Terapie jako dekonstrukce

V tomto článku mi nejde o dekonstrukci vědění a praktických postupů etablovaných terapeutických modelů nebo ”hnutí”. Spíše bych se chtěl zamyslet nad určitými terapeutickými praktikami ve vztahovém rámci, který vyplývá z pojmu dekonstrukce. Protože ve své profesionální práci dávám přednost tomu, co se děje v terapeutickém kontextu, představím na začátku ...

by White, Michael ; Strnad, Vratislav | 12 May 2014, 8:58 | kazuistika   dekonstrukce   KONS  


Závěrečná práce

Její klíčová pracovnice a psycholožka mě požádala o poskytnutí psychoterapie pro Soňu se zadáním: „Potřebujeme, abys jí naučila, že nemá svým dětem poskytovat takový servis a hlavně myslet víc na sebe. Potřebujeme, aby se odstřihla od požadavků svých dětí. Nám se nedaří ji k tomu donutit.“ Co byste dělali na ...

by Uhlířová, Veronika | 3 May 2014, 16:59 | náhradní rodiny   kazuistika   občanské sdružení   svépomocná skupina   poddajnost   formulování zakázky   výjimky   sebereflexe   dekonstrukce   konflikt zájmů  


Obhajoba kazuistiky klienta M.

Pokus o dekonstrukci klientova ,,opatrovníka“ vedl k zajímavému obratu a vedl také k závěru, než který by se celou dobu jevil jako ,,žádoucí“. Věříme-li v klientovu kompetenci rozhodnout se a udělit zkušenostem významy a smysl, mohu potvrdit, že se také tím pádem nejednou setkáváme s velmi překvapivými obraty. Z osobního ...

by Tůma, Daniel | 3 May 2014, 16:10 | kazuistika   soukromá praxe   předpoklady   partnerské vztahy   domácí násilí   otázka na zázrak   dekonstrukce   připojení   pochybnosti  


Pár dílů skládačky

Hanka prošla hospitalizacemi v nemocnicích, léčebnách, individuálními terapiemi, skupinovými terapiemi, terapeutickými stacionáři apod. Některé „profesionální pomoci“ zpětně oceňovala, jiné zážitky pro ni byly spíše traumatizující. Brala různá množství léků, dostala různé diagnózy (i když se přiznám, že nevím přesně jaké, nikdy jsem po tom moc nepátrala), sama nejvíce mluvila o ...

by Šlégrová, Jana | 3 May 2014, 13:18 | kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   medikace   formulování zakázky   potvrzování   dekonstrukce  


(Ne)jsem důležitá!

Zatímco totiž klientka hledala v našich sezeních schopnost žít podle svých představ, já jsem konečně ve vztahu ke své terapeutické práci našla sebejistotu, profesionalitu, otevřenost a přirozenost. Tento případ podle mého názoru velmi dobře dokumentuje změnu od doby mých prvních „terapeutických pokusů“.

by Rychlá, Kateřina | 2 May 2014, 8:25 | kazuistika   sebedůvěra   sebereflexe   narativní přístup   zkušený klient   doprovázení   domácí násilí   dekonstrukce  


Sandra

Když přišla Sandra, byla hodně stručná, dávala najevo, že „se všemu podrobí,“ jenom aby nešla do vězení. Když jsem se jí ptal, co si myslí, že by jí naše setkávání mohlo přinést dobrého, řekla, že se uvidí, že to nemůže takto dopředu říct.

by Nepustil, Pavel | 1 May 2014, 11:22 | kazuistika   bezdomovci   bezpečí   závislost   drogy   soudní dohled   konflikt zájmů   dekonstrukce  


Kasuistika

Důvod, proč jsem si vybrala právě práci s ním, byl ten, že s tímto klientem jsme urazili největší část společné psychoterapeutické cesty. Práce s ním nebyla vždy snadná, ale změny, které v průběhu terapie nastaly, byly zřejmé, podobně jako spokojenost klienta s nimi .

by Mrvová, Kamila | 1 May 2014, 11:04 | obsedantně kompulzivní porucha   kazuistika   soukromá praxe   předpoklady   dekonstrukce   pražský výtah   formulování zakázky   metafory   přepis rozhovoru  


Komentovaná kazuistika

Během naslouchání tomu, jaká vysvětlení svých potíží sama klientka nabízí - tato vysvětlení se mi možná i pro svou vnitřní logiku a srozumitelnost jevila jako dobře propracovaný „problémem nasycený příběh“ - jsem začala uplatňovat postoj „dekonstruktivního naslouchání“, který jak doufám v průběhu další práce přispěl k úspěšné dekonstrukci problémového příběhu.

by Perníčková, Dagmar | 25 Mar 2014, 9:03 | kazuistika   psychoterapeutické centrum   sebedůvěra   dekonstrukce  


Subject: dekonstrukce