Rodinná deska: kapitola 4.4

V roce 1978 skupina pod mým vedením na oddělení psychiatrie dětí a mládeže univerzitní nemocnice v Hamburku-Eppdorfu rodinou desku (RD). Měl to být jednoduše použitelný a koncepčně specifický nástroj, který by umožňoval dokumentaci procesů v rodinné terapii a zkoumání otázek dynamiky rodiny. Navíc mělo být možno používat metodu co možná ...

by Ludewig, Kurt ; Palme, Klára ; Vrabcová, Dana | 25 Jul 2019, 13:48


Mentální anorexie

Téma této části se týká dvou typů problémů, které byly donedávna léčeny spíše se špatnými výsledky. Jedná se o mentální anorexii u mládeže a o následky traumatizování u této věkové slupiny. Vycházíme zde samozřejmě z toho, že jak adolescentní mentální anorexie, tak tzv. Posttraumatická stresová porucha (PTBS) jako každá jiná ...

by Ludewig, Kurt ; Dobešová, Gabriela | 15 Nov 2017, 8:32


Emoce

Publikace v oboru systemické terapie devadesátých let vzbudily dojem, jako by po takzvaném konstruktivistickém obratu osmdesátých let klepal na dveře nový obrat, totiž afektivní obrat. Jde o spisy autorů, kteří se vedle svého zájmu o systemiku zabývají strukturalistickým a psychoanalytickým myšlením. Tito autoři se odvolávají mimo jiné na působivé výsledky ...

by Ludewig, Kurt ; Trejtnarová, Darja ; Tussetschlägerová, Jana | 15 Nov 2017, 8:11


Psychická nemoc

Bez diagnózy není terapie a bez nemoci není diagnóza. Pokud platí logika tohoto výroku, je systemická terapie v úzkých. Nezná totiž ani pojem nemoci, ani se nezabývá diagnostikou. Co se tedy léčí systemicky?

by Ludewig, Kurt | 15 Nov 2017, 8:02


Leitmotive systemischer Therapie: pracovní verze

Dieses Buch handelt von Entwicklungen in Theorie und Praxis der systemischen Therapie. Weitgehend überarbeitete und aktualisierte Versionen von bisher unveröffentlichten Vorträgen sowie von verstreut in Sammelbänden und Fachzeitschriften erschienenen Texten werden zu einem zusammenhängenden Band über die Grundlagen, Konzepte, Kontexte und Praxis der systemischen Therapie gebündelt.

| PŘEKLAD kap.2.1
PŘEKLAD kap. 3.3
PŘEKLAD kap. 4.2
PŘEKLAD kap. 4.3
PŘEKLAD kap. 4.4

by Ludewig, Kurt | 3 May 2016, 15:37 | teorie   systemická terapie   kazuistika  


Systemická terapie: základy klinické teorie a praxe; 2. vydání

Toto je první obsáhlé zobrazení systemické terapie. Ludewig popisuje základy systemické teorie poznání a teorie systémů, jak byly vysloveny zvláště biologem Humbertem Maturanou a sociologem Niklasem Luhmannem. Obraz člověka, který lze z tohoto přístupu odvodit, je založen na přijetí mnohotvárnosti lidských světů a na respektu k lidské autonomii. Teoretická koncepce je doplněna ...

by Ludewig, Kurt ; Strnad, Vratislav | 17 Feb 2016, 10:17 | rodinná terapie   teorie   systemická terapie   kazuistika  


Project: HH91

Legendární první systemický výcvik v Československu vedený společně Institut für Systemische Studien Hamburg a Institutem pro systemickou zkušenost Praha probíhal v Praze od května 1991 do listopadu 1992. Certifikáty vydány 19.3.1993


Institution: Institut für Systemische Studien

Seit 1978 wurde in einem Arbeitskreis des Universitäts-Krankenhauses Hamburg Eppendorf die Umsetzung des systemischen Denkansatzes in der Praxis der Psychotherapie erprobt und weiterentwickelt. Aus diesem Arbeitskreis ging sechs Jahre später das „Institut für systemische Studien“ hervor. Seitdem ist das Institut ein anerkanntes und angesehenes Zentrum für die berufsbezogene Weiterbildung. [...]


Psychoterapie dětí a mladistvých

Psychoterapie dětí a mladistvých se vždy odehrává v rámci asymetrického setkání. Zabývá se jednak dětmi, kterým je věnována zvláštní péče. Pro dospívající je střetem dvou velmi rozdílných až protikladných generací.

by Ludewig, Kurt | 14 Jan 2015, 14:34


Které vědění má být věděním?

Po krátkém uvedení toho, co autor rozumí pod pojmem „systemický“, přechází v daném úhlu pohledu k otázkám vědeckého poznání a výzkumu, ke kritériím systemicky pojaté vědy a k takto odvozené metodice. Formou „otázek praktika“ jsou formulovány obtíže, které vyvstávají „systemickému vědci“, jenž vychází z konstruktivistického zdůvodnění své praxe. Článek uzavírá doporučením, aby výzkum terapie ...

by Ludewig, Kurt | 14 Jan 2015, 14:27