000001328 001__ 1328
000001328 005__ 20181022090021.0
000001328 041__ $$ačesky
000001328 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001328 245__ $$aZabedněnost
000001328 520__ $$aZabednění v němž vyrostly dvě, možná tři generace, vstoupilo do našich myslí. Až do konce 80. let jsme tedy žili v oborech psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální práce a příbuzných oborech, stejně jako v jejich společenských konsekvencích, prakticky zcela zabedněni proti vnějšímu světu a odkázání na vlastní vynalézavost. Zabedněním občas proniknul nějaký paprsek a přinesl odlesk svobodného světa. Například v 60. letech.
000001328 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1328/files/Ulehla, Ivan - Zabednenost.pdf
000001328 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1328/files/Ulehla, Ivan - Zabednenost.gif?subformat=icon$$xicon
000001328 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1328/files/Ulehla, Ivan - Zabednenost.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001328 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1328/files/Ulehla, Ivan - Zabednenost.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001328 980__ $$aREPORT

000001327 001__ 1327
000001327 005__ 20181022085651.0
000001327 041__ $$ačesky
000001327 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001327 245__ $$aVpád systemiky do sociální práce
000001327 520__ $$aDobrý den dámy a pánové, kdyby systemika měla svého vojevůdce, mohl by směle prohlásit ono slavné Cézarovo Veni vidi vici – přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.  Já vojevůdcem nejsem, ale jsem rád, že jsem u toho mohl být, protože vítězný nástup nového paradigmatu bývá málokdy tak zřetelně vidět.  Chci využít této příležitosti a ohlédl se spolu s vámi za dobou vpádu systemiky do sociální práce.
000001327 773__ $$pPředneseno v Praze na symposiu Systemická sociální práce 23.11.2010$$y2010
000001327 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1327/files/Ulehla, Ivan - Vpad systemiky do socialni prace.pdf
000001327 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1327/files/Ulehla, Ivan - Vpad systemiky do socialni prace.gif?subformat=icon$$xicon
000001327 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1327/files/Ulehla, Ivan - Vpad systemiky do socialni prace.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001327 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1327/files/Ulehla, Ivan - Vpad systemiky do socialni prace.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001327 980__ $$aREPORT

000001325 001__ 1325
000001325 005__ 20231218062200.0
000001325 041__ $$ačesky
000001325 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001325 245__ $$aSystemické reflektování
000001325 520__ $$aMají-li zůstat systemické přístupy koherentní filosofii k níž se vztahují, pak musí jako metodu své práce označit to jediné, co v důsledku přijetí uvedených filosofií může terapeut dělat, totiž zacházet sám se sebou a tím podněcovat (perturbovat Maturana) (dnes lépe „nabízet příležitost“) své okolí. Metodou systemické psychoterapie rozumíme způsoby jimiž psychoterapeut v průběhu psychoterapie zachází sám se sebou. (Nemožnost instruktivní interakce, strukturní determinismus...) Tyto způsoby obecně nazýváme reflektování.
000001325 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$areflektování
000001325 8564_ $$s33993$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1325/files/Systemicke reflektovani.pdf
000001325 980__ $$aREPORT

000001324 001__ 1324
000001324 005__ 20181022090417.0
000001324 041__ $$ačesky
000001324 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001324 245__ $$aPsychoterapie jako věda
000001324 520__ $$aV nesčetných příbězích a pohádkách odehrávajících se v minulosti či budoucnosti, přichází učedník k mistrovi do učení. Příběhy mají dvě základní společné rysy: mistr je poněkud výstřední a vždycky nechá svého žáka tak trochu na holičkách: buď ho pošle do boje ještě nepřipraveného, nebo mu umře, nebo sám musí čelit silám, které mu nedovolují pokračovat ve výuce. Výsledek je však vždycky stejný – adept se díky tomu, že sám musí najít cesty jek efektivně aplikovat již naučené, svou aktivitou nakonec předčí umění svého mistra. To první vám zajistíme, to druhé musíte sami. Necháme vás tak trochu na holičkách a doufáme, že nás překonáte. Nikdy vás nebudeme moci naučit všechno, co byste snad potřebovali, naopak vás od počátku budeme nutit k tomu abyste se učili vlastními silami.
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Psychoterapie jako veda.pdf
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Psychoterapie jako veda.gif?subformat=icon$$xicon
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Psychoterapie jako veda.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Psychoterapie jako veda.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Vycvik psychoterapie.pdf
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Vycvik psychoterapie.gif?subformat=icon$$xicon
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Vycvik psychoterapie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001324 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1324/files/Ulehla, Ivan - Vycvik psychoterapie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001324 980__ $$aREPORT

000001323 001__ 1323
000001323 005__ 20181022090547.0
000001323 041__ $$ačesky
000001323 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001323 245__ $$aPoznámky o moci
000001323 520__ $$aKurt Ludewig: abychom se vyhnuli konfliktům, musely by být pojmy jako moc, násilí, manipulace a kontrola jasně definovány.  Při hledání významu slov se zdá užitečné ponechat slovu moc význam lineárně kauzální ve smyslu Hartlova Psychologického slovníku: moc = schopnost jedné osoby docílit zamýšlené účinky na chování nebo city druhé osoby nebo osob. Pak není obtížné porozumět Gergory Batesonovi a jeho kritice moci.
000001323 653__ $$amoc
000001323 653__ $$apoddanství
000001323 653__ $$avliv
000001323 653__ $$0SUBJECT|(SYS)nasili$$anásilí
000001323 773__ $$y1999
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.pdf
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.gif?subformat=icon$$xicon
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001323 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1323/files/Ulehla, Ivan - Poznamky o moci.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001323 980__ $$aREPORT

