Vytváření a přetváření narativní identity

Hlavní těžiště práce autorky vychází ze zpracování jednoho psychologického fenoménu, a to subjektivní zkušenosti chronických pacientů a postižených, zejména s poškozením mozku – s pomocí jednoho specifického metodologického přístupu, a to autobiografického narativního rozhovoru. V centru tohoto přístupu v rovině praktického použití i metodologického dalšího vývoje je otázka po narativní ...

by Lucius-Hoene, Gabriele ; Slabý, Martin | 23 Apr 2014, 7:57 | narativní přístup   výzkum   oblasti aplikace  


K teorii schizofrenie

Tento článek referuje o výzkumném projektu, který navrhuje a zkoumá široký a systematický pohled na podstatu, etiologii a terapii schizofrenie. Výzkum vyústil v diskuzi nad různorodými daty a ideami, do které přispívali odborníci se zkušenostmi z oblasti antropologie, komunikační analýzy, psychoterapie, psychiatrie a psychoanalýzy. Stále nebylo dosaženo všeobecné shody ohledně ...

| Toward a theory of schizophrenia

by Bateson, Gregory ; Jackson, Don. D. ; Haley, Jay ; Weakland, John | 1 Apr 2014, 13:13 | 2 reviews | dvojná vazba   schizofrenie   klasika   komunikace   výzkum