Project: UT21

See also: Úlehla, Ivan, Macek, Zdeněk, Slabová, Kateřina, Vostarková, Petra

Training Institution: GI system s.r.o.

Celkem záznamů: 18

Výcvik Umění terapie zahájený 10. února 2021

Studenti: 18Control Number(s):

  • PROJECT|(SYS)ut21


Reports / zlatý fond

K systemice a výcviku / Úlehla, Ivan

2s

Na nedávném posezení s mladšími kolegy, absolventy systemického výcviku, jsem si znovu všiml, že používají modely či koncepty z jiného než systemického světa. Výcvik, jak jej zažili jim poskytl obecné rámce, filosofické pozadí, nácvik některých technik, řadu zkušeností s rolí klienta i terapeuta. Neposkytl jim, řekl bych, vyfutrování v podobě jednoduchých vysvětlení, která usnadňují porozumění tomu, oč jde, o co se jedná, co je ve hře.

Hesla: předpoklady

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports / zlatý fond

Předpoklady systemické terapie / Úlehla, Ivan

8s

Účelem klinické teorie je podle Kurta Ludewiga „určit svůj předmět a vypracovat jemu odpovídající metodologii“ 1 K tomu je předně nutné popsat koncept fungování člověka a jeho psychiky. Slovy obecné psychologie systemická teorie osobnosti. Vychází z představy, že "klient má všechno, co potřebuje s sebou", která je přisuzována Miltonu Ericksonovi. Co tedy má a nemá s sebou?

Hesla: předpoklady

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly RecommendedProject: UT19

See also: Úlehla, Ivan, Macek, Zdeněk, Kocábová, Zuzana, Šimková, Lenka, Hesoun, Jan, Lhotová, Pavla

Training Institution: GI system s.r.o.

Celkem záznamů: 23

Výcvik Umění terapie zahájený 20. listopadu 2019

Studenti: 23Control Number(s):

  • PROJECT|(SYS)ut19


Reports / zlatý fond

30 let systemiky v ČR: Předneseno na konferenci ČAP 2019 / Úlehla, Ivan

4s

Česká systemika je pro mne vzdělaná mladá žena. Ráda se napije, ráda se zasměje, ráda porušuje konvence. Je příjemná, i když trochu prostořeká. Prostě mně baví a je mi s ní fajn. Přišla do Čech jako někdo úplně jiný než koho jsem do té doby znal. Postupem doby se sice ukázalo, že zas až tak jiná není, ale to ji jen zlidštilo.

Hesla: systemika

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports / zlatý fond

Diagnostika v systemice / Úlehla, Ivan

3s

Přestože to systemický terapeut umí, nejde mu o pojmenování nemoci pacienta, aby mohl úspěšně pracovat. Proto pojem diagnostika nepoužíváme, avšak je třeba se s ním popasovat a umět jej používat v debatě s kolegy jiných směrů. Raději používejme českou verzi – rozpoznávání.

Hesla: diagnostika

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports

Sociální kontrola profesionálně / Šimková, Lenka -- Úlehla, Ivan

In: Sociální revue. - - 27.6.2011
Hostitelský dokument

V sociální práci se zhruba 20 let učíme rozlišovat mezi pomocí a kontrolou. Říkáme přitom, že kontrola je stejně profesionální způsob práce jako pomoc. Přesto však kontrola – pokud jde o míru pozornosti, kterou jsme jí věnovali – zůstala tak trochu „Popelkou“. Něčím, co neděláme příliš rádi, protože to není tak pěkné jako pomáhání (je na nás více práce, více rozhodování, více starání se a výsledky nebývají tak zřetelné a trvanlivé jako u pomoci). Důvodem mimo jiné byla naše mylná představa, že kontrolovat pracovníci umí, zatímco pomáhat se musí učit.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports / zlatý fond

Systemická sebezkušenost / Úlehla, Ivan

1s

Výcvik v systemické terapii koncipujeme tak, aby sebezkušenost budoucího te­rapeuta byla nejen klientská.

Výcviky psychoterapie nejsou a nemají být terapií účastníků. Na druhou stranu se v nich pěs­tuje něco čemu říkáme jakoterapie. Standardně s cílem zprostředkovat adeptům sebezku­šenost, přesněji zkušenost s rolí klienta.

Hesla: sebezkušenost

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Reports

Reflektování v systemické psychoterapii / Úlehla, Ivan

Definice: reflektování je tehdy systemické, když k reflektování terapeut využívá systemické modely.

Hesla: klasika ; návody ; teorie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > ReportsProject: UT16

See also: Úlehla, Ivan, Macek, Zdeněk, Kocábová, Zuzana, Šimková, Lenka, Hesoun, Jan, Lhotová, Pavla, Soldán, Jan

Training Institution: GI system s.r.o.

Celkem záznamů: 37

Výcvik Umění terapie zahájený 9. listopadu 2016

Studenti: 37Control Number(s):

  • PROJECT|(SYS)ut16