Person: Najmanová, Šárka

*19.8.1987

Variant(s): Mládková

See also: UT13, UT14

Datum obhajoby: 24.10.2019

Celkem záznamů: 1Control Number(s):

  • AUTHOR|(SYS)najmanovasarka


Thesis / kazuistiky

Kudykam / Hassmanová, Klára

2017. 17 s.

Radka mě kontaktovala přes naší společnou kamarádku, protože řeší své obavy z návratu do svého zaměstnání po rodičovské dovolené. Já jsem Radku osobně před sedmi lety potkávala, během své dobrovolnické činnosti ve Fakultní Thomayerově nemocnici, nikdy jsme se však blíže neznaly.

Hesla: kazuistika

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports

External link: Fulltext

Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce - komentovaná kazuistika / Strouhalová, Kristina

2017. 19 s.

Byl jedním z těch mála případů, které jsem měla zcela oddělené od své práce v sociální oblasti, jednalo se tudíž o klasický terapeutický případ. Dalším důvodem bylo to, že šlo o případ, který sama považuji za úspěšný, odráží se v něm efektivita na řešení orientovaného přístupu a tím i styl práce, který mi nejvíce vyhovuje a který považuji za užitečný i pro klienta.

Hesla: kazuistika ; reflexe

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Závěrečná kazuistika aneb Bára mořeplavec / Špačková, Gabriela

2017. 18 s.

Případ Báry jsem si vybrala, protože je dlouhodobou klientkou, procházíme změnami společně, jak ona, tak má práce je během roku jiná, chtěla jsem ukázat tento proces a můj vývoj. Bára je, podle svých slov, s terapií spokojená, pomáhá jí, je pro ni jistotou a pevnou půdou, odkud se může vždy posunout dál. Já s Bárou tyto pocity sdílím, věřím, že spolu odvádíme dobrý kus práce, která je znát a proto jsem si její případ vybrala.

Hesla: bezpečí ; kazuistika

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Jak systemicky (ne)zpracovat bolestný vztah s matkou / Singh, Marta

2017. 21 s.

Radka byla svým psychiatrem viděna jako alkoholička a osoba s poruchou osobnosti. Mě to díky kontextu a konstruktivistickému pohledu na svět nemuselo příliš zajímat. Naštěstí.

Hesla: alkohol ; kazuistika ; změna

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Rafajová, Lucie

2017. 13 s.

Klientka přišla na popud své kamarádky, která ji doporučila se svěřit se svými trápeními odborníkovi. Sama klientka sdělila, že probírání svých problémů s přáteli jí již nevyhovuje - měla pocit, že jí to nikam neposouvá a že potřebuje nový náhled, a to byl hlavní důvod pro příchod do terapie.

Hesla: kazuistika ; změna

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Světla na konci tunelu / Pavlasová, Lenka Thelma

2017. 21 s.

I v případě Mirky jsem si ověřila, že nejdůležitějším nástrojem terapie je vztah. Budovala jsem ho za pomoci Silné pětky: připojovala jsem se respektem ke všem tématům, která přinášela, podobný pohled na svět tam byl od počátku a nebylo tedy těžké sladit i společný jazyk. O bezpečí klientů/ek se starám vždy tím, že všechny své starosti nechávám za dveřmi konzultovny a plně se soustředím pouze na starosti jeho/její. Snažím se, aby ze mne vyzařovali klid a síla. Taková, aby se o mne během setkání mohli symbolicky "opřít".

Hesla: kazuistika ; vztah

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Za hranice online komunikace / Otavová, Mlada

2017. 42 s.

Terapeutická setkání probíhala v rámci ambulatního pracovičtě střediska výchovné péče (SVP), jehož posláním je preventivně-výchovná péče o klienty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování.

Hesla: kazuistika

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Dlouhá cesta / Lutseva, Gaziza

2017. 14 s.

Ten, kdo přišel do terapie, vidí mě a já vidím jeho. Pokud ho budu vidět ve špatném, nemám šanci být viděna v dobrém. Já slyším a cítím sebe, díky čemu jsem schopná a ochotna slyšet toho, kdo přede mnou sedí. Dosud nevím, jestli ty lidí, s kým jsem pracovala, respektive pracuji v terapii, potřebují mě, anebo já potřebuji jich.

Hesla: kazuistika

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Dovolím si být průměrná a sama sebou / Lacka, Jiří

2017. 20 s.

Pro závěrečnou kazuistiku jsem si chtěl vybrat případ, který splňoval následující tři kritéria: 1. S klientem proběhnou alespoň tři setkání, z nichž budu mít pořízen srozumitelný videozáznam. 2. Terapie tzv. „dobře dopadne“ – klient se posune k žádanému cíli. 3. Terapeutický proces bude „pěkný“ či „estetický“ – aby bylo na co se koukat a abych se tím mohl pochlubit.

Hesla: kazuistika

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports