Smrt a umírání: rozhovor Elisabeth Kübler-Rossové

Na sklonku života zasvěceného umírajícím pacientům poskytla v roce 1995 děvětašedesátiletá MUDr. Elisabeth Küblerová - Rossová rozhovor panu Danielu Redwoodovi. Ve své praxi určila pět fází umírání a vlastně i smutku: popírání, hněv, smlouvání, depresi a přijetí. Uváděla, že i když ne každý zažije všech pět, vždy jsou přítomné alespoň ...

| Zpravodaj Institutu Virginie Satirové
healthy.net

by Kübler-Ross, Elisabeth ; Redwood, Daniel | 9 Feb 2015, 9:31 | interview   smrt a umírání  


Závěrečná práce pro psychoterapeutický výcvik

To mi nabídlo možnost zaměřit se více na výjimky, a tím se dostat k tomu, co je jinak, když vzpomínky nejsou. Klientka však na to říká, že to zatím neumí extrahovat. Spontánně opět opakuje chvíle, kdy se to objevuje a co by chtěla. To je pro mne signál, že se ...

by Zítková, Klára | 4 May 2014, 8:52 | kazuistika   psychiatrická léčebna   ztráta blízkého člověka   ocenění   škálování   výjimky   smrt a umírání  


Užitek, respekt, krása ... a láska

Práce s více lidmi v terapii pro mne byla novinkou. Zkoušela jsem, jak to funguje, jak funguji v takové situaci já. Co je mi příjemné a nepříjemné. Jak se mi daří nastavovat prostředí pro všechny členy systému. Myslím, že to nakonec bylo dobré. Hodně jsem musela reflektovat své pocity. Co ...

by Kostková, Naďa | 30 Apr 2014, 11:08 | kazuistika   soukromá praxe   sebereflexe   ztráta blízkého člověka   rodinná terapie   předpoklady   konflikt zájmů   pátrání po zdrojích   vyjasňování   smrt a umírání  


Závěrečná práce

Postřehla jsem, když klientka vypovídala své příhody, mohla pracovat s mými otázkami a naopak k mému dotazování vyhledala následnou další příhodu. Pravděpodobně více jako vyjádření než únik. Došlo i k posunu od první konzultace, kdy se klientka neverbálně popudlivě udivovala mému dotazování a v poslední konzultaci se snaživě zamýšlela a ...

by Honsů, Renata | 29 Apr 2014, 6:34 | přepis rozhovoru   sebereflexe   ztráta blízkého člověka   kazuistika   konflikt zájmů   medikace   připojení   paradox   mluvení a naslouchání   smrt a umírání  


Umírat v klidu

Překlad audio nahrávky konzultace " DYING WELL ". A Case Demonstration of Solution Focused Brief Therapy

by Berg, Insoo Kim ; Miller, Scott D. ; Úlehla, Ivan ; Úlehlová, Lucie | 1 Apr 2014, 14:55 | přepis rozhovoru   kazuistika   AIDS   SF   smrt a umírání