000001830 001__ 1830
000001830 005__ 20150207171543.0
000001830 041__ $$ačesky
000001830 100__ $$0AUTHOR|(SYS)grandessomarilene$$aGrandesso, Marilene
000001830 245__ $$aReflektující tým: analýza z pohledu konstruování významu
000001830 520__ $$aHistorie rodinné terapie ukazuje, že ačkoli se teorie a praxe vyvíjejí ve vzájemnosti, ne vždy si odpovídají. S příchodem konstruktivistického přístupu, v němž se již nepočítá s pozorovatelem, který by mohl být vně systému, byla do diskursu terapie vtělena odpovídající teorie dříve, než byla vyvinuta zcela přiměřená praxe.
000001830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001830 653__ $$aintervence
000001830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)mluveni$$akonstrukce významu
000001830 65017 $$astudentské překlady
000001830 773__ $$c303-309$$n4$$pJournal of Constructivist Psychology$$v9$$y1996
000001830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1001/files/Grandesso Marilene A Reflektujici tym hledisko konstrukce vyznamu.pdf
000001830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1001/files/Grandesso Marilene A Reflektujici tym hledisko konstrukce vyznamu.gif?subformat=icon$$xicon
000001830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1001/files/Grandesso Marilene A Reflektujici tym hledisko konstrukce vyznamu.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1001/files/Grandesso Marilene A Reflektujici tym hledisko konstrukce vyznamu.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001830 8564_ $$s56895$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1830/files/Grandesso.pdf
000001830 909C4 $$dhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10720539608404674#.U0VGCsfNVz8$$pJournal of Constructivist Psychology
000001830 980__ $$aTRANSLATION

000001484 001__ 1484
000001484 005__ 20150222204549.0
000001484 041__ $$ačesky
000001484 100__ $$0AUTHOR|(SYS)cernalenka$$aČerná, Lenka
000001484 245__ $$aPísemná práce
000001484 260__ $$aÚstí nad Labem$$c2005
000001484 300__ $$a10 s.
000001484 520__ $$aZ dnešního pohledu bych ráda znala též objednávku a očekávání vychovatele, se kterým L. trávil více osobního času. Dle mého pozorování tvoří nejnižší výchovný personál v zařízení pro chlapce dobré zázemí, každý z nich má někoho, ke komu se obrací s důvěrou pro radu a pomoc. Jelikož L. spolu s vedoucím doporučil právě vychovatel, ráda bych dnes věděla, proč doporučuje pro práci právě L.
000001484 65017 $$akazuistiky
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001484 653__ $$avýchovné zařízení
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ramovani$$arámování
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)doprovazeni$$adoprovázení
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)samostatnost $$asamostatnost
000001484 8564_ $$s111420$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1484/files/cerna lenka.pdf
000001484 980__ $$aTHESIS

