000002196 001__ 2196
000002196 005__ 20160217100701.0
000002196 041__ $$ačesky
000002196 100__ $$0AUTHOR|(SYS)onderjakub$$aOnder, Jakub
000002196 245__ $$aKladivo na návštěvníky
000002196 260__ $$c2016
000002196 300__ $$a18 s.
000002196 520__ $$aTerapie s klientem probíhala v soukromém zdravotnickém zařízení, zaměřeném na poskytování psychologické a logopedické péče v ambulantním režimu. V zařízení pracuji již třetí rok. Věnuji se tu zejména psychoterapii dospělých a párovým konzultacím, ostatní kolegové se zaměřují především na děti, což je i primární cílová skupina celého zařízení. Párovým konzultacím se věnuji také kvůli tomu, že pracuji třetím rokem na částečný úvazek v manželské a rodinné poradně.
000002196 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002196 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002196 653__ $$apárová terapie
000002196 65017 $$akazuistiky
000002196 8564_ $$s1097073$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2196/files/onder-jakub.pdf
000002196 980__ $$aTHESIS

000002195 001__ 2195
000002195 005__ 20160217100201.0
000002195 041__ $$ačesky
000002195 100__ $$0AUTHOR|(SYS)mareckovamarie$$aMarečková, Marie
000002195 245__ $$aUmím mít radost
000002195 260__ $$c2016
000002195 300__ $$a18 s.
000002195 520__ $$aDoporučila vás známá, tak bych se chtěl objednat. Mám takové psychosomatické problémy.
000002195 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002195 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002195 653__ $$apsychosomatika
000002195 65017 $$akazuistiky
000002195 8564_ $$s324696$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2195/files/mareckova-marie.pdf
000002195 980__ $$aTHESIS

000002194 001__ 2194
000002194 005__ 20160217095635.0
000002194 041__ $$ačesky
000002194 100__ $$0AUTHOR|(SYS)kuceramarek$$aKučera, Marek
000002194 245__ $$aZávěrečná práce
000002194 260__ $$c2016
000002194 300__ $$a16 s.
000002194 520__ $$aJedná se o mladý manželský pár, zatím (dobrovolně) bezdětný. Přestože konzultaci telefonicky objednával Karel, iniciátorkou kontaktu s poradnou byla Jarmila. Vedly ji k tomu opakující se konflikty s Karlem, jejichž příčinu spatřovala v jeho povaze.
000002194 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002194 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002194 653__ $$ateorie
000002194 653__ $$apárová terapie
000002194 653__ $$amanželská poradna
000002194 65017 $$akazuistiky
000002194 8564_ $$s252957$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2194/files/kucera-marek.pdf
000002194 980__ $$aTHESIS

000002193 001__ 2193
000002193 005__ 20160217095035.0
000002193 041__ $$ačesky
000002193 100__ $$0AUTHOR|(SYS)hrabepavel$$aHrabě, Pavel
000002193 245__ $$aPřipravit se na další krok
000002193 260__ $$c2016
000002193 300__ $$a15 s.
000002193 520__ $$aPřípad jsem si vybral ze dvou důvodů. Jednak proto, že je tento případ pro mě trochu standartní klient a chtěl jsem ukázat, jak nejvíce pracuji, tedy klient ze služby, kde působím a kde mám také jiné pozice. Těchto klientů nyní mám hodně, dalo by se říci, že asi polovinu. Druhým důvodem bylo, že do terapie s paní Jiřinou jsem vstupoval s jasným zadáním, a to časovým rámcem dva měsíce, ve kterých se odehrálo sedm setkání.
000002193 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002193 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002193 653__ $$aterapie v sociální službě
000002193 653__ $$aazylový dům
000002193 653__ $$amísení rolí
000002193 65017 $$akazuistiky
000002193 8564_ $$s104904$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2193/files/hrabe-pavel.pdf
000002193 980__ $$aTHESIS

000002192 001__ 2192
000002192 005__ 20160217094624.0
000002192 041__ $$ačesky
000002192 100__ $$0AUTHOR|(SYS)horackovajana$$aHoráčková, Jana
000002192 245__ $$aCesta k mámě
000002192 260__ $$c2016
000002192 300__ $$a61 s.
000002192 520__ $$aK obhajobě jsem si vybrala případ individuální práce s desetiletým chlapcem - Pájou, který z počátku odmítal společné sezení s rodiči a chtěl se mnou o situaci v rodině mluvit sám. Myslím, že případ tohoto chlapce potvrzuje názor, že dítě je od určitého věku kompetentní posoudit, jaký typ sezení pro něho bude vhodnější. Situaci v rodině zná lépe, než terapeut, je jeho každodenní realitou
000002192 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002192 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002192 653__ $$aděti
000002192 653__ $$apráce s dětmi
000002192 653__ $$apsychoterapie dětí
000002192 65017 $$akazuistiky
000002192 8564_ $$s1007127$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2192/files/horackova-jana.pdf
000002192 980__ $$aTHESIS

