000002128 001__ 2128
000002128 005__ 20150907184331.0
000002128 035__ $$aINSTITUTION|(SYS)GIprojekt
000002128 110__ $$aGI projekt o.p.s.
000002128 510__ $$4INSTITUTION|(SYS)GIkonzultaceavzdelavani$$aGI konzultace a vzdělávání
000002128 678__ $$aSoučást skupiny GI konzultace a vzdělávání. Založeno 2003 (Ivan Úlehla, Markéta Vylítová) pod jménem Komunitní plánování o.p.s.  jako občanské sdružení s cílem vyučovat a šířit model komunitního plánování přinesený z Velké Británie v tzv. Česko-Britském projektu na podporu reformy sociálních služeb.
000002128 980__ $$aINSTITUTION
000002128 980__ $$aAUTHORITY

000000811 001__ 811
000000811 005__ 20150907112301.0
000000811 035__ $$aINSTITUTION|(SYS)gisystem
000000811 110__ $$aGI system s.r.o.
000000811 510__ $$4INSTITUTION|(SYS)GIkonzultaceavzdelavani$$aGI konzultace a vzdělávání
000000811 678__ $$aSoučást skupiny GI konzultace a vzdělávání. 2007 založena společnost s ručením omezeným (Zdeněk Macek, Olga Kunertová, Ivan Úlehla) s prvním názvem Gaudia­-ISZ s.r.o.; od roku 2010 nový název: G&I s.r.o. po odchodu společnice Olgy Kunertové; od roku 2011 současný název GI system s.r.o.
000000811 980__ $$aAUTHORITY
000000811 980__ $$aINSTITUTION

000000807 001__ 807
000000807 005__ 20150907122322.0
000000807 035__ $$aINSTITUTION|(SYS)vzdelavacistredisko
000000807 110__ $$aVzdělávací středisko, pracoviště ISZ$$d2005-2011
000000807 500__ $$4AUTHOR|(SYS)macekzdenek$$aMacek, Zdeněk
000000807 510__ $$4INSTITUTION|(SYS)institutprosystemickouzkusenost$$aInsitut pro systemickou zkušenost
000000807 510__ $$4INSTITUTION|(SYS)GIkonzultaceavzdelavani$$aGI konzultace a vzdělávání
000000807 678__ $$aVzniklo v roce 2005 jako samostatné pracoviště ISZ pod vedením Zdeňka Macka, v roce 2009 se sloučilo s Renesancí. Dnes součást skupiny GI konzultace a vzdělávání. Aktuálně v rekonstrukci.
000000807 980__ $$aINSTITUTION
000000807 980__ $$aAUTHORITY

000000702 001__ 702
000000702 005__ 20150927140301.0
000000702 035__ $$aPROJECT|(SYS)ut10
000000702 111__ $$aUT10$$d2010-2014
000000702 500__ $$4AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000000702 500__ $$4AUTHOR|(SYS)kunertovaolga$$aKunertová, Olga
000000702 510__ $$4INSTITUTION|(SYS)GIkonzultaceavzdelavani$$aGI konzultace a vzdělávání$$wt
000000702 520__ $$aVýcvik Umění terapie proběhl od 28. dubna 2010 do 25. dubna 2014
000000702 8564_ $$s13148$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/702/files/UT10.pdf
000000702 980__ $$aPROJECT
000000702 980__ $$aAUTHORITY

000000685 001__ 685
000000685 005__ 20150927140216.0
000000685 035__ $$aPROJECT|(SYS)ut09
000000685 111__ $$aUT09$$d2009-2013
000000685 500__ $$4AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000000685 500__ $$4AUTHOR|(SYS)macekzdenek$$aMacek, Zdeněk
000000685 510__ $$4INSTITUTION|(SYS)GIkonzultaceavzdelavani$$aGI konzultace a vzdělávání$$wt
000000685 520__ $$aVýcvik Umění terapie proběhl od 4. března 2009 do 11. ledna 2013
000000685 8564_ $$s13102$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/685/files/UT09.pdf
000000685 980__ $$aPROJECT
000000685 980__ $$aAUTHORITY

000000679 001__ 679
000000679 005__ 20150927140101.0
000000679 035__ $$aPROJECT|(SYS)ut08
000000679 111__ $$aUT08$$d2008-2012
000000679 500__ $$4AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000000679 500__ $$4AUTHOR|(SYS)macekzdenek$$aMacek, Zdeněk
000000679 510__ $$4INSTITUTION|(SYS)GIkonzultaceavzdelavani$$aGI konzultace a vzdělávání$$wt
000000679 520__ $$aVýcvik Umění terapie proběhl od 26. března 2008 do 27. ledna 2012
000000679 8564_ $$s13125$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/679/files/UT08.pdf
000000679 980__ $$aPROJECT
000000679 980__ $$aAUTHORITY