Ako rozvíjať výskum v klinickej praxi: v prvom rade je treba nový pohľad na vec

Článok si kladie za úlohu odpovedať na tri otázky. Aké faktory mohli vytvoriť priepasť medzi výskumom a klinikou na poli rodinnej terapie? Aké sú argumenty v prospech možností rozvoja výskumu v praxi rodinných terapeutov? Môžeme robiť výskum aj vtedy, keď je naša práca čisto klinická? Najmä však tento článok chce ...

| Cairn.Info

by Pauzé, Robert ; Touchette, Luc | 23 Apr 2014, 12:37 | kazuistika   výzkum  


The Evidence Base of Systemic Family and Couples Therapies

Systemic family and couples therapy (SFCT) has evolved into a variety of forms to meet the needs of the people who come for therapy. Our clients differ not only by bringing the full range of psychological and relationship difficulties and the variety that our society has imaginatively created in family ...

by Stratton, Peter | 16 Jan 2017, 12:42 | rodinná terapie   výzkum   SF  


K teorii schizofrenie

Tento článek referuje o výzkumném projektu, který navrhuje a zkoumá široký a systematický pohled na podstatu, etiologii a terapii schizofrenie. Výzkum vyústil v diskuzi nad různorodými daty a ideami, do které přispívali odborníci se zkušenostmi z oblasti antropologie, komunikační analýzy, psychoterapie, psychiatrie a psychoanalýzy. Stále nebylo dosaženo všeobecné shody ohledně ...

| Toward a theory of schizophrenia

by Bateson, Gregory ; Jackson, Don. D. ; Haley, Jay ; Weakland, John | 1 Apr 2014, 13:13 | 2 reviews | dvojná vazba   schizofrenie   klasika   komunikace   výzkum  


Leeds Systemic Family Therapy Manual

The manual is principally designed as a research tool for outcome studies in which the effectiveness of systemic therapy can be assessed. It therefore aims to offer a framework and guidelines for the implementation of systemic family therapy, so that therapists can offer a unified version of therapy, with some ...

by Stratton, Peter ; Cottrell, David ; Shapiro, David | 11 Oct 2022, 12:53 | návody   efektivita   výzkum  


Příběh setkání: narativní výzkum

Vzhledem k tomu, že můj zájem i zkušenost se poutá k narativnímu typu výzkumu, pokusím se i svou následující reflexi vztahu mezi respondentem a výzkumníkem pojmout formou vyprávění. Vyprávění o konkrétním výzkumu, o konkrétním příběhu sdílení zkušeností s druhými lidmi.

by Chvístková, Lucie | 5 May 2014, 9:08 | narativní přístup   výzkum  


Posilování vztahu mezi systemickou terapií a výzkumem

Základní tezí následujícího článku je myšlenka, že systemická rodinná terapie může mnoho získat, pokud rozumně ocení své výzkumné kořeny. Je to stejně tak možné, jako potřebné (pozitivní). Skrz toto ocenění můžeme nelézt cesty k rozvoji pole působnosti systemické terapie, čímž získá nejen profese, ale následně i naši klienti. Budou- li ...

| Cambridge Journals Online

by Stratton, Peter | 26 Apr 2014, 16:03 | rodinná terapie   výzkum  


Systemic Thinking in Couple and Family Psychology Research and Practice

Systemic thinking is central to the specialty of couple and family psychology (CFP). Eleven applications of systemic thinking (perceptual and cognitive structuring processes) are described to characterize the way couple and family psychologists think about research and practice. The application of systemic thinking to research is described in light of ...

by Stanton, Mark ; Welsh, Robert | 21 Jan 2017, 10:33 | rodinná terapie   výzkum  


Systemický přístup v supervizi

Supervize je v posledních letech dramaticky se rozvíjejícím oborem. Čerpá z velkého množství zdrojů a psychoterapeutické modely jsou jedním z nich. Je významné zabývat se tím, jak mohou teoretická východiska supervizora zabarvovat a ovlivňovat průběh supervize. Tato práce se zaměřuje na moţné vyuţití systemického přístupu v supervizi, neboť je v ...

by Pluhaříková Pomajzlová, Jana | 6 May 2014, 9:27 | systemický přístup   postmoderna   konstruktivismus   sociální konstruktivismus   supervize   kvalitativní výzkum  


Toward a theory of schizophrenia

Schizophrenia its nature, etiology, and the kind of therapy to use for it remains one of the most puzzling of the mental illnesses. The theory of schizophrenia presented here is based on communications analysis, and specifically on the Theory of Logical Types. From this theory and from observations of schizophrenic ...

| Toward a theory of schizophrenia
PŘEKLAD

by Bateson, Gregory ; Jackson, Don. D. ; Haley, Jay ; Weakland, John | 1 Jul 2015, 7:24 | dvojná vazba   schizofrenie   klasika   komunikace   výzkum  


Vytváření a přetváření narativní identity

Hlavní těžiště práce autorky vychází ze zpracování jednoho psychologického fenoménu, a to subjektivní zkušenosti chronických pacientů a postižených, zejména s poškozením mozku – s pomocí jednoho specifického metodologického přístupu, a to autobiografického narativního rozhovoru. V centru tohoto přístupu v rovině praktického použití i metodologického dalšího vývoje je otázka po narativní ...

by Lucius-Hoene, Gabriele ; Slabý, Martin | 23 Apr 2014, 7:57 | narativní přístup   výzkum   oblasti aplikace