Umím mít radost

Doporučila vás známá, tak bych se chtěl objednat. Mám takové psychosomatické problémy.

by Marečková, Marie | 17 Feb 2016, 9:56 | kazuistika   psychosomatika  


Subject: psychosomatika

Máme nešťastné dědictví v představě, že existují choroby, které jsou jednoznačně podmíněné psychicky – to jsou právě ty psychosomatické, zatímco u jiných chorob – těch somatických, jde o čistě tělesná onemocnění. Konstruktivismus zdůrazňuje, že už jen samo rozlišení na tělesné a duševní je čistě arbitrární, činěné v jazyce..


Závěrečná práce

Dojednáváme si náplň poslední konzultace‐paní Iveta si přeje zrekapitulovat, co vše si v terapii objevila‐stále má pocit, že na ničem vlastně vědomě nepracuje, nemusí o tom přemýšlet, věci „se mění“. Proto by ráda pojmenovala své objevy v terapii, aby pro ni byly dostupnější, kdyby je potřebovala v budoucnu využít.

by Vašáková, Alice | 19 Jul 2014, 9:44 | sebereflexe   poradenství pro děti   zkušený klient   psychosomatika   stres   medikace   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra   silná pětka   kazuistika  


Martina

Martina přišla s přáním, aby se to příští rok neopakovalo, aby byla spokojená. Během spolupráce dospěla k názoru, že nejde o to, zda se nemoc objeví či ne. Potřebuje, ale vědět, co s tím a jak to zvládnout. Cíl spolupráce jsme stanovily v poslouchání sama sebe, s vnímáním toho, kdy ...

by Dufková, Věra | 19 Jul 2014, 6:31 | medikace   psychosomatika   krizová poradna   externalizace   doptávání   pátrání po zdrojích   připojení   kazuistika  


Systémová teorie a psychosomatika

Moderní přírodovědecky fundovaná teorie systémů se obzvláště dobře hodí také pro popis, rekonstrukci a vysvětlení biomedicínských a psychologických procesů. Právě životně důležité orgány jako srdce, plíce, játra, střeva, ledviny, mozek musejí plnit určité evolučně dané optimalizační „úlohy“, které se ideálně kryjí s vlastnostmi fraktální geometrie – totiž v omezeném prostoru ...

by Kriz, Jürgen | 8 May 2014, 8:52 | psychosomatika  


Systémové a systemické směry v psychoterapii a psychosomatice

Cílem takto pojaté terapie není odstranění neurobiologické danosti psychosomatického reagování, ale dosažení takové změny v sociálním systému nemocného (rodinném, pracovním), která umožní opustit tvorbu symptomů. Teprve v další, “růstové fázi” léčby, pokud o ni psychosomatický pacient projeví zájem, je možné dlouhodobou celostně pojatou terapií rozvinout i “emoční část” jeho osobnosti ...

by Konečný, Martin | 5 May 2014, 9:15 | historický kontext   psychosomatika  


Závěrečná obhajovací práce psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“

Zaměřila jsem se v něm na zahrnutí osob do alternativního příběhu pomocí hypotetických událostí. Objeví se tam ukázky „Představ si, že...“ otázek , o kterých jsem se již zmiňovala. Budu se Petra ptát na jeho případné setkání s paní doktorkou a jak se Petr vypořádá s tím, když by paní ...

by Meisnerová, Petra | 1 May 2014, 8:24 | zvracení   kazuistika   mentální postižení   narativní přístup   externalizace   psychosomatika  


Závěrečná práce

Tato závěrečná práce je zprávou o tom, jak se vyvíjelo mé vnímání na řešení zaměřeného přístupu a používání jednotlivých technik. Současně jsem si vybrala případ, který pro mne nebyl „jednoduchý“, protože byl v mnohém pro mě nový (řešení psychosomatických problémů, dlouhodobější spolupráce, ukončování terapie).

by Klečková, Markéta | 30 Apr 2014, 7:39 | kazuistika   nezisková organizace   sociální vyloučení   formulování zakázky   otázka na zázrak   psychosomatika  


Psycho- somatika: nerozlišitelný celek, instruktivní interakce, nebo strukturálně sdružená koevoluce?

Podle běžných modelů psychoterapie znamená psychosomatika jednotu těla a duše, těla a ducha. Tato proklamace jednoty však již předpokládá diferenci. Článek uvádí tři epistemologické základní modely, na něž se dají pokusy zredukovat, zachycující fenomenologicky nesporné vzájemné působení tělesných a duchovních událostí a podrobuje každý model kritickému hodnocení: 1. Model nerozlišitelné ...

KN51 | Psycho-Somatik: Ununterscheidbare Einheit, instruktive Interaktion oder strukturell gekoppelte Koevolution?

by Lieb, Hans | 23 Apr 2014, 7:17 | psychosomatika  


Kazuistika – jednorázové sezení s klientkou

Klientka si původně od terapie slibovala můj expertní rozbor toho, co dělá špatně. Toto přání se nám ale podařilo během sezení změnit v daleko pozitivnější náhled klientky na sebe sama a na události posledních 3 let, i na původní pochyby ve vztahu k jejímu chování v době po rozvodu, ...

by Cajthamlová, Kateřina | 25 Mar 2014, 8:42 | přepis rozhovoru   kazuistika   interní ambulance   zkušený klient   psychosomatika   partnerské vztahy