000001323 001__ 1323
000001323 005__ 20181022090547.0
000001323 041__ $$ačesky
000001323 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001323 245__ $$aPoznámky o moci
000001323 520__ $$aKurt Ludewig: abychom se vyhnuli konfliktům, musely by být pojmy jako moc, násilí, manipulace a kontrola jasně definovány.  Při hledání významu slov se zdá užitečné ponechat slovu moc význam lineárně kauzální ve smyslu Hartlova Psychologického slovníku: moc = schopnost jedné osoby docílit zamýšlené účinky na chování nebo city druhé osoby nebo osob. Pak není obtížné porozumět Gergory Batesonovi a jeho kritice moci.
000001323 653__ $$amoc
000001323 653__ $$apoddanství
000001323 653__ $$avliv
000001323 653__ $$0SUBJECT|(SYS)nasili$$anásilí
000001323 773__ $$y1999
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.pdf
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.gif?subformat=icon$$xicon
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001323 980__ $$aREPORT