Individuální terapie s paní Š.

Paní Š. je pro mě doposud nejtěžší klient, se kterým jsem pracovala. Otevřela mi spoustu témat, která jsem do té doby měla sama pro sebe “jasná”, např.: Jak dobře umím dát klientovi mantinely? Kde je moje hranice v tom, s kým mohu a chci pracovat? Je ku prospěchu tu hranici ...

by Svobodová, Pavla | 12 May 2014, 18:30 | zkušený klient   přepis rozhovoru   krizové centrum   samostatnost   kazuistika  


Závěrečná práce

Klientka chtěla hledat jiné možnosti řešení svého problému, než bylo užívání léků. Klientka přišla s problémem, který sice nebyl pro ni životně důležitý, ale bylo nutné ho velmi rychle vyřešit. Měla před sebou situaci, které se obávala a na jejíž zvládnutí měla velmi krátký časový úsek. Věděla, že situaci, kterou ...

by Wyzula, Martin | 3 May 2014, 19:18 | kazuistika   psychiatrická ambulance   soukromá praxe   medikace   andersenovské otázky   domácí úkoly  


Individuální terapie s panem M.

Klient přichází s tím, že dnes vůbec nemá náladu a energii mluvit, chce se jen uzavřít. Říkám, že chápu, že je to pro něj těžké a obdivuji, že navzdory tomu, že pro něj není běžné o věcech takto mluvit, do terapie chodí a pracuje. Ověřuji, co s tím tedy dnes, ...

by Vrtělová, Kateřina | 3 May 2014, 18:45 | kazuistika   psychoterapeutické centrum   deprese   přepis rozhovoru   sebereflexe  


Individuální terapie slečny Nicol

Pak jsem shrnovala toto sezení a vyvstaly dvě věci : zda se věnovat tomu, co bude venku a jak to chce zvládat. Slyšela jsem od Nicol různé obavy a pak ještě pocit ,,nepřipravenosti“ , tak jestli se máme věnovat tomu. Toto jsem vzala takzvaně do svých rukou, protože jsem měla ...

by Vobořilová, Lucie | 3 May 2014, 18:03 | přepis rozhovoru   závislost   drogy   kazuistika   krizové centrum   škálování  


Obhajoba kazuistiky klienta M.

Pokus o dekonstrukci klientova ,,opatrovníka“ vedl k zajímavému obratu a vedl také k závěru, než který by se celou dobu jevil jako ,,žádoucí“. Věříme-li v klientovu kompetenci rozhodnout se a udělit zkušenostem významy a smysl, mohu potvrdit, že se také tím pádem nejednou setkáváme s velmi překvapivými obraty. Z osobního ...

by Tůma, Daniel | 3 May 2014, 16:10 | kazuistika   soukromá praxe   předpoklady   partnerské vztahy   domácí násilí   otázka na zázrak   dekonstrukce   připojení   pochybnosti  


Závěrečná práce

Uvědomila jsem si, jak mě ovlivnilo při vedení konzultací to, že jsem znala skutečnosti, které mi nesdělil klient, ale jeho rodina. Byla to „má past“, do které jsem se dostala a dál jsem pracovala s předpokladem, že vše co mi O. říká, je lež. Paradoxem pak bylo sdělení klienta, ...

by Šutorková, Kateřina | 3 May 2014, 14:47 | kazuistika   předpoklady   závislost   drogy   poradenství   terapie   kontaktní centrum   zkušený klient   externalizace   doprovázení   konflikt zájmů  


Párová terapie s manželi P.

Myslím, že jsem se snažila z mého pohledu soustředit na to nejpodstatnější, jít efektivně za cíli, které si manželé stanovili, nerozmělňovat naši práci ve zbytečných odbočkách... Zároveň uvažuji, že možná díky tomu nevyplula na povrch důležitější témata, jakási „meta-témata“, na kterých by bylo třeba užitečnější pracovat.

by Švejdíková, Karla | 3 May 2014, 14:42 | kazuistika   partnerské vztahy   psychoterapeutické centrum   panická porucha   doprovázení   přepis rozhovoru   oceňování   SF   domácí úkoly   sebereflexe   zneužívání   párová terapie  


Závěrečná práce

Jednoznačné „dělal jinak“ vidím v trpělivosti při vyčkávání na klientovu odpověď a zjednodušení svých vyjádření. Jednoznačné „zachoval“ vidím v zaměření na vyjasňování významů. V rámci supervize se u této terapie objevilo ještě jedno téma, a to možnost elegantnějšího propojování různých témat, které se v terapii objevují. Osobně se někdy potácím ...

by Srb, Tomáš | 3 May 2014, 13:59 | sebereflexe   kazuistika   deprese   přepis rozhovoru  


Závěrečná práce

Zadávám úkol, že by se pan A. mohl zeptat své rodiny, vyžádat si od ní zpětnou vazbu na sebe, zda opravdu rodina vidí změny a jaké. Pan A. souhlasí. A zmiňuje se smíchem, že je na to zvědavý. Dále navrhuji, že by mohl zkusit sledovat a zapisovat si, co se ...

by Šilerová, Lenka | 2 May 2014, 13:55 | přepis rozhovoru   kazuistika   soukromá praxe   přepis rozhovoru   stres   oceňování   kutání  


Dovolit si nebrat odpovědnost za druhého

Jedná se tedy spíše o zpětnou reflexi toho, kam se terapie ubírala a jaké jsem měla záměry. Stejně tak je těžké vytipovat „zlomové“ body, které klienta posouvají dál. Mnohdy totiž podle mého názoru hrají velkou roli věci, které jsou některou částí sezení vyprovokovány, nastartovány, ale které klient vykoná nebo vymyslí ...

by Novotná, Nora | 1 May 2014, 13:11 | kazuistika   sebereflexe   nestátní zdravotnické zařízení   výjimky   sebereflexe   otevírání terapie   zodpovědnost   oceňování   předpoklady   pražský výtah   domácí úkoly