000001263 001__ 1263
000001263 005__ 20150222204548.0
000001263 041__ $$ačesky
000001263 100__ $$0AUTHOR|(SYS)zaverkovamarketa$$aZávěrková, Markéta
000001263 245__ $$aPísemná práce - komentovaná kasuistika
000001263 260__ $$c2005
000001263 300__ $$a14 s.
000001263 520__ $$a„Máš něco o čem bychom si mohli dnes povídat?“ J. „No, přemýšlím nad hodně věcmi, pak je udělám jinak.“... „Když si něco naplánuju, proč se to pak nepovede?“ Přes otázky na výjimky „Kdy se to povedlo podle plánu?, měřící otázku „Jakou část trablů to v tvém životě to zabírá?“ „Hodně, 70%“, jsme se dostali k tomu, že se budeme zabývat tím, jak neuhnout z plánu, plány uskutečnit. J. chce porozumět tomu, proč naplánované věci neuskuteční, chtěl by poradit, proč to neudělá, když už si to naplánoval.
000001263 611__ $$0PROJECT|(SYS)sp03$$aSP03
000001263 65017 $$akazuistiky
000001263 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001263 653__ $$avýchovný ústav pro děti a mládež
000001263 653__ $$atrestná činnost
000001263 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$areflektování
000001263 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zakazka$$aformulování zakázky
000001263 653__ $$0SUBJECT|(SYS)strach$$astrach
000001263 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001263 653__ $$0SUBJECT|(SYS)medikace$$amedikace
000001263 653__ $$areflektování
000001263 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyjimky$$avýjimky
000001263 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1263/files/zaverkova marketa.pdf
000001263 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1263/files/zaverkova marketa.gif?subformat=icon$$xicon
000001263 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1263/files/zaverkova marketa.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001263 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1263/files/zaverkova marketa.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001263 980__ $$aTHESIS
000001263 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-05-04 08:19:02$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4
000001263 999C5 $$9CURATOR$$hLudewig, K.$$m(1994) Systemická terapie Základy klinické teorie praxe.Pallata, Praha$$o1$$rKN2
000001263 999C5 $$9CURATOR$$hMatousek, O. Kroftová. A.$$m(1998) Mládež a delikvence. Portál. Praha$$o2$$rKN109
000001263 999C5 $$9CURATOR$$hSchweitzer J. Schlippe, von A$$m(2001) Systemická terapie a poradenství. Cesta, Brno$$o3$$rKN1
000001263 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, I.$$m(2005) Umění pomáhat. Slon, Praha$$o4$$rKN32
000001263 999C5 $$9CURATOR$$hLomnická, M.$$m(2000) Väzenie zo systemického pohľadu. Kons Institut pro systemickou zkušenost, č. 21$$o5$$rKN110

000001117 001__ 1117
000001117 005__ 20150222204547.0
000001117 041__ $$ačesky
000001117 100__ $$0AUTHOR|(SYS)hiresjan$$aHíreš, Jan
000001117 245__ $$aZávěrečná písemná práce
000001117 260__ $$aOpava$$c2007
000001117 300__ $$a8 s.
000001117 520__ $$aZačali „rozvíjet“ hádku. V této fázi jsem zastavil konzultaci – začal jsem kontrolovat situaci. Reflektoval jsem, jak vidím, že jejich rozhovor probíhá a žádal jsem, aby se vzájemně nerušili ve sdělování, aby nechali druhého domluvit, aby mohli nebo měli možnost uvažovat o tom, co si vzájemně sdělují.
000001117 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut04b$$aUT04b
000001117 65017 $$akazuistiky
000001117 653__ $$anemoc dítěte
000001117 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$areflektování
000001117 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001117 653__ $$asoukromá praxe
000001117 653__ $$0SUBJECT|(SYS)partnerskevztahy$$apartnerské vztahy
000001117 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001117 653__ $$0SUBJECT|(SYS)pripojeni$$apřipojení
000001117 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001117 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$asebereflexe
000001117 653__ $$0SUBJECT|(SYS)parovaterapie$$apárová terapie
000001117 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1117/files/hires jan.pdf
000001117 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1117/files/hires jan.gif?subformat=icon$$xicon
000001117 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1117/files/hires jan.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001117 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1117/files/hires jan.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001117 980__ $$aTHESIS
000001117 999C6 $$a0-0-0-0-0-0-1$$t2014-04-28 11:39:52$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4
000001117 999C5 $$9CURATOR$$hCecchin,G., Lane,G.,Ray,W.A.$$mKybernetika předsudků psychoterapeutické praxi, KONS$$o1$$rKN54
000001117 999C5 $$9CURATOR$$hSchlippe,A., Schweitzer,J.$$mSystemická terapie a poradenství, Cesta, Brno 2001$$o2$$rKN1
000001117 999C5 $$9CURATOR$$hJonesová,E.-Asen,Eia$$mSystemická párová terapie a deprese, Konfrontace, Hradec Králové 2004$$o3$$rKN36
000001117 999C5 $$9CURATOR$$hJonesová,E.$$mTerapie rodinných systémů, Vývoj v milánských systemických terapiích, Konfrontace, Hradec Králové 1996$$o4$$rKN55
000001117 999C5 $$9CURATOR$$hLudewig,Kurt$$mSystemická terapie. Základy klinické teorie a praxe, Institut pro systemickou zkušenost, Pallata, Praha 1994$$o5$$rKN2
000001117 999C5 $$9CURATOR$$hSchlippe,A., Schweitzer,J.$$mSystemická terapie a poradenství, Cesta, Brno 2001$$o6$$rKN1
000001117 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla Ivan$$mUmění pomáhat, Slon, Praha 1999$$o7$$rKN32
000001117 999C5 $$9CURATOR$$hdeShazer,Steve$$mPoststrukturalismus v terapii, studijní materiály KONS$$o8

