Subject: koncept člena

Vznik, komplexní schéma a model sociálního systému podle K. Ludewiga..


Subject: KONS

Institut pro systemickou zkušenost vydával překlady a separátky v ediční řadě zvané KONS. Celkem vzniklo 24 čísel s česky psanými texty z oblasti systemické terapie, rodinné tarpie a radikálního konstruktivismu. Představují čím bylo ISZ zaujato v období 90. let..


Subject: kybernetika

Kde se tu, prokrista, bere? Kybernetika a obecná teorie systémů, které v 50. letech splynuly v multidisciplinární Systémovou vědu, zásadně ovlivnily způsob vědeckého uvažování, potažmo psychoterapii..


Subject: problémový systém

Dnes víme, že nikoli obsah, ale způsob komunikace (uvažování) vytváří a udržuje problémový systém..


Subject: rodinná terapie


Subject: sociální systémy

Rodinné terapie započaly se zkoumáním rodin jako sociálních systémů. Lidé jsou prvky systému, vytváří jej vzájemnými vztahy a kvalita systému závisí na jejich interakčních dovednostech. Je to model fyzikální a topologický


Subject: systematika

Ze všech možných filosofií si vybíráme filosofie radikálního konstruktivismu a obratu k jazyku..


Subject: systémový přístup

Systémový přístup vychází ze teorie systémů. Tvoří dominantní výkladové schema pro rodinnou terapii. Členové rodiny jsou bráni jako prvky systému, příslušníci rodiny tvoří jeho hranice a vztahy mezi nimi jsou vazby a nimiž terapeut pracuje..