Závěrečná kasuistická práce

Další těžkostí, se kterou jsme se potýkaly (a myslím, že stále trochu potýkáme), bylo to, že v řeči Dany zaznívaly pochybnosti o ní samé, často zpochybnila, znevážila to, co právě řekla, opravovala se a přidávala hned další možný pohled apod. Připadalo mi, že je pro Danu vůbec těžké vyjádřit se ...

by Pomajzlová, Jana | 12 May 2014, 18:24 | soukromá praxe   domácí úkoly   reflektování   mluvení a naslouchání   mnohomluvný klient   kazuistika  


Závěrečná práce

Což mě vede k myšlence, že opravdu neví, jak může život vypadat jinak. A chci jí pomoci nějakou jinou představu o světě najít nebo vytvořit. Nabízí se mi použít otázku na zázrak – používám ji třeba tam, když chci zkusit klienta vytrhnout z jeho reality a zkusit ho přenést do ...

by Křížová, Pavla | 12 May 2014, 18:10 | otázka na zázrak   soukromá praxe   formulování zakázky   kazuistika  


Závěrečná práce

Pomalu si uvědomuji, že se stupňuje moje rozčarování z toho, že se podle mě nic neděje, že si chodí „jen pokecat“ (a to mi nestačí!), a že se mi do toho pořád vkrádají pocity jakéhosi neurčitého ohrožení a podezření, že si věci umí docela dobře zařídit po svém. Rozčiluje mě ...

by Krejcarová, Kateřina | 4 May 2014, 10:39 | kazuistika   poradenské centrum vysoké školy   mluvení a naslouchání   homosexualita   bezpečí   vlastní prostor   mnohomluvný klient   sebereflexe  


Vlastní psychoterapeutická kazuistika

I když se mi podaří zvládnout techniky určitého psychoterapeutického směru, přesto to neznamená, že pak budu dobrý psychoterapeut. Každá konzultace je pro mě zrcadlem o mém vlastním člověčenství, které se na mé práci bude stále podepisovat.

by Vyšatová, Barbara | 3 May 2014, 18:52 | kazuistika   panická porucha   první klient   formulování zakázky  


O vlivu systemiky na mou práci

V tomto období jsme během konzultací často požívali metaforu o člověku jako králi ve svém království. Zabývali jsme se zákony, které král pro své království ustanovil – sítí předpokladů, ze které vychází Kateřina při konstruování svého světa. Přestali jsme se zabývat jednotlivými situacemi a začali jsme pracovat s různými systémy ...

by Špinarová, Tereza | 3 May 2014, 13:46 | kazuistika   bulimie   metafory   soukromá praxe  


Kazuistika

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že ...

by Popelková, Šárka | 1 May 2014, 17:59 | kazuistika   domov mládeže   konflikt zájmů   zkušený klient   sebedůvěra   zdravotní postižení   metafory   předpoklady   samostatnost   rámování  


Obhajoba psychoterapeutického stylu

V této druhé ukázce vyjasňování se více držím toho, co klient přináší. I když se snažím nějak pojmenovávat, jak to klient má, třeba v případě, že říkám, že klientka byla jinde. V alternativním postupu bych se potřebovala doptávat na to, co znamená, že se problémy rozptýlily. Jestli to znamená, že ...

by Kozoňová, Jiřina | 30 Apr 2014, 11:56 | přepis rozhovoru   kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   partnerské vztahy   manipulace   bezpečí   formulování zakázky   mnohomluvný klient   vyjasňování   sebereflexe  


Kasuistika

Zkušenosti mě naučily, jak důležité je ošetření a vyjasňování kontextu terapie pro vývoj a zrání terapeutického vztahu. Proto mi k vyjasňování kontextu také napomáhá dopis klientovi, který zasílám, pokud je to možné, ještě před prvním sezením.

by Konicarová, Jana | 30 Apr 2014, 10:13 | přepis rozhovoru   sebereflexe   kazuistika   partnerské vztahy   medikace   zkušený klient   formulování zakázky   supervize   otázka na zákrak   domácí úkoly  


Komentovaná kazuistika

Během naslouchání tomu, jaká vysvětlení svých potíží sama klientka nabízí - tato vysvětlení se mi možná i pro svou vnitřní logiku a srozumitelnost jevila jako dobře propracovaný „problémem nasycený příběh“ - jsem začala uplatňovat postoj „dekonstruktivního naslouchání“, který jak doufám v průběhu další práce přispěl k úspěšné dekonstrukci problémového příběhu.

by Perníčková, Dagmar | 25 Mar 2014, 9:03 | kazuistika   psychoterapeutické centrum   sebedůvěra   dekonstrukce  


Trauma a narativní utváření světa

Předložená narativní technika externalizace vychází z kontextu širšího pozadí souvislostí mezi konstruktivistickým rámcem a takzvanými jevy disociace, kdy dochází k překlenutí, syntéze a integraci neslučitelných životních příběhů, které vedou v jejich konfliktu ke ztrátě životních perspektiv a síly k životu s následnou produkcí takzvaných psychopatologických projevů.

by Bob, Petr | 19 Mar 2014, 7:11 | externalizace   trauma   narativní přístup   terapeut   sebereflexe   kazuistika