Tak já otřu slzy a jdu

Pro svou závěrečnou kazuistiku jsem si vybrala případ dvaačtyřicetileté tělesně handicapované klientky Jitky. Jitka má dětskou mozkovou obrnu a je dlouhodobou klientkou rehabilitačního centra.

by Divoká, Jana | 3 Mar 2017, 9:57 | kazuistika   hendikep  


Kudykam

Radka mě kontaktovala přes naší společnou kamarádku, protože řeší své obavy z návratu do svého zaměstnání po rodičovské dovolené. Já jsem Radku osobně před sedmi lety potkávala, během své dobrovolnické činnosti ve Fakultní Thomayerově nemocnici, nikdy jsme se však blíže neznaly.

by Hassmanová, Klára | 5 Sep 2018, 12:55 | kazuistika  


Rosteme ve víře ... v nás i klienty

Název je vyjádřením naděje začínajícího terapeuta ve zlepšování svých terapeutických dovedností a vyjádření naděje v klienta, že dokáže s pomocí terapeuta, ho nakonec ve svém životě vůbec nepotřebovat.

by Horáková, Markéta | 3 Mar 2017, 9:58 | kazuistika   vyznání  


Závěrečná práce

Klientku Petru jsem si pro svou závěrečnou práci vybrala z toho důvodu, že konzultace s ní, byly pro mě zatím tím nejzajímavějším a nejkontroverznějším, co jsem dosud zažila. I můj supervizor pravil, že mám štěstí – je dobré potkávat takovéto klienty hned na začátku praxe, od nich se toho učíme ...

by Kolečková Schmerglová, Jana | 3 Mar 2017, 10:26 | kazuistika   vztah  


Dovolím si být průměrná a sama sebou

Pro závěrečnou kazuistiku jsem si chtěl vybrat případ, který splňoval následující tři kritéria: 1. S klientem proběhnou alespoň tři setkání, z nichž budu mít pořízen srozumitelný videozáznam. 2. Terapie tzv. „dobře dopadne“ – klient se posune k žádanému cíli. 3. Terapeutický proces bude „pěkný“ či „estetický“ – aby bylo na ...

by Lacka, Jiří | 4 Mar 2017, 11:16 | kazuistika  


Dlouhá cesta

Ten, kdo přišel do terapie, vidí mě a já vidím jeho. Pokud ho budu vidět ve špatném, nemám šanci být viděna v dobrém. Já slyším a cítím sebe, díky čemu jsem schopná a ochotna slyšet toho, kdo přede mnou sedí. Dosud nevím, jestli ty lidí, s kým jsem pracovala, respektive ...

by Lutseva, Gaziza | 4 Mar 2017, 11:21 | kazuistika  


Za hranice online komunikace

Terapeutická setkání probíhala v rámci ambulatního pracovičtě střediska výchovné péče (SVP), jehož posláním je preventivně-výchovná péče o klienty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování.

by Otavová, Mlada | 4 Mar 2017, 11:24 | kazuistika  


Světla na konci tunelu

I v případě Mirky jsem si ověřila, že nejdůležitějším nástrojem terapie je vztah. Budovala jsem ho za pomoci Silné pětky: připojovala jsem se respektem ke všem tématům, která přinášela, podobný pohled na svět tam byl od počátku a nebylo tedy těžké sladit i společný jazyk. O bezpečí klientů/ek se starám ...

by Pavlasová, Lenka Thelma | 4 Mar 2017, 11:28 | kazuistika   vztah  


Závěrečná práce

Klientka přišla na popud své kamarádky, která ji doporučila se svěřit se svými trápeními odborníkovi. Sama klientka sdělila, že probírání svých problémů s přáteli jí již nevyhovuje - měla pocit, že jí to nikam neposouvá a že potřebuje nový náhled, a to byl hlavní důvod pro příchod do terapie.

by Rafajová, Lucie | 4 Mar 2017, 11:33 | kazuistika   změna  


Jak systemicky (ne)zpracovat bolestný vztah s matkou

Radka byla svým psychiatrem viděna jako alkoholička a osoba s poruchou osobnosti. Mě to díky kontextu a konstruktivistickému pohledu na svět nemuselo příliš zajímat. Naštěstí.

by Singh, Marta | 4 Mar 2017, 11:38 | kazuistika   změna   alkohol