000002191 001__ 2191
000002191 005__ 20160217094209.0
000002191 041__ $$aslovensky
000002191 100__ $$0AUTHOR|(SYS)arvaikatarina$$aÁrvai, Katarína
000002191 245__ $$aPodnecovanie, alebo ako pracujem terapeuticky s deťmi
000002191 260__ $$c2016
000002191 300__ $$a24 s.
000002191 520__ $$aPrípad Kiky nepovažujem za klasický učebnicový príklad, avšak dobre ilustruje to, ako reálne moja práca vyzerá. Ako nad ňou premýšľam a akými zmenami som prešla počas výcviku. Mojou klientelou sú deti, najmä deti v období školského veku. Práca s nimi sa v podstatnej miere (oproti dospelým) líši v tom, že často nie je „iba“ o rozhovore, otázkach a technikách. Ide naozaj skôr o to, ako nad ňou premýšľame a uvažujeme.
000002191 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002191 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002191 653__ $$aděti
000002191 653__ $$apodněcování
000002191 653__ $$adětský domov
000002191 65017 $$akazuistiky
000002191 8564_ $$s923047$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2191/files/arvai-katarina.pdf
000002191 980__ $$aTHESIS

000002165 001__ 2165
000002165 005__ 20170801134518.0
000002165 041__ $$ačesky
000002165 100__ $$0AUTHOR|(SYS)neuwirthovabarbora$$aNeuwirthová, Barbora
000002165 245__ $$aKudy na doktorát
000002165 260__ $$c2016
000002165 300__ $$a19 s.
000002165 520__ $$aSvůj terapeutický styl se snažím stavět na biologických východiscích systemického myšlení a na postulátech radikálního konstruktivismu. Snažím se rozumět a do praxe uvádět myšlenky H. Maturany a být si při své práci s klienty plně vědomá toho, že každá živá bytost je „autopoietickým systémem determinovaným svou strukturou, operacionálně uzavřeným a autonomním“
000002165 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002165 65017 $$akazuistiky
000002165 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002165 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektování$$areflektování
000002165 8564_ $$s703082$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2165/files/neuwirthova.pdf
000002165 980__ $$aTHESIS

000002164 001__ 2164
000002164 005__ 20160207080532.0
000002164 041__ $$ačesky
000002164 100__ $$0AUTHOR|(SYS)soldanjan$$aSoldán, Jan
000002164 245__ $$aZávěrečná kazuistika
000002164 260__ $$c2016
000002164 300__ $$a22 s.
000002164 520__ $$aPodnětem k zahájení spolupráce byl telefonát s matkou patnáctileté Emy. Ta mě informovala, že má lékařskou žádanku k „psychologickému vyšetření“. Obracela se na nás na doporučení a vzhledem k povaze pracoviště měla naději, že se z naší strany může její dceři dostat pomoc. Popisovala, že u dcery dochází ke každodennímu přejídání, „nemá nikdy dost“.
000002164 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002164 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002164 653__ $$arodinná terapie
000002164 653__ $$abulimie
000002164 653__ $$aporuchy příjmu potravy
000002164 65017 $$akazuistiky
000002164 8564_ $$s926476$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2164/files/soldan-jan.pdf
000002164 980__ $$aTHESIS

000002163 001__ 2163
000002163 005__ 20160207080727.0
000002163 041__ $$ačesky
000002163 100__ $$0AUTHOR|(SYS)pravdovamiroslava$$aPravdová, Miroslava
000002163 245__ $$aNa nové cestě
000002163 260__ $$c2016
000002163 300__ $$a19 s.
000002163 520__ $$aHistorie její závislosti začala ve 14 letech, kdy experimentovala s marihuanou. Na střední škole postupně přešla k braní tvrdých drog. Stala se nitrožilním uživatelem pervitinu a navázala partnerský vztah také s uživatelem drog. Odmaturovala s velkými obtížemi a rodiče se rozhodli, že půjde na svou první léčbu. V léčebně se klientka stabilizovala a po ukončení léčby abstinovala od pervitinu téměř 3 roky. Nicméně s marihuanou koketovala i nadále. Našla si sice práci, kam pravidelně chodila, ale její pracovní morálka pomalu klesala.
000002163 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002163 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002163 653__ $$azávislosti
000002163 653__ $$anásledná péče
000002163 653__ $$adrogy
000002163 65017 $$akazuistiky
000002163 8564_ $$s156367$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2163/files/pravdova-mirka .pdf
000002163 980__ $$aTHESIS

000002162 001__ 2162
000002162 005__ 20160207075231.0
000002162 041__ $$ačesky
000002162 100__ $$0AUTHOR|(SYS)lhotovapavla$$aLhotová, Pavla
000002162 245__ $$aKazuistika k závěrečným obhajobám
000002162 260__ $$c2016
000002162 300__ $$a18 s.
000002162 520__ $$aOpakovaný kolapsový stav měla paní Marika během vstupního vyšetření a i po jeho zvládnutí byla stále velmi úzkostná, neklidná, stěžovala si na velké až nezvladatelné bolesti žaludku, brnění tváře a úst, pálení na hrudi a slabost. Výsledky předběžných vyšetření zatím nevypovídaly nic o možné příčině těchto stavů, velmi dobrý efekt měla anxiolytika. V rámci celkové péče dávalo ošetřující lékařce smysl povolat psychologa, který by se mohl pokusit o krizovou intervenci, tj. aspoň částečnou stabilizaci psychického stavu paní Mariky. Seznámily jsme se tak hned druhý den po přijetí na oddělení.
000002162 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002162 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002162 653__ $$apráce u lůžka
000002162 653__ $$ahospitalizace
000002162 65017 $$akazuistiky
000002162 8564_ $$s944106$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2162/files/lhotova-pavla.pdf
000002162 980__ $$aTHESIS