Author: Najmanová, Šárka


Kudykam

Radka mě kontaktovala přes naší společnou kamarádku, protože řeší své obavy z návratu do svého zaměstnání po rodičovské dovolené. Já jsem Radku osobně před sedmi lety potkávala, během své dobrovolnické činnosti ve Fakultní Thomayerově nemocnici, nikdy jsme se však blíže neznaly.

by Hassmanová, Klára | 5 Sep 2018, 12:55 | kazuistika  


Závěrečná práce - komentovaná kazuistika

Byl jedním z těch mála případů, které jsem měla zcela oddělené od své práce v sociální oblasti, jednalo se tudíž o klasický terapeutický případ. Dalším důvodem bylo to, že šlo o případ, který sama považuji za úspěšný, odráží se v něm efektivita na řešení orientovaného přístupu a tím i styl ...

by Strouhalová, Kristina | 4 Mar 2017, 17:17 | kazuistika   reflexe  


Závěrečná kazuistika aneb Bára mořeplavec

Případ Báry jsem si vybrala, protože je dlouhodobou klientkou, procházíme změnami společně, jak ona, tak má práce je během roku jiná, chtěla jsem ukázat tento proces a můj vývoj. Bára je, podle svých slov, s terapií spokojená, pomáhá jí, je pro ni jistotou a pevnou půdou, odkud se může vždy ...

by Špačková, Gabriela | 4 Mar 2017, 17:07 | kazuistika   bezpečí  


Jak systemicky (ne)zpracovat bolestný vztah s matkou

Radka byla svým psychiatrem viděna jako alkoholička a osoba s poruchou osobnosti. Mě to díky kontextu a konstruktivistickému pohledu na svět nemuselo příliš zajímat. Naštěstí.

by Singh, Marta | 4 Mar 2017, 11:38 | kazuistika   změna   alkohol  


Závěrečná práce

Klientka přišla na popud své kamarádky, která ji doporučila se svěřit se svými trápeními odborníkovi. Sama klientka sdělila, že probírání svých problémů s přáteli jí již nevyhovuje - měla pocit, že jí to nikam neposouvá a že potřebuje nový náhled, a to byl hlavní důvod pro příchod do terapie.

by Rafajová, Lucie | 4 Mar 2017, 11:33 | kazuistika   změna  


Světla na konci tunelu

I v případě Mirky jsem si ověřila, že nejdůležitějším nástrojem terapie je vztah. Budovala jsem ho za pomoci Silné pětky: připojovala jsem se respektem ke všem tématům, která přinášela, podobný pohled na svět tam byl od počátku a nebylo tedy těžké sladit i společný jazyk. O bezpečí klientů/ek se starám ...

by Pavlasová, Lenka Thelma | 4 Mar 2017, 11:28 | kazuistika   vztah  


Za hranice online komunikace

Terapeutická setkání probíhala v rámci ambulatního pracovičtě střediska výchovné péče (SVP), jehož posláním je preventivně-výchovná péče o klienty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování.

by Otavová, Mlada | 4 Mar 2017, 11:24 | kazuistika  


Dlouhá cesta

Ten, kdo přišel do terapie, vidí mě a já vidím jeho. Pokud ho budu vidět ve špatném, nemám šanci být viděna v dobrém. Já slyším a cítím sebe, díky čemu jsem schopná a ochotna slyšet toho, kdo přede mnou sedí. Dosud nevím, jestli ty lidí, s kým jsem pracovala, respektive ...

by Lutseva, Gaziza | 4 Mar 2017, 11:21 | kazuistika  


Dovolím si být průměrná a sama sebou

Pro závěrečnou kazuistiku jsem si chtěl vybrat případ, který splňoval následující tři kritéria: 1. S klientem proběhnou alespoň tři setkání, z nichž budu mít pořízen srozumitelný videozáznam. 2. Terapie tzv. „dobře dopadne“ – klient se posune k žádanému cíli. 3. Terapeutický proces bude „pěkný“ či „estetický“ – aby bylo na ...

by Lacka, Jiří | 4 Mar 2017, 11:16 | kazuistika