Subject: samostatnost


Písemná práce

Z dnešního pohledu bych ráda znala též objednávku a očekávání vychovatele, se kterým L. trávil více osobního času. Dle mého pozorování tvoří nejnižší výchovný personál v zařízení pro chlapce dobré zázemí, každý z nich má někoho, ke komu se obrací s důvěrou pro radu a pomoc. Jelikož L. spolu s ...

by Černá, Lenka | 24 Jun 2014, 10:59 | 1 comment | kazuistika   výchovné zařízení   reflektující tým   rámování   doprovázení   samostatnost  


Individuální terapie s paní Š.

Paní Š. je pro mě doposud nejtěžší klient, se kterým jsem pracovala. Otevřela mi spoustu témat, která jsem do té doby měla sama pro sebe “jasná”, např.: Jak dobře umím dát klientovi mantinely? Kde je moje hranice v tom, s kým mohu a chci pracovat? Je ku prospěchu tu hranici ...

by Svobodová, Pavla | 12 May 2014, 18:30 | zkušený klient   přepis rozhovoru   krizové centrum   samostatnost   kazuistika  


Cesta k samostatnosti - práca s klientkou Lesanou

Snažila som sa Lesanu pobádať otázkami k postupnému otváraniu jej príbehu, zároveň som dbala na to, aby sme sa príliš neponáhľali. Nedarilo sa mi to však vždy. Moje otázky smerovali k preskúmaniu klientkinho priania, čo by si potrebovala z našich stretnutí odniesť do života, ako to urobiť tak, aby sa ...

by Topol'ská, Alexandra | 3 May 2014, 15:41 | kazuistika   zdravotní postižení   soukromá praxe   zkušený klient   samostatnost   SF  


Kazuistika

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že ...

by Popelková, Šárka | 1 May 2014, 17:59 | kazuistika   domov mládeže   konflikt zájmů   zkušený klient   sebedůvěra   zdravotní postižení   metafory   předpoklady   samostatnost   rámování  


Závěrečná práce

Na případu Václava jsem se také naučila, že i když klient má velmi jasné cíle, je dobré setrvat déle u diskuze, zda takto postavené cíle opravdu přinesou to, co chtěl. Václav je dobrou zkušeností v tom smyslu, že i když dovedu do rozhovoru vnést své pochybnosti o formulaci cílů, nemusí ...

by Büchler, Veronika | 24 Mar 2014, 18:01 | kazuistika   samostatnost