Cesta k mámě

K obhajobě jsem si vybrala případ individuální práce s desetiletým chlapcem - Pájou, který z počátku odmítal společné sezení s rodiči a chtěl se mnou o situaci v rodině mluvit sám. Myslím, že případ tohoto chlapce potvrzuje názor, že dítě je od určitého věku kompetentní posoudit, jaký typ sezení pro ...

by Horáčková, Jana | 17 Feb 2016, 9:42 | kazuistika   děti   práce s dětmi   psychoterapie dětí  


Kazuistika k závěrečným obhajobám

Opakovaný kolapsový stav měla paní Marika během vstupního vyšetření a i po jeho zvládnutí byla stále velmi úzkostná, neklidná, stěžovala si na velké až nezvladatelné bolesti žaludku, brnění tváře a úst, pálení na hrudi a slabost. Výsledky předběžných vyšetření zatím nevypovídaly nic o možné příčině těchto stavů, velmi dobrý efekt ...

by Lhotová, Pavla | 7 Feb 2016, 7:47 | kazuistika   práce u lůžka   hospitalizace  


Kladivo na návštěvníky

Terapie s klientem probíhala v soukromém zdravotnickém zařízení, zaměřeném na poskytování psychologické a logopedické péče v ambulantním režimu. V zařízení pracuji již třetí rok. Věnuji se tu zejména psychoterapii dospělých a párovým konzultacím, ostatní kolegové se zaměřují především na děti, což je i primární cílová skupina celého zařízení. Párovým konzultacím ...

by Onder, Jakub | 17 Feb 2016, 10:02 | kazuistika   párová terapie  


Kudy na doktorát

Svůj terapeutický styl se snažím stavět na biologických východiscích systemického myšlení a na postulátech radikálního konstruktivismu. Snažím se rozumět a do praxe uvádět myšlenky H. Maturany a být si při své práci s klienty plně vědomá toho, že každá živá bytost je „autopoietickým systémem determinovaným svou strukturou, operacionálně uzavřeným a ...

by Neuwirthová, Barbora | 7 Feb 2016, 14:45 | kazuistika   reflektování  


Můžete koně přivést k řece, ale pít ho nedonutíte

Čtrnáctiletou Petru přivedla do naší pedagogicko-psychologické poradny její matka na doporučení učitelky zeměpisu, abychom posoudili její obtíže se psaním. Z konzultace vyplynulo, že Petra má také výchovné problémy, a to ve škole i v domácím prostředí. Výukové problémy zmíněná učitelka připisuje její nesoustředěnosti, negativismu a nezájmu o školu.

by Hladká, Vlasta | 7 Feb 2016, 7:38 | kazuistika   výchovné problémy   pedagogická poradna  


Na nové cestě

Historie její závislosti začala ve 14 letech, kdy experimentovala s marihuanou. Na střední škole postupně přešla k braní tvrdých drog. Stala se nitrožilním uživatelem pervitinu a navázala partnerský vztah také s uživatelem drog. Odmaturovala s velkými obtížemi a rodiče se rozhodli, že půjde na svou první léčbu. V léčebně se ...

by Pravdová, Miroslava | 7 Feb 2016, 7:53 | kazuistika   závislosti   následná péče   drogy  


Podnecovanie, alebo ako pracujem terapeuticky s deťmi

Prípad Kiky nepovažujem za klasický učebnicový príklad, avšak dobre ilustruje to, ako reálne moja práca vyzerá. Ako nad ňou premýšľam a akými zmenami som prešla počas výcviku. Mojou klientelou sú deti, najmä deti v období školského veku. Práca s nimi sa v podstatnej miere (oproti dospelým) líši v tom, že ...

by Árvai, Katarína | 17 Feb 2016, 9:34 | kazuistika   děti   podněcování   dětský domov  


Připravit se na další krok

Případ jsem si vybral ze dvou důvodů. Jednak proto, že je tento případ pro mě trochu standartní klient a chtěl jsem ukázat, jak nejvíce pracuji, tedy klient ze služby, kde působím a kde mám také jiné pozice. Těchto klientů nyní mám hodně, dalo by se říci, že asi polovinu. Druhým ...

by Hrabě, Pavel | 17 Feb 2016, 9:46 | kazuistika   terapie v sociální službě   azylový dům   mísení rolí  


Příklad systemické práce s traumatem

V budoucnu bych se chtěl hlouběji specializovat na terapeutickou práci s traumatem. Domnívám se, že by hasičský psycholog měl být na tuto oblast specializovaný, protože ho v této oblasti může kdykoli oslovit traumatizovaný hasič nebo jeho rodinný příslušník. Proto si navzdory svému časově náročnému povolání u hasičů držím mini-úvazek v ...

by Adámek, Tomáš | 6 Feb 2016, 11:34 | kazuistika   trauma  


Umím mít radost

Doporučila vás známá, tak bych se chtěl objednat. Mám takové psychosomatické problémy.

by Marečková, Marie | 17 Feb 2016, 9:56 | kazuistika   psychosomatika