Závěrečná obhajovací práce

Dva hlavní aspekty, na které jsem kladla důraz v dialogu s klientkou, jsou potvrzování a otevírání. Potvrzování do té míry, do jaké to klientka potřebovala, aby došlo k navázání důvěry ve vzájemném dialogu. A zároveň, abych já jako terapeutka vnášela nové, neočekávané a podněcující, tak aby došlo k destabilizaci, „rozpuštění“ ...

by Štěpánková, Hana | 3 May 2014, 14:05 | kazuistika   narativní přístup   soukromá praxe   stres   potvrzování  


Zázrak terapie

V druhé konzultaci klientka popisuje, že to, aby mohla být nad věcí, již nemá podobu zasunutého šuplete, ale užívá metaforu balónku na niti, který má přivázaný na ruce. Mluví o tom, že si svůj problém nechce nechat u sebe zasunutý, ale chce ho dostat od sebe pryč. Klientka odchází s ...

by Pavlíčková, Magdalena | 1 May 2014, 17:02 | přepis rozhovoru   kazuistika   sociálně psychologické centrum   metafory   škálování   sebedůvěra   vina   partnerské vztahy   rámování  


Sandra

Když přišla Sandra, byla hodně stručná, dávala najevo, že „se všemu podrobí,“ jenom aby nešla do vězení. Když jsem se jí ptal, co si myslí, že by jí naše setkávání mohlo přinést dobrého, řekla, že se uvidí, že to nemůže takto dopředu říct.

by Nepustil, Pavel | 1 May 2014, 11:22 | kazuistika   bezdomovci   bezpečí   závislost   drogy   soudní dohled   konflikt zájmů   dekonstrukce  


Písemná práce k obhajobě výcviku „Umění terapie“

Popíši stručně, co se v konzultacích odehrálo, jak jsem pracovala, co mne při tom napadalo, jak to probíhalo. Zpětné reflexe své práce popíši na závěr celého případu.

by Lauterbachová, Ludmila | 30 Apr 2014, 16:59 | kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   samota   sebedůvěra   externalizace   připojení  


Závěrečná práce k obhajobě psychoterapeutického výcviku

Získala jsem také náměty pro svoji další práci - snažit se více vytěžit ze změny (toho se někdy při konzultacích vzdávám a je to škoda), více pokračovat v doptávání ( „jak to ten klient dělá“), více „hned nerozumět“, více kutat.

by Pěničková, Jana | 29 Apr 2014, 7:50 | kazuistika   medikace   soukromá praxe   deprese   zkušený klient   sebedůvěra   domácí úkoly   reflektování   pátrání po zdrojích  


Bubliny paní H.

V případě paní H. ke změně vedla především externalizace „řečí“ a vytvoření metafory „bubliny“ jako ochrany proti „řečem“. Klientka pak již sama rozšířila možnosti používání „bublin“ na jiné problémové oblasti. Dalším významným momentem byla dekonstrukce odpočinku. Umožnila klientce změnit k odpočinku vztah, obrátit se k sobě, začít o sebe pečovat, ...

by Hrdličková, Vladimíra | 29 Apr 2014, 7:33 | sebereflexe   kazuistika   strach   přepis rozhovoru   mluvení a naslouchání   reflektování   metafory   supervize   napadení   poradna pro mezilidské vztahy   externalizace  


Závěrečná písemná práce

Přestože nechám opět klientku na chvíli volně hovořit, podstatně dříve než v předchozích konzultacích, po mé důkladné sebereflexi, se snažím klientku směřovat od stížnosti k zakázce. A pouštím se do práce s předpoklady. Dále se v konzultaci orientuji spolu s klientkou zprvu na proces rozhodování a snažím se najít výjimky, ...

by Bulvová, Hana | 25 Mar 2014, 8:23 | přepis rozhovoru   sebereflexe   partnerské vztahy   kazuistika   centrum pro rodinu   rozhodování   mnohomluvný klient   stěžovatel   výjimky  


Závěrečná práce

Tady se přiznám, vzala jsem na sebe víc, než jsem musela. Uvědomuji si zpětně, že jsem mluvila příliš za klientku. Možná jsem ji měla nechat začít mluvit o tom, proč chce, aby mamka ty kazety viděla, k čemu to bude užitečné pro naši společnou práci. Hodně by se nám ...

by Brisudová, Ivana | 24 Mar 2014, 15:54 | předsudky   kazuistika   stěžovatel   formulování zakázky   kutání   reflektování   bezpečí   rodinná terapie   probační služba