Kazuistika: závěrečná práce

Jednoho večera mi přišla sms: „Již dlouho se rozhoduji vám napsat, asi jsem si nepřipouštěla, že potřebuju pomoc. Nevím, jestli mám odjet do Německa jako au-pair – jaký na to máte názor? Podpis.“

by Brzkovská, Jana | 27 Oct 2019, 18:55


Závěrečná práce

Pro svoji obhajobu jsem si vybrala dvě setkání na řešení orientované kazuistiky. Proč právě tento kontext? Protože je úplně obyčejný, podobný všem ostatním, jsou v něm úspěchy a neúspěchy, je jeden z posledních a jako bonus proto, že lze zahlédnout klienta snaživého, spolupracujícího.

by Gärtnerová, Emilie | 27 Oct 2019, 18:48


Závěrečná práce

Mám na mysli „Memento zakázky“ resp. zakázkového modelu práce jako jednoho ze tří způsobů podle De Shazera. V kontextu obhajob a na výcviku nesčetněkrát zaznělo, že je potřeba ukázat, jak byla definována zakázka, jak jsme ji naplňovali a jak byla završena. Tohle „memento“ mě provázelo většinu času a obhajoby mých ...

by Urban, Vilém | 12 May 2014, 18:43 | soukromá praxe   zkušený klient   arteterapie   doprovázení   kazuistika  


Závěrečná práce

Při tomto setkání nebyla řešena žádná objednávka, kromě terapeutovy. Opět přišly na řadu stesky na podmínky života ve vězení, což mě vedlo k zadání otázky, zda má pobyt ve VT také nějaká pozitiva. Otázku v danou chvíli K. vyhodnotil zřejmě jako nesmyslnou a neuměl na ni odpovědět. Což se podařilo ...

by Vostřelová, Stanislava | 3 May 2014, 18:15 | kazuistika   předsudky   formulování zakázky   vnímání   hněv   vězení  


Kasuistika - případová práce

Po supervizi jsem začala být otevřenější k tématům paní R. a pracovat s nimi. Poté došlo ke změně postojů i u paní R. Paní R. začala přemýšlet a vyhodnocovat věci, které se jí v životě udály a dějí. Před započetím konzultací o věcech nikdy nepřemýšlela. Paní R. na začátku naší ...

by Trybenekrová, Daniela | 3 May 2014, 15:57 | kazuistika   domácí násilí   partnerské vztahy   soukromá praxe   kutání   doprovázení   oceňování   předsudky  


Stačí nevidět černě...

Uvědomoval si čím dál tím více, jak svým chováním od sebe „odpuzuje své okolí“. Před nedávnou dobou navíc v hádce „ztratil nejlepšího a zároveň jediného kamaráda“ a švagra. Dle jeho slov „má problémy se sebeovládáním“. Touha (a naděje) po odpovědích ho přiměla hledat odbornou pomoc.

by Pajer, Lucie | 1 May 2014, 16:37 | kazuistika   SF   soukromá praxe   vztek   grafy   reflektování   připojení  


Závěrečná práce k obhajobě

Po prvních konzultacích jsem zejména po podrobném studiu záznamů zjistila, co vše jsem propásla, kde jsem zejména stížnosti mohla zastavit, jak jinak by to šlo. Také připomínky a postřehy supervizora byly podnětem k zamyšlení. Hlavními nedostatky byla má práce ve stresu, nevyužití pražského výtahu, chybějící sebedefinice jako psychoterapeuta (krátký přechod ...

by Honegrová, Jaroslava | 28 Apr 2014, 12:41 | přepis rozhovoru   kazuistika   škola   stěžovatel   supervize  


Závěrečná písemná práce

Začali „rozvíjet“ hádku. V této fázi jsem zastavil konzultaci – začal jsem kontrolovat situaci. Reflektoval jsem, jak vidím, že jejich rozhovor probíhá a žádal jsem, aby se vzájemně nerušili ve sdělování, aby nechali druhého domluvit, aby mohli nebo měli možnost uvažovat o tom, co si vzájemně sdělují.

by Híreš, Jan | 28 Apr 2014, 11:39 | nemoc dítěte   reflektování   kazuistika   soukromá praxe   partnerské vztahy   zkušený klient   připojení   reflektující tým   sebereflexe   párová terapie  


Závěrečná písemná práce k obhajobě

Tyto konzultace byly plné zvratů a změn. To bylo pro moji práci důležité z hlediska vnímání mých předpokladů. Po každé konzultaci jsem měla určitou hypotézu, přemýšlela, kam se společně s klientkou dostaneme. Snažila jsem se nechat „dveře spolupráce a okna mých předpokladů“, co nejvíce otevřená. Nechápat situaci jako neměnnou, ale ...

by Hazuková, Martina | 28 Apr 2014, 11:26 | lhaní   kazuistika   partnerské vztahy   soukromá praxe  


Závěrečná práce

Ptám se, jak by vypadal dílčí cíl, když zařadí recidivu do své cesty k uzdravení – docházíme společně k formulaci částečného cíle: jako zvládnutí recidivy v co nejkratším čase a s využitím všech nástrojů, které má k dispozici.

by Hajderová, Jana | 28 Apr 2014, 8:20 | závislost   léky   kazuistika   občanské sdružení   SF