Moje první kazuistika

Když jsem potom doma přemýšlela o tom, jak to celé probíhalo, uvědomila jsem si, jakou musí mít pomáhající trpělivost, aby neustále zkoumal objevení skulinky, kde je možné vůbec začít dojednávat zakázku /to co klient chce/. Jak je to jiné oproti teorii, jak je to těžší, ale zároveň fascinující v tom, ...

by Polášková, Alexandra | 11 Oct 2014, 14:46 | partnerské vztahy   první klient   formulování zakázky   domácí úkol   kazuistika  


Závěrečná komentová kazuistika

Petra ke mně byla odeslána svým ambulantním psychiatrem, ke kterému docházela ca 2-3 měsíce s diagnózou deprese. Petra nemohla spát, zhubla, nebyla ráno schopná vstát z postele, neměla energii, špatně se soustředila. Toto vše vedlo k tomu, že jednoho dne již nebyla schopná jít do práce, bylo jí smutno a ...

by Toušková, Tereza | 21 Jul 2014, 6:42 | 1 comment | kazuistika   soukromá praxe   formulování zakázky   medikace   deprese   partnerské vztahy  


Unavená máma

Paní Magda hodně mluvila a téměř jedním dechem přecházela od jednoho problémového popisu k druhému, přerušit ji vyžadovalo dávku terapeutické pohotovosti a odvahy. Čeho jsem se to vlastně bála? Nemyslím, že ztráty připojení, vztah s klientkou byl velmi dobrý. Přesto mě jakési obavy v prvních konzultacích brzdily při práci v ...

by Lorenzová, Jitka | 19 Jul 2014, 8:42 | stěžovatel   zkušený klient   externalizace   narativní přístup   formulování zakázky   soukromá praxe   medikace   kazuistika   připojení  


Závěrečná práce

Což mě vede k myšlence, že opravdu neví, jak může život vypadat jinak. A chci jí pomoci nějakou jinou představu o světě najít nebo vytvořit. Nabízí se mi použít otázku na zázrak – používám ji třeba tam, když chci zkusit klienta vytrhnout z jeho reality a zkusit ho přenést do ...

by Křížová, Pavla | 12 May 2014, 18:10 | otázka na zázrak   soukromá praxe   formulování zakázky   kazuistika  


Komentovaná kazuistika

Postupem času jsem začala postrádat kontinuitu naší společné práce. Chtěla jsem se tomu věnovat, aby mi to dávalo nějaký smysl. Kontinuitu jsem objevila ve stále se opakujícím kontextu, vlastně aranžmá jednotlivých sezení se sobě velmi podobalo. Nervozita, nespokojenost a spěch pak přecházely do uvolnění a uklidnění klientky a vlastně i ...

by Zvolská, Petra | 4 May 2014, 10:53 | přepis rozhovoru   závislost   opiáty   kazuistika   oddělení pro léčbu závislostí   substituční léčba   domácí úkoly   doprovázení   formulování zakázky   stěžovatel  


Písemná práce - komentovaná kasuistika

„Máš něco o čem bychom si mohli dnes povídat?“ J. „No, přemýšlím nad hodně věcmi, pak je udělám jinak.“... „Když si něco naplánuju, proč se to pak nepovede?“ Přes otázky na výjimky „Kdy se to povedlo podle plánu?, měřící otázku „Jakou část trablů to v tvém životě to zabírá?“ „Hodně, ...

by Závěrková, Markéta | 4 May 2014, 8:15 | kazuistika   výchovný ústav pro děti a mládež   trestná činnost   reflektování   formulování zakázky   strach   reflektující tým   medikace   reflektování   výjimky  


Vlastní psychoterapeutická kazuistika

I když se mi podaří zvládnout techniky určitého psychoterapeutického směru, přesto to neznamená, že pak budu dobrý psychoterapeut. Každá konzultace je pro mě zrcadlem o mém vlastním člověčenství, které se na mé práci bude stále podepisovat.

by Vyšatová, Barbara | 3 May 2014, 18:52 | kazuistika   panická porucha   první klient   formulování zakázky  


Závěrečná práce

Její klíčová pracovnice a psycholožka mě požádala o poskytnutí psychoterapie pro Soňu se zadáním: „Potřebujeme, abys jí naučila, že nemá svým dětem poskytovat takový servis a hlavně myslet víc na sebe. Potřebujeme, aby se odstřihla od požadavků svých dětí. Nám se nedaří ji k tomu donutit.“ Co byste dělali na ...

by Uhlířová, Veronika | 3 May 2014, 16:59 | náhradní rodiny   kazuistika   občanské sdružení   svépomocná skupina   poddajnost   formulování zakázky   výjimky   sebereflexe   dekonstrukce   konflikt zájmů  


Pár dílů skládačky

Hanka prošla hospitalizacemi v nemocnicích, léčebnách, individuálními terapiemi, skupinovými terapiemi, terapeutickými stacionáři apod. Některé „profesionální pomoci“ zpětně oceňovala, jiné zážitky pro ni byly spíše traumatizující. Brala různá množství léků, dostala různé diagnózy (i když se přiznám, že nevím přesně jaké, nikdy jsem po tom moc nepátrala), sama nejvíce mluvila o ...

by Šlégrová, Jana | 3 May 2014, 13:18 | kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   medikace   formulování zakázky   potvrzování   dekonstrukce  


Kazuistika k závěrečné obhajobě výcviku v systemické terapii

Práce se odehrávala v kontextu oddělení ochranných léčeb s pacientem, který sem přišel dobrovolně poté, co vyšel najevo jeho trestný čin pohlavního zneužívání. Komplikovanost kontextu zprvu nedovolovala terapii, ta byla možná až po nějakém čase provázení, ve kterém docházelo k vyjasňování možné terapeutické spolupráce. V rámci terapie se pak podařilo ...

by Šimeček, Michal | 2 May 2014, 14:02 | přepis rozhovoru   hebefílie   kazuistika   trestní řízení   oddělení ochranných léčeb   SF   formulování zakázky   externalizace   vina   doprovázení