Subject: zneužívání


Párová terapie s manželi P.

Myslím, že jsem se snažila z mého pohledu soustředit na to nejpodstatnější, jít efektivně za cíli, které si manželé stanovili, nerozmělňovat naši práci ve zbytečných odbočkách... Zároveň uvažuji, že možná díky tomu nevyplula na povrch důležitější témata, jakási „meta-témata“, na kterých by bylo třeba užitečnější pracovat.

by Švejdíková, Karla | 3 May 2014, 14:42 | kazuistika   partnerské vztahy   psychoterapeutické centrum   panická porucha   doprovázení   přepis rozhovoru   oceňování   SF   domácí úkoly   sebereflexe   zneužívání   párová terapie  


Všechno má svůj čas

Díky své konkrétní práci s klientkou jsem přemýšlela nad obrovskou škálou obtíží, s kterými za námi klienti mohou přijít. Otevřela se mi otázka, jaká témata ve mně vyvolávají respekt. Jak mohu efektivněji pracovat, abych byla schopná vést pro klienta užitečný rozhovor? Čím to témata dělají, že o nich přemýšlím jinak? ...

by Přikrylová, Lenka | 1 May 2014, 18:22 | kazuistika   závislost   léky   zneužívání   samostanost   bezpečí   kompetence klienta   sebereflexe   supervize   partnerské vztahy  


Znovuzískanie svojho hlasu – naratívna pomoc pre ženy, ktoré boli zneužívané

Metaforu “hlasu” môžeme vystopovať v prelomovej knihe Carol Gilliganovej (1993) Iným hlasom. Jej dielo popisuje, ako boli perspektívy a pohľady ženy vynechané z výskumu vývoja. Keďže psychologické normy boli založené na mužskom vývoji, ženy boli často vynechané v porovnaní. Spolu s postmodernistickými vplyvmi položilo jej dielo základ pre využitie hlasu ...

| Psychológia

by Gehart, Diane R. ; Morales, Daniel L. ; Bražinová, A. | 8 Apr 2014, 14:04 | zneužívání   narativní přístup   konstrukcionismus   metafory