Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii

Předmětem předkládaného výzkumu je sebezkušenost psychoterapeuta a její důležitosti coby účinného faktoru v psychoterapii. Idea k tomuto výzkumu vznikla na 6. konferenci České asociace pro psychoterapii, která se konala v říjnu 2017 v Praze. Na této „čejenské“ konferenci (bez přednášejícího, moderátoři vedli diskusní bloky) byl jeden blok věnován tématu sebezkušenosti ...

by Hrdličková, Petra | 30 Aug 2022, 8:50 | diplomová práce   sebezkušenost  


Teorie změny napříč vybranými směry: populárními v ČR

Snažím se o komparaci podobností a rozdílů v rámci teorie změny u individuální formy terapie. V této práci prezentuji tedy obecný přístup k teorii změny, bez ohledu na skupiny pacientů vyžadující konkrétní úpravy procesu změny – např. děti, psychotičtí pacienti. Ve své práci se chci zaměřit konkrétně na situaci v ...

by Marešová, Tereza | 2 Feb 2022, 11:07 | diplomová práce  


Konstruktivismus a realita: mezi Foersterem, Maturanou a Kuhnem

Tato práce se věnuje představení konstruktivistického myšlenkového směru a jeho srovnání s teorií vědeckých revolucí a konceptem paradigmatu Thomase Kuhna. Konstruktivismus je v této práci zastoupen radikálními interpretacemi Foerstera, Maturany a Varely. Ty jsou následně konfrontovány s Kuhnovým výkladem vědeckých revolucí. V závěru práce argumentuji, že Kuhnův koncept paradigmatu lze ...

by Duda, Marek | 2 Feb 2022, 11:00 | diplomová práce