Project: UT10

Výcvik Umění terapie proběhl od 28. dubna 2010 do 25. dubna 2014


Project: UT19

Výcvik Umění terapie zahájený 20. listopadu 2019


Project: UT04b

Výcvik Umění terapie proběhl od 4. listopadu 2004 do 3. listopadu 2007


Project: UT07a

Výcvik Umění terapie proběhl od 2. dubna 2007 do 23. února 2011


Project: UT08

Výcvik Umění terapie proběhl od 26. března 2008 do 27. ledna 2012


Project: UT09

Výcvik Umění terapie proběhl od 4. března 2009 do 11. ledna 2013


Project: UT11

Výcvik Umění terapie zahájený 13. dubna 2011, ukončený 10. dubna 2015


Project: UT12

Výcvik Umění terapie zahájený 16. dubna 2012 a ukončený 29.1.2016


Project: SP03

Pracovně zvaný Speciál, byl nástavbový kurz pro absolventy 400 hodinového výcviku Umění pomáhat, kterým se upgradovali na 750 hodin výcviku ekvivalentního výcviku Umění terapie. Ukončen 14. září 2005


Systémy pomoci a vznik problému

Tato kniha je příkladem toho, jak se jako sociologové můžeme snášet s psychology, sociálními pracovníky, psychiatry a dalšími, kdo pracují jako profesionálové ve službách lidem, s nimiž, jak se občas říká, soupeříme. Naše přiblížení je možné díky tomu, že každý z nás ve své době a svým způsobem rozvíjí navzájem se doplňující ...

by Miller, Gale ; Úlehla, Ivan | 7 May 2014, 11:10