Kazuistika č. 2

Oba dále popisují situaci posledních týdnů, kdy manžel odešel z jejich dcerou ke známým a nedal manželce vědět, neodpovídal na telefonáty a manželka kontaktovala policii. Z této situace vyvstala žádost o rozvod, soud se má prý konat za tři dny a oba manželé potrvzují, že by rádi od poradců věděli, ...

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 8:03 | rodinná terapie   pátrání po zdrojích   psychoterapeutické centrum   zázračná otázka   párová terapie   kazuistika  


Individuální terapie s panem M.

Klient přichází s tím, že dnes vůbec nemá náladu a energii mluvit, chce se jen uzavřít. Říkám, že chápu, že je to pro něj těžké a obdivuji, že navzdory tomu, že pro něj není běžné o věcech takto mluvit, do terapie chodí a pracuje. Ověřuji, co s tím tedy dnes, ...

by Vrtělová, Kateřina | 3 May 2014, 18:45 | kazuistika   psychoterapeutické centrum   deprese   přepis rozhovoru   sebereflexe  


Párová terapie s manželi P.

Myslím, že jsem se snažila z mého pohledu soustředit na to nejpodstatnější, jít efektivně za cíli, které si manželé stanovili, nerozmělňovat naši práci ve zbytečných odbočkách... Zároveň uvažuji, že možná díky tomu nevyplula na povrch důležitější témata, jakási „meta-témata“, na kterých by bylo třeba užitečnější pracovat.

by Švejdíková, Karla | 3 May 2014, 14:42 | kazuistika   partnerské vztahy   psychoterapeutické centrum   panická porucha   doprovázení   přepis rozhovoru   oceňování   SF   domácí úkoly   sebereflexe   zneužívání   párová terapie  


Sinusoida aneb všechno se vším souvisí

Říká-li tedy klientka, že pije a potřebuje nastartovat, což děláme, může se jí zdát z počátku, že se nic neděje. Ví-li, že k tomu, aby změna nastala musí sama chtít, a sama bude chtít až když se na sebe naštve, pak musíme počkat. Dojde-li posléze ke zlomu, a klientka si ...

by Guyazová, Radka | 28 Apr 2014, 6:58 | alkohol   porucha osobnosti   přepis rozhovoru   kazuistika   závislost   psychoterapeutické centrum   doprovázení   výjimky   zkušený klient   reflektující tým  


Komentovaná kazuistika

Během naslouchání tomu, jaká vysvětlení svých potíží sama klientka nabízí - tato vysvětlení se mi možná i pro svou vnitřní logiku a srozumitelnost jevila jako dobře propracovaný „problémem nasycený příběh“ - jsem začala uplatňovat postoj „dekonstruktivního naslouchání“, který jak doufám v průběhu další práce přispěl k úspěšné dekonstrukci problémového příběhu.

by Perníčková, Dagmar | 25 Mar 2014, 9:03 | kazuistika   psychoterapeutické centrum   sebedůvěra   dekonstrukce