000001108 001__ 1108
000001108 005__ 20150331081126.0
000001108 041__ $$ačesky
000001108 100__ $$0AUTHOR|(SYS)guyazovaradka$$aGuyazová, Radka
000001108 245__ $$aSinusoida aneb všechno se vším souvisí
000001108 260__ $$aPraha
000001108 300__ $$a23 s.
000001108 520__ $$aŘíká-li tedy klientka, že pije a potřebuje nastartovat, což děláme, může se jí zdát z počátku, že se nic neděje. Ví-li, že k tomu, aby změna nastala musí sama chtít, a sama bude chtít až když se na sebe naštve, pak musíme počkat. Dojde-li posléze ke zlomu, a klientka si začne všímat těch malých rozdílů a krůčků které se jí daří, začne sama na sebe pohlížet jinak, což následně mění její konverzaci s okolím, a tím také oblast vztahovou.
000001108 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut07a$$aUT07a
000001108 65017 $$akazuistiky
000001108 653__ $$0SUBJECT|(SYS)alkohol$$aalkohol
000001108 653__ $$aporucha osobnosti
000001108 653__ $$apřepis rozhovoru
000001108 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001108 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001108 653__ $$apsychoterapeutické centrum
000001108 653__ $$0SUBJECT|(SYS)doprovazeni$$adoprovázení
000001108 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyjimky$$avýjimky
000001108 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001108 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001108 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1108/files/guyazova radka.pdf
000001108 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1108/files/guyazova radka.gif?subformat=icon$$xicon
000001108 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1108/files/guyazova radka.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001108 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1108/files/guyazova radka.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001108 980__ $$aTHESIS
000001108 999C5 $$9CURATOR$$hAnderson, H.$$monverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii. Brno : NC Publishing, a.s., 2009.$$o1$$rKN52
000001108 999C5 $$9CURATOR$$hSchlippe, A., Schweitzer, J.$$mSystemická terapie a poradenství. Brno : Cesta, 2006.$$o2$$rKN1
000001108 999C5 $$9CURATOR$$hDurecová, K.$$mProblémy komunikace s abnormními osobnostmi. Praha : PVŠPS-PPF s.r.o., seminář, 2006$$o3
000001108 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, I.$$mJiná pohádka. Praha : G&I, 3. výcvikové setkání, 2007$$o4
000001108 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, I.$$mTerapie na schodech. Praha : G&I, 5. výcvikové setkání, 2007$$o5
000001108 999C5 $$9CURATOR$$hBerg, I. K.$$mBerg, I. K. Posílení rodiny. Praha : G&I, skripta, překlad : Úlehla, I., 1992$$o6$$rKN26

