000002307 001__ 2307
000002307 005__ 20170802074842.0
000002307 041__ $$ačesky
000002307 100__ $$0AUTHOR|(SYS)balcarkarel$$aBalcar, Karel
000002307 245__ $$aTéma víry v psychoterapii
000002307 520__ $$aPříspěvek klade otázku, zda je psychoterapie, popřípadě psychologie jako jeden z jejích zdrojů, schopna přispět klientům v otázkách jejich světonázorové víry. Odpovídá, že takové přispění je možné tam, kde vyznávaná víra nebo osobní rozpaky, poruchové příznaky či zakoušené utrpení v souvislosti s ní jsou provázeny nebo působeny psychologickými motivy či překážkami.
000002307 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyznani$$avyznání
000002307 653__ $$0SUBJECT|(SYS)navody$$anávody
000002307 8564_ $$s162429$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2307/files/Balcar, Karel.pdf
000002307 909C4 $$dhttp://www.pvsps.cz/data/document/20100503/kolo08-balcar.pdf?id=52 Pražská vysoká škola  psychosociálních studií 27. kolokvium 6.6.2008$$phttp://www.pvsps.cz/
000002307 980__ $$aARTICLE

000002284 001__ 2284
000002284 005__ 20170802075633.0
000002284 035__ $$aSUBJECT|(SYS)vyznani
000002284 150__ $$avyznání
000002284 450__ $$avíra
000002284 450__ $$aspiritualita
000002284 450__ $$anáboženství
000002284 450__ $$akonfese
000002284 520__ $$aNáboženské přesvědčení samo není předmětem psychoterapie. Stává se jím, když je klient svým vyznáním sužován a potřebuje řešit nikoli teologické otázky, ale své životní problémy spojené s vlastní vírou.
000002284 980__ $$aAUTHORITY
000002284 980__ $$aSUBJECT

000002283 001__ 2283
000002283 005__ 20170303203744.0
000002283 041__ $$ačesky
000002283 100__ $$0AUTHOR|(SYS)horakovamarketa$$aHoráková, Markéta
000002283 245__ $$aRosteme ve víře ... v nás i klienty
000002283 260__ $$c2017
000002283 300__ $$a16 s.
000002283 520__ $$aNázev je vyjádřením naděje začínajícího terapeuta ve zlepšování svých terapeutických dovedností a vyjádření naděje v klienta, že dokáže s pomocí terapeuta, ho nakonec ve svém životě vůbec nepotřebovat.
000002283 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut13$$aUT13
000002283 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002283 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyznani$$avyznání
000002283 65017 $$akazuistiky
000002283 8564_ $$s102734$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2283/files/horakova.pdf
000002283 980__ $$aTHESIS