Institution: GI projekt o.p.s.

Součást skupiny GI konzultace a vzdělávání. Založeno 2003 (Ivan Úlehla, Markéta Vylítová) pod jménem Komunitní plánování o.p.s. jako občanské sdružení s cílem vyučovat a šířit model komunitního plánování přinesený z Velké Británie v tzv. Česko-Britském projektu na podporu reformy sociálních služeb..


Institution: GI system s.r.o.

Součást skupiny GI konzultace a vzdělávání. 2007 založena společnost s ručením omezeným (Zdeněk Macek, Olga Kunertová, Ivan Úlehla) s prvním názvem Gaudia­-ISZ s.r.o.; od roku 2010 nový název: G&I; s.r.o. po odchodu společnice Olgy Kunertové; od roku 2011 současný název GI system s.r.o..


Institution: Vzdělávací středisko, pracoviště ISZ

Vzniklo v roce 2005 jako samostatné pracoviště ISZ pod vedením Zdeňka Macka, v roce 2009 se sloučilo s Renesancí. Dnes součást skupiny GI konzultace a vzdělávání. Aktuálně v rekonstrukci..


Project: UT10

Výcvik Umění terapie proběhl od 28. dubna 2010 do 25. dubna 2014


Project: UT09

Výcvik Umění terapie proběhl od 4. března 2009 do 11. ledna 2013


Project: UT08

Výcvik Umění terapie proběhl od 26. března 2008 do 27. ledna 2012