Subject: strukturní determinismus

Celkem záznamů: 3Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)strukturnideterminismus


Translations / studentské překlady

Emoce a rodinný život: Perspektivy strukturního determinismu / Efran, Jay Steven -- Blumberg, Marc J.

In: The heart of the Matter. Perspectives on emotios in marital terapy. New York, Brunner/Mazel 1994.. - s. 172-204.

Pohled na problematiku emocí z pozice strukturního determinismu a strukturního párování...Vyvrací představu o člověku jako nezávisle myslící bytosti. Ukazují, jak se člověk mění v závislosti na sociálním prostředí a kultuře, ve které se právě pohybuje.

Hesla: emoce ; jazyk ; kontext ; rodinná terapie ; strukturní determinismus ; svobodná vůle

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / sam KN22

Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi / Dell, Paul F. -- Adamovský, Petr (překlad)

Originální název: Understanding Bateson and Maturana: Toward a Biological Foundation for the Social Sciences

In: Kontext. - Roč. 23, s. 45-67. - 1993

Pokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je dobře slučitelná s prací Batesonovou. Kromě toho článek obsahuje konfrontaci hlavních kontrastních momentů ... Konečně se v článku tvrdí, že důraz na epistemologii odvedl pozornost zastánců i odpůrců od důležitého poselství Batesona a Maturany: sociálním systémům a veškerému lidskému snažení je nutno rozumět ve světle naší existence jakožto biologických entit, které jsou spojeny prostředím. Biologická ontologie implicitní v Batesonových spisech a explicitně načrtnutá v Maturanových může /konečně/ poskytnout spolehlivý základ sociálním a behaviorálním vědám..From Systemic to Clinical Epistemology

Hesla: biologie ; epistemologie ; integrativní pokus ; kritická úvaha ; ontologie ; strukturní determinismus

Viz též: Wiley Online Library

V kolekcích: Theses > Translations, Highly Recommended