000002511 001__ 2511
000002511 005__ 20220830085830.0
000002511 041__ $$ačesky
000002511 100__ $$0AUTHOR|(SYS)hrdlickovapetra$$aHrdličková, Petra
000002511 245__ $$aSebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii
000002511 260__ $$bUniverzita Palackého, katedra psychologie$$c2019
000002511 300__ $$a110 s.
000002511 520__ $$aPředmětem předkládaného výzkumu je sebezkušenost psychoterapeuta a její důležitosti coby účinného faktoru v psychoterapii. Idea k tomuto výzkumu vznikla na 6. konferenci České asociace pro psychoterapii, která se konala v říjnu 2017 v Praze. Na této „čejenské“ konferenci (bez přednášejícího, moderátoři vedli diskusní bloky) byl jeden blok věnován tématu sebezkušenosti terapeuta: „Sebezkušenost - Nezbytný základ nebo přežitá modla?“
000002511 653__ $$adiplomová práce
000002511 653__ $$asebezkušenost
000002511 8564_ $$s908449$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2511/files/DP_finalni.pdf
000002511 980__ $$aBOOK

000002343 001__ 2343
000002343 005__ 20180821085431.0
000002343 041__ $$ačesky
000002343 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000002343 245__ $$aSystemická sebezkušenost
000002343 300__ $$a1s
000002343 520__ $$a

Výcvik v systemické terapii koncipujeme tak, aby sebezkušenost budoucího te­rapeuta byla nejen klientská.

Výcviky psychoterapie nejsou a nemají být terapií účastníků. Na druhou stranu se v nich pěs­tuje něco čemu říkáme jakoterapie. Standardně s cílem zprostředkovat adeptům sebezku­šenost, přesněji zkušenost s rolí klienta.

000002343 653__ $$asebezkušenost 000002343 65017 $$azlatý fond 000002343 8564_ $$s20209$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2343/files/3d577a67-c958-4eef-abed-50c9ae1b4830-syst-sebezk.pdf 000002343 980__ $$aREPORT