000001436 001__ 1436
000001436 005__ 20140514110928.0
000001436 035__ $$aSUBJECT|(SYS)strukturnideterminismus
000001436 150__ $$astrukturní determinismus
000001436 980__ $$aSUBJECT
000001436 980__ $$aAUTHORITY

000000970 001__ 970
000000970 005__ 20150222203606.0
000000970 041__ $$ačesky
000000970 100__ $$0AUTHOR|(SYS)efranjaysteven$$aEfran, Jay Steven
000000970 245__ $$aEmoce a rodinný život: Perspektivy strukturního determinismu
000000970 520__ $$aPohled na problematiku emocí z pozice strukturního determinismu a strukturního párování...Vyvrací představu o člověku jako nezávisle myslící bytosti. Ukazují, jak se člověk mění v závislosti na sociálním prostředí a kultuře, ve které se právě pohybuje.
000000970 65017 $$astudentské překlady
000000970 653__ $$0SUBJECT|(SYS)rodinaterapie$$arodinná terapie
000000970 653__ $$aemoce
000000970 653__ $$akontext
000000970 653__ $$0SUBJECT|(SYS)jazyk$$ajazyk
000000970 653__ $$0SUBJECT|(SYS)strukturnideterminismus$$astrukturní determinismus
000000970 653__ $$asvobodná vůle
000000970 700__ $$0AUTHOR|(SYS)blumbergmarcj$$aBlumberg, Marc J.
000000970 773__ $$c172-204$$pThe heart of the Matter. Perspectives on emotios in marital terapy. New York, Brunner/Mazel 1994.
000000970 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/970/files/Efran Jay Emoce a rodinny zivot.pdf
000000970 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/970/files/Efran Jay Emoce a rodinny zivot.gif?subformat=icon$$xicon
000000970 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/970/files/Efran Jay Emoce a rodinny zivot.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000970 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/970/files/Efran Jay Emoce a rodinny zivot.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000970 980__ $$aTRANSLATION

000000515 001__ 515
000000515 005__ 20200803111429.0
000000515 037__ $$aKN22
000000515 041__ $$ačesky
000000515 100__ $$0AUTHOR|(SYS)dellpaulf$$aDell, Paul F.
000000515 245__ $$aJak rozumět Batesonovi a Maturanovi
000000515 520__ $$aPokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je dobře slučitelná s prací Batesonovou. Kromě toho článek obsahuje konfrontaci hlavních kontrastních momentů ... Konečně se v článku tvrdí, že důraz na epistemologii odvedl pozornost zastánců i odpůrců od důležitého poselství Batesona a Maturany: sociálním systémům a veškerému lidskému snažení je nutno rozumět ve světle naší existence jakožto biologických entit, které jsou spojeny prostředím. Biologická ontologie implicitní v Batesonových spisech a explicitně načrtnutá v Maturanových může /konečně/ poskytnout spolehlivý základ sociálním a behaviorálním vědám..
000000515 600__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000000515 600__ $$0AUTHOR|(SYS)maturanahumberto$$aMaturana, Humberto
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)epistemologie$$aepistemologie
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)strukturnideterminismus$$astrukturní determinismus
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)biologie$$abiologie
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ontologie$$aontologie
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kritickauvaha$$akritická úvaha
000000515 653__ $$0$$aSUBJECT|(SYS)integrativnipokus$$aintegrativní pokus
000000515 65017 $$asam
000000515 65017 $$azlatý fond
000000515 65017 $$acitováno studenty
000000515 678__ $$aFrom Systemic to Clinical Epistemology
000000515 700__ $$0AUTHOR|(SYS)adamovskypetr$$aAdamovský, Petr$$epřeklad
000000515 765__ $$tUnderstanding Bateson and Maturana: Toward a Biological Foundation for the Social Sciences
000000515 773__ $$c45-67$$pKontext$$v23$$y1993
000000515 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/515/files/Dell Paul Jak rozumet Batesonovi a Maturanovi.pdf
000000515 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/515/files/Dell Paul Jak rozumet Batesonovi a Maturanovi.gif?subformat=icon$$xicon
000000515 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/515/files/Dell Paul Jak rozumet Batesonovi a Maturanovi.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000515 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/515/files/Dell Paul Jak rozumet Batesonovi a Maturanovi.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000515 909C4 $$dhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1752-0606.1985.tb00587.x/abstract$$pWiley Online Library
000000515 980__ $$aTRANSLATION