich rozhovor probíhá a žádal jsem, aby se vzájemně nerušili ve sdělování, aby nechali druhého domluvit, aby mohli nebo měli možnost uvažovat o tom, co si vzájemně sdělují.

Hesla: kazuistika ; nemoc dítěte ; partnerské vztahy ; párová terapie ; připojení ; reflektování ; reflektující tým ; sebereflexe ; soukromá praxe ; zkušený klient

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Sinusoida aneb všechno se vším souvisí / Guyazová, Radka

Praha: 23 s.

Říká-li tedy klientka, že pije a potřebuje nastartovat, což děláme, může se jí zdát z počátku, že se nic neděje. Ví-li, že k tomu, aby změna nastala musí sama chtít, a sama bude chtít až když se na sebe naštve, pak musíme počkat. Dojde-li posléze ke zlomu, a klientka si začne všímat těch malých rozdílů a krůčků které se jí daří, začne sama na sebe pohlížet jinak, což následně mění její konverzaci s okolím, a tím také oblast vztahovou.

Hesla: alkohol ; doprovázení ; kazuistika ; porucha osobnosti ; psychoterapeutické centrum ; přepis rozhovoru ; reflektující tým ; výjimky ; zkušený klient ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Translations / studentské překlady

Práce reflektujícího týmu jako procedura definování / White, Michael -- Brzkovská, Jana (překlad)

In: White, Michael: Re-Authoring Lives: Interview and Essays. Adelaide: Dulwich Centre Publications. -

Obvykle při práci s reflektujícím týmem navrhuji rozdělit celé setkání do čtyř částí, čtyř samostatných rozhovorů. V první části se setkává terapeut s lidmi hledajícími pomoc (dále budu používat jen „lidi“ nebo „lidi v terapii“), a členové týmu tomuto rozhovoru přihlížejí. Mohou být buď za zrcadlem nebo sledovat konzultaci přes televizi v jiné místnosti nebo jsou v té stejné místnosti a sedí zády k terapeutovi i k lidem. Na začátku rozhovoru se mohou lidé rozhodnout, zda se chtějí setkat s členy reflektujícího týmu před začátkem konzultace nebo se tito představí až před samotným vstupem týmu ve druhé části setkání. Lidé také mohou dostat papír se jmény členů týmu a podrobnostmi o jejich pracovišti.

Hesla: narativní přístup ; návody ; reflektující tým

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / zlatý fond

Reflektující tým: metoda ve vzdělávání rodinných poradců / Chang, Jeff

Originální název: The Reflecting Team: A Training Method for Family Counselors

In: The Family Journal. - Roč. 18, č. 1, s. 36-44. - 2010

Navzdory nadšenému přijetí reflektujících týmů (Friedman, 1995; Hoffman, 1995), nebyla technika RT očividně převzata ve zcela (teoreticky) přesné podobě. Ti, kteří si RT osvojili, měli pro ně ve srovnání s Andersenem odlišná teoretická vysvětlení a procesní cíle 1987, 1991). Například narativní terapeuti používali RT ve Foucaultovském stylu se záměremrozšířit zotročené vědění čelící dominantnímu a problém posilujícímu diskursu (White & Epston, 1990).

Různé: Bibliografie

Hesla: narativní přístup ; návody ; reflektující tým ; supervize ; vzdělávání

Viz též: The Family Journal

V kolekcích: Theses > Translations, Highly Recommended


Translations / studentské překlady

Reflektující tým: hledisko konstrukce významů / Grandesso, Marilene

Originální název: The reflecting team: An analysis from the construction-of-meaning point of view

In: Journal of Constructivist Psychology. - Roč. 9, č. 4, s. 303-309. - 1996

V rodinné terapii je tým pozorující za zrcadlem běžnou rutinou zvláště v institucích kde se vzdělávají terapeuti. Původně slyšel "hlas" týmu pouze terapeut - v podobě návrhů dalších možných postupů jak vést jednání, což stavělo tým do pozice nadřazené vůči klientovi i terapeutovi. V této souvislosti reflektující tým představený Tomem Andesenem v roce 1987 podpořil větší spjatost konstruktivistické teorie a praxe.

Hesla: jednocestné zrcadlo ; mluvení a naslouchání ; reflektující tým

Viz též: Journal of Constructivist Psychology

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / citováno studenty KN103

Vidět a slyšet a být viděn a slyšen / Andersen, Tom

Originální název: See and Hear and Be Seen and Heard


In: Friedman, S. : The New Language of Change: Constructive Collaboration in Psychotherapy. New York: Guilford Press, 1993
Hostitelský dokument

Dlouho potom, co se reflektující procesy objevily, začal jsem o nich přemýšlet jako o přesunech mezi mluvením o nějaké věci ve vnějším dialogu s druhými a nečinným sezením a nasloucháním tomu, jak o stejné věci mluví ostatní. Během naslouchání druhým vede člověk nevyhnutelně vnitřní dialog (dialog „skrze slova„) sám se sebou. Dá se tedy říci, že o dané věci se hovoří ze dvou různých pohledů – ve vnitřním a vnějším dialogu. Je-li věc nahlížena střídavě z obou perspektiv, objevují se nové nápady (Bateson, 1979).

Hesla: kazuistika ; reflektující tým ; struktura rozhovoru

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Reports / překlady KN5

Reflexivní tým: dialog a metadialog v klinické praxi / Andersen, Tom -- Vančura, Michael (překlad)

Originální název: The reflecting team : dialogue and meta-dialogue in clinical work

In: Family Process. - Roč. 26, s. 415-428. - 1986

Hesla: reflektující tým

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports