,, A tak se ptám.........“

V závěrečné práci představuji příběh klienta pana Radima, se kterého jsem provázela systemickým přístupem na jeho cestě k cíli žít spokojeněji jak v profesním tak v soukromém životě. Při terapeutických setkáních je používán převážně narativní, na řešení orientovaný přístup, zejména metody reflektování, externalizování, konstruování a dekonstrukce skutečnosti, dále pak Andersenovské ...

by Knížková, Marcela | 16 May 2015, 9:54 | kazuistika  


10 let výcviku Umění terapie

Všechno, co o systemice opravdu potřebuju znát, jsem se sice nenaučil ve školce, ale v mnohém je to tak prosté, jako by to ze školky bylo. Během posledních asi 25 let se mi tenhle styl uvažování a práce s klienty stal vlastní. V naivních začátcích a prvotním nadšení jsme začali ...

| SOFT

by Úlehla, Ivan ; Macek, Zdeněk | 8 Feb 2015, 9:15 | klasika   výcvik  


Na břehu řeky: Aneb jak zůstat nezaujatý ve vztahu k příběhu svého klienta

Toto je příběh, který prožili Cristina, Pierre, Philippe a Gilles, všichni koučové, v průběhu výcviku praktické analýzy. Kristina si velmi přála pracovat na své situaci. Smysl výcviku se opíral o praxi vyprávění. V této „terapeutické aréně“, jak to nazval Michael White, jsem já vedoucí moderátor odpovědný za rámec a celkovou ...

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 8 Apr 2014, 13:58 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup  


Úvod do strategické terapie rodinného systému: antologie odborných textů

Teprve nedávno jsme se začali vážně zabývat kontextem rodinného života. Stává se očividnějším, že rodiny procházejí vývojovým procesem v proudu času a lidská bolest a psychiatrické symptomy se objevují tehdy, když se tento proces přeruší

by Haley, Jay ; Erickson, Milton H. ; Boš, Petr | 7 Jan 2015, 15:53 | rodinná terapie   strategická terapie   vývoj rodiny  


Aplikace systemického přístupu v psychoterapii onkologicky nemocných

Cílem psychoterapie pro onkologicky nemocné je poskytnout bezpečný prostor pro vyjádření nemocného, které zahrnuje pestrou škálu emocí, ale i konkrétních potíží a problémů. Podstatným cílem je také navrácení kompetencí nemocnému k spolurozhodování o léčbě a jeho dalším životě. Uvedené kazuistiky vycházejí z několikaletých zkušeností autorky jako psychoterapeutky pro onkologicky nemocné.

by Březinová, Jana | 5 May 2014, 7:52 | zázračná otázka   terapeutické postupy   kazuistika   nemoc  


Autenticita systemiky

Systemika (konkrétněji systemická terapie), podle mého názoru, není synonymem pro naprostou neutralitu či obojetnost ve vlastních názorech. To, že resignuje na ideu absolutní pravdy, ještě neznamená negaci autenticity.

by Hesoun, Jan | 5 May 2014, 8:30


The Autopoiesis of Social Systems: Meaning and Life as Different Modes of Autopoietic Organization

The term 'autopoiesis' has been invented to define life its origin is clearly biological. Its extension to other fields has been discussed, but rather unsuccessfully and on the wrong premises. The problem may well be that we use a questionable approach to the issue, 'tangling' our 'hierarchies' of investigation.

by Luhmann, Niklas | 12 Sep 2014, 13:33 | autopoiesa  


Autopoiesis v organizacích

Organizace jsou otevřené systémy, které podléhají různým vnějším a vnitřním silám, jejichž kombinace dávají vzniknout chaotické organizační dynamice. Pokud manažeři a zaměstnanci nejsou schopni se vypořádat s touto dynamikou, jsou organizace nevyhnutelně uvedeny do pevného řádu nebo do nekontrolovatelného chaosu a kolapsu. Aby mohly organizace existovat, musejí být schopny reprodukovat ...

by Dimitrov, Vladimir ; Fell, Lloyd | 4 Apr 2014, 9:00 | institucionální diskurz   řízení   teorie chaosu   efekt motýlých křídel   autopoiesa  


Bezpečí a jistota

Rád bych se s vámi zastavil u specifického momentu terapie. Je to chvíle, kdy jsem jako terapeut v rozhovoru s klientem „na řadě“. Co já to v tu chvíli vlastně dělám? Zdá se, že ze všeho nejvíc se zabývám tím, co se děje ve mně. To znamená procházím svými nápady, ...

by Úlehla, Ivan | 7 May 2014, 6:30


Boj se sociální fobií - práce s klientkou Klárou

Setkání s ní mi působila radost z dobře odvedené práce i z příjemného lidského kontaktu. Ačkoli v kontextu systemické terapie nemá tento konstrukt příliš velký význam, dá se říci, že mezi námi během času vznikl hluboký terapeutický vztah i určité lidské pouto. Protože s těmito veličinami neumím dobře pracovat, vzala ...

by Ježková, Tereza | 29 Apr 2014, 13:45 | kazuistika   škola   supervize   sociální fobie   externalizace   pátrání po zdrojích