000001106 001__ 1106
000001106 005__ 20150715124525.0
000001106 041__ $$ačesky
000001106 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001106 245__ $$aPráce reflektujícího týmu jako procedura definování
000001106 520__ $$aObvykle při práci s reflektujícím týmem navrhuji rozdělit celé setkání do čtyř částí, čtyř samostatných rozhovorů. V první části se setkává terapeut s lidmi hledajícími pomoc (dále budu používat jen „lidi“ nebo „lidi v terapii“), a členové týmu tomuto rozhovoru přihlížejí. Mohou být buď za zrcadlem nebo sledovat konzultaci přes televizi v jiné místnosti nebo jsou v té stejné místnosti a sedí zády k terapeutovi i k lidem. Na začátku rozhovoru se mohou lidé rozhodnout, zda se chtějí setkat s členy reflektujícího týmu před začátkem konzultace nebo se tito představí až před samotným vstupem týmu ve druhé části setkání. Lidé také mohou dostat papír se jmény členů týmu a podrobnostmi o jejich pracovišti.
000001106 653__ $$anávody
000001106 65017 $$astudentské překlady
000001106 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001106 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001106 700__ $$0AUTHOR|(SYS)brzkovskajana$$aBrzkovská, Jana$$epřeklad
000001106 773__ $$pWhite, Michael: Re-Authoring Lives: Interview and Essays. Adelaide: Dulwich Centre Publications
000001106 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1106/files/White, Michael Prace reflektujiciho tymu jako procedura definovani.pdf
000001106 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1106/files/White, Michael Prace reflektujiciho tymu jako procedura definovani.gif?subformat=icon$$xicon
000001106 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1106/files/White, Michael Prace reflektujiciho tymu jako procedura definovani.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001106 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1106/files/White, Michael Prace reflektujiciho tymu jako procedura definovani.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001106 980__ $$aTRANSLATION

000001013 001__ 1013
000001013 005__ 20150218105024.0
000001013 041__ $$ačesky
000001013 100__ $$0AUTHOR|(SYS)changjeff$$aChang, Jeff
000001013 245__ $$aReflektující tým: metoda ve vzdělávání rodinných poradců
000001013 500__ $$aBibliografie
000001013 520__ $$aNavzdory nadšenému přijetí reflektujících týmů (Friedman, 1995; Hoffman, 1995), nebyla technika RT očividně převzata ve zcela (teoreticky) přesné podobě. Ti, kteří si RT osvojili, měli pro ně ve srovnání s Andersenem odlišná teoretická vysvětlení a procesní cíle 1987, 1991). Například narativní terapeuti používali RT ve Foucaultovském stylu se záměremrozšířit zotročené vědění čelící dominantnímu a problém posilujícímu diskursu (White & Epston, 1990).
000001013 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001013 653__ $$avzdělávání
000001013 653__ $$0SUBJECT|(SYS)supervizeterapie$$asupervize
000001013 653__ $$anávody
000001013 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001013 65017 $$azlatý fond
000001013 65017 $$astudentské překlady
000001013 765__ $$tThe Reflecting Team: A Training Method for Family Counselors
000001013 773__ $$a10.1177/1066480709357731$$c36-44$$n1$$pThe Family Journal$$v18$$y2010
000001013 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1013/files/Chang, Jeff Reflektujici tym.pdf
000001013 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1013/files/Chang, Jeff Reflektujici tym.gif?subformat=icon$$xicon
000001013 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1013/files/Chang, Jeff Reflektujici tym.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001013 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1013/files/Chang, Jeff Reflektujici tym.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001013 909C4 $$dhttp://tfj.sagepub.com$$pThe Family Journal
000001013 980__ $$aTRANSLATION

000001001 001__ 1001
000001001 005__ 20150207171544.0
000001001 041__ $$ačesky
000001001 100__ $$0AUTHOR|(SYS)grandessomarilene$$aGrandesso, Marilene
000001001 245__ $$aReflektující tým: hledisko konstrukce významů
000001001 520__ $$aV rodinné terapii je tým pozorující za zrcadlem běžnou rutinou zvláště v institucích kde se vzdělávají terapeuti. Původně slyšel "hlas" týmu pouze terapeut - v podobě návrhů dalších možných postupů jak vést jednání, což stavělo tým do pozice nadřazené vůči klientovi i terapeutovi. V této souvislosti reflektující tým představený Tomem Andesenem v roce 1987 podpořil větší spjatost konstruktivistické teorie a praxe.
000001001 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001001 65017 $$astudentské překlady
000001001 653__ $$ajednocestné zrcadlo
000001001 653__ $$0SUBJECT|(SYS)mluveni$$amluvení a naslouchání
000001001 765__ $$tThe reflecting team: An analysis from the construction-of-meaning point of view
000001001 773__ $$c303-309$$n4$$pJournal of Constructivist Psychology$$v9$$y1996
000001001 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1001/files/Grandesso Marilene A Reflektujici tym hledisko konstrukce vyznamu.pdf
000001001 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1001/files/Grandesso Marilene A Reflektujici tym hledisko konstrukce vyznamu.gif?subformat=icon$$xicon
000001001 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1001/files/Grandesso Marilene A Reflektujici tym hledisko konstrukce vyznamu.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001001 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1001/files/Grandesso Marilene A Reflektujici tym hledisko konstrukce vyznamu.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001001 909C4 $$dhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10720539608404674#.U0VGCsfNVz8$$pJournal of Constructivist Psychology
000001001 980__ $$aTRANSLATION

000000919 001__ 919
000000919 005__ 20150607153633.0
000000919 037__ $$aKN103
000000919 041__ $$ačesky
000000919 100__ $$0AUTHOR|(SYS)andersentom$$aAndersen, Tom
000000919 245__ $$aVidět a slyšet a být viděn a slyšen
000000919 520__ $$aDlouho potom, co se reflektující procesy objevily, začal jsem o nich přemýšlet jako o přesunech mezi mluvením o nějaké věci ve vnějším dialogu s druhými a nečinným sezením a nasloucháním tomu, jak o stejné věci mluví ostatní. Během naslouchání druhým vede člověk nevyhnutelně vnitřní dialog (dialog „skrze slova„) sám se sebou. Dá se tedy říci, že o dané věci se hovoří ze dvou různých pohledů – ve vnitřním a vnějším dialogu. Je-li věc nahlížena střídavě z obou perspektiv, objevují se nové nápady (Bateson, 1979).
000000919 65017 $$acitováno studenty
000000919 65017 $$astudentské překlady
000000919 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000000919 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000919 653__ $$astruktura rozhovoru
000000919 765__ $$tSee and Hear and Be Seen and Heard
000000919 773__ $$uKN35$$xFriedman, S. : The New Language of Change: Constructive Collaboration in Psychotherapy. New York: Guilford Press, 1993
000000919 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/919/files/Andersen Tom Videt a slyset a byt viden a slysen.pdf
000000919 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/919/files/Andersen Tom Videt a slyset a byt viden a slysen.gif?subformat=icon$$xicon
000000919 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/919/files/Andersen Tom Videt a slyset a byt viden a slysen.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000919 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/919/files/Andersen Tom Videt a slyset a byt viden a slysen.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000919 980__ $$aTRANSLATION

000000845 001__ 845
000000845 005__ 20150914071442.0
000000845 037__ $$aKN5
000000845 041__ $$ačesky
000000845 100__ $$0AUTHOR|(SYS)andersentom$$aAndersen, Tom
000000845 245__ $$aReflexivní tým: dialog a metadialog v klinické praxi
000000845 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000000845 65017 $$apřeklady
000000845 65017 $$acitováno studenty
000000845 700__ $$0AUTHOR|(SYS)vancuramichael$$aVančura, Michael$$epřeklad
000000845 765__ $$tThe reflecting team : dialogue and meta-dialogue in clinical work
000000845 773__ $$c415-428$$pFamily Process$$v26$$y1986
000000845 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/845/files/Andersen Tom Reflexivni tym dialog a metadialog.pdf
000000845 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/845/files/Andersen Tom Reflexivni tym dialog a metadialog.gif?subformat=icon$$xicon
000000845 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/845/files/Andersen Tom Reflexivni tym dialog a metadialog.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000845 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/845/files/Andersen Tom Reflexivni tym dialog a metadialog.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000845 980__ $$aREPORT