000001322 001__ 1322
000001322 005__ 20181022091038.0
000001322 041__ $$ačesky
000001322 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001322 245__ $$aJak si pomoci
000001322 520__ $$aSystemický přístup nabízí několik pomůcek, které mohou podpořit dobře míněnou snahu prospívat druhým lidem, aniž by muselo dojít k únavě, vyčerpání či dokonce znechucení. Jde o to pokusit se lépe rozumět tomu, co to vlastně pracovník dělá, když nabízí pomoc, co vlastně je a není pomocí.
000001322 773__ $$y2000
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.pdf
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.gif?subformat=icon$$xicon
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001322 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1322/files/Ulehla, Ivan - O pomahani, Diakonie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001322 980__ $$aREPORT

000001321 001__ 1321
000001321 005__ 20150218105900.0
000001321 041__ $$ačesky
000001321 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001321 245__ $$aNenechte si ubližovat
000001321 520__ $$aTeprve Kurt Ludewig přivezl v roce 1990 do Prahy cosi, co pro mne bylo odpovědí na mé hledání a nakonec dalo základ tomu, co dělá náš tým v ISZ a čemu se dnes začíná říkat pražská škola systemického přístupu. Nešlo to hned, naučit se ke klientům přistupovat systemicky, ale bylo mi jasné, že pro mne je to ta cesta, kterou potřebuji. Pomohlo mi to zbavit se otázky: „Proboha, co mám dělat?“ Místo ní jsem se naučil věřit, že jedině klient ví, co je pro něj dobré a jak má vypadat pomoc, kterou po- třebuje. Naučil jsem se pracovat a mít toto přesvědčení na mysli. Kdykoli nevím, co bych měl dělat, zeptám se klienta. A klient vždycky ví.
000001321 773__ $$y1996
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.pdf
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.gif?subformat=icon$$xicon
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001321 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1321/files/Ulehla, Ivan - Nenechte si ublizovat.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001321 980__ $$aREPORT

000001320 001__ 1320
000001320 005__ 20181022080947.0
000001320 041__ $$ačesky
000001320 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001320 245__ $$aNadčasové téma
000001320 520__ $$aKde kdo by chtěl najít nadčasové téma, které by bylo i když on sám, už nebude. My psychoterapeuti jakbysmet. Máme tendenci každou teorii, každé poznání, každé rozumění okamžitě zpracovat,  jako bychom už odhalili nadčasovost lidského poznání a došli k tomu, že konečně máme ten kýžený kámen psychoterapeutických mudrců, pověstný svatý grál psychoterapeutických metod, onu archu úmluvy léčení slovem.
000001320 773__ $$y1997
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.pdf
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.gif?subformat=icon$$xicon
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001320 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1320/files/Ulehla, Ivan - Nadcasove tema.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001320 980__ $$aREPORT

000001319 001__ 1319
000001319 005__ 20181022091438.0
000001319 041__ $$ačesky
000001319 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001319 245__ $$aProlegomena ke každé budoucí socioterapii, jež se bude moci stát vědou
000001319 260__ $$bGI, konzultace a vzdělávání$$c2011
000001319 520__ $$aSocioterapii budeme nadále považovat za samostatnou odbornost, která se zaměřuje na působení v hraniční oblasti mezi psychoterapií a sociální prací. Socioterapii budeme nadále pojímat na základech systemicko – konstruktivis­tického konceptu, resp. přístupu který klienta pojímá jako autonomního, jedinečného tvůrce vlastního světa.
000001319 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1319/files/Ulehla, Ivan - Manifest socioterapie.pdf
000001319 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1319/files/Ulehla, Ivan - Manifest socioterapie.gif?subformat=icon$$xicon
000001319 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1319/files/Ulehla, Ivan - Manifest socioterapie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001319 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1319/files/Ulehla, Ivan - Manifest socioterapie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001319 980__ $$aREPORT

000001318 001__ 1318
000001318 005__ 20181022091703.0
000001318 041__ $$ačesky
000001318 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001318 245__ $$aKonference PMS
000001318 520__ $$aDoufám, že se zde nikoho nedotknu svým laickým pohledem na soud. Rozumím tomu tak, že soud přichází ke slovu, až když se lidé nedohodnou. Asi to nebude všechno, ale pro tuto chvíli se mi to jeví jako klíčové. Slyším v tom totiž to, co nás spojuje, a to je slovo. Ať už je psané jako zákon, vyklá- dané, nebo dané. Vždy je základem všeho dění.
000001318 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1318/files/Ulehla, Ivan - Konference PMS.pdf
000001318 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1318/files/Ulehla, Ivan - Konference PMS.gif?subformat=icon$$xicon
000001318 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1318/files/Ulehla, Ivan - Konference PMS.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001318 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1318/files/Ulehla, Ivan - Konference PMS.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001318 980__ $$aREPORT