000000936 001__ 936
000000936 005__ 20150609084543.0
000000936 041__ $$ačesky
000000936 100__ $$0AUTHOR|(SYS)berginsookim$$aBerg, Insoo Kim
000000936 245__ $$aUmírat v klidu
000000936 520__ $$aPřeklad audio nahrávky konzultace " DYING WELL ". A Case Demonstration of Solution Focused Brief Therapy
000000936 65017 $$asam
000000936 653__ $$apřepis rozhovoru
000000936 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000936 653__ $$aAIDS
000000936 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000000936 653__ $$0SUBJECT|(SYS)smrtaumirani$$asmrt a umírání
000000936 700__ $$0AUTHOR|(SYS)millerscottd$$aMiller, Scott D.
000000936 700__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan$$epřeklad
000000936 700__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlovalucie$$aÚlehlová, Lucie$$epřeklad
000000936 765__ $$tDying well. A Case Demonstration of Solution Focused Brief Therapy
000000936 773__ $$pThe evolving therapist: ten years of the Family Therapy Networker$$y1993
000000936 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/936/files/Berg Insoo Kim  Umirat v klidu.pdf
000000936 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/936/files/Berg Insoo Kim  Umirat v klidu.gif?subformat=icon$$xicon
000000936 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/936/files/Berg Insoo Kim  Umirat v klidu.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000936 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/936/files/Berg Insoo Kim  Umirat v klidu.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000936 980__ $$aTRANSLATION

000000852 001__ 852
000000852 005__ 20150609185806.0
000000852 037__ $$aKN10
000000852 041__ $$ačesky
000000852 100__ $$0AUTHOR|(SYS)berginsookim$$aBerg, Insoo Kim
000000852 245__ $$aPráce s problémovými pijáky
000000852 260__ $$aNew York$$bW.W.Norton$$c1992
000000852 300__ $$a216 s.
000000852 490__ $$aNorton professional book
000000852 520__ $$aVyužití těch období, kdy alkohol nebyl problém, oněch „zdravých“ období, která existovala, ale nebyla párem rozpoznána, se v tomto případě stalo základem pro úspěšné vyléčení. Toto je první z osmi zásad nebo předpokladů na řešení orientovaného přístupu – důraz na duševní zdraví proti duševní nemoci.
000000852 65017 $$acitováno studenty
000000852 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000000852 65017 $$azlatý fond
000000852 653__ $$0SUBJECT|(SYS)alkohol$$aalkohol
000000852 65017 $$astudentské překlady
000000852 653__ $$avztah klient terapeut
000000852 653__ $$aterapie
000000852 653__ $$aléčba
000000852 700__ $$0AUTHOR|(SYS)millerscottd$$aMiller, Scott D.
000000852 765__ $$tWorking with Problem Drinker
000000852 8564_ $$s1637416$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/852/files/problem drinkers.pdf$$ypreklad kapitol
000000852 980__ $$aTRANSLATION