Books / citováno studenty

Family Preservation: A Brief Therapy Workbook / Berg, Insoo Kim

London: Brief Therapy Press, 1991. -- ISBN: 1 871697 67 0

This manual is designed to ease your pain a little, to increase your excitement about your work, and to help you grow through your discovery of the amazing human spirit, in both yourself and the client.

Hesla: problémové rodiny ; rodinná psychoterapie ; sanace rodiny ; sociální práce ; sociální péče ; výjimky

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Highly RecommendedSubject: rodinná terapie

Variant(s): rodinná psychoterapie, systémový přístup

Celkem záznamů: 2Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)rodinnaterapie


Books / citováno studenty KN26

Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení / Berg, Insoo Kim -- Úlehla, Ivan (překlad)

Praha: Portál, 2013. -- ISBN: 978-80-262-0500-5


In: Family Preservation: A Brief Therapy Workbook
Hostitelský dokument

V knize se objevují snad všechny základní myšlenky krátké terapie zaměření na řešení: odklon od problémů ve prospěch řešení; důraz na výjimky a na malé změny; zájem o klientovy cíle, jeho úspěchy i silné stránky; pravidla typu "nespravuj, co není rozbité" či "dělej víc toho, co funguje" atd. Zároveň s tím jsou představeny mnohé "techniky", které z těchto myšlenek přirozeně plynou, např. zázračná otázka, měřicí otázky, skládání komplimentů, přerámování.

Hesla: problémové rodiny ; rodinná psychoterapie ; sanace rodiny ; sociální práce ; sociální péče ; výjimky

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Highly Recommended