Translations / studentské překlady

Hledání mysli: Humberto Maturana / Cull, Jane -- Blažeková, Zuzana (překlad) -- Křížová, Soňa (překlad)


Hostitelský dokument

Po staletí jsme měli paradigma myšlení, že mysl je v hlavě. To, že mysl existuje někde v mozku a že zpracovává a ukládá informace. Při bližším zkoumání mozku zjistíte, že entita, kterou nazýváme "mysl", není ve skutečnosti tam, ale používá se jako metafora pro proces myšlení. Metafora je popisem něčeho, co chceme vysvětlit, co existuje v našich zkušenostech; proto metafora nevysvětluje mysl.

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Rodinná deska: kapitola 4.4 / Ludewig, Kurt -- Palme, Klára (překlad) -- Vrabcová, Dana (překlad)

10s

Originální název: Leitmotive systemischer Therapie


Hostitelský dokument

V roce 1978 skupina pod mým vedením na oddělení psychiatrie dětí a mládeže univerzitní nemocnice v Hamburku-Eppdorfu rodinou desku (RD). Měl to být jednoduše použitelný a koncepčně specifický nástroj, který by umožňoval dokumentaci procesů v rodinné terapii a zkoumání otázek dynamiky rodiny. Navíc mělo být možno používat metodu co možná nejvíce nezávisle na omezujících a nepřiměřených kritériích analyticky a pozitivisticky prováděných psychologických testů. Již během prvních zkoumání metody se však ukázalo, že rodinná deska byla i mimo rámec původních cílů vhodná k tomu, aby byla používána k jiným procesům, než jen k procesům vztahujícím se k rodině

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Pocta Jeanu Piagetovi / Glasersfeld, Ernst von -- Fialová, Denisa (překlad) -- Junková, Zuzana (překlad)


In: Homage to Jean Piaget
Hostitelský dokument

Jean Piaget se narodil v Neuchatelu v srpnu 1896. Loňské sté výročí jeho narození (článek je psán v roce 1997 – pozn.překladu) bylo příležitostí ke slavení na mnoha místech západního světa. Hlavním důvodem této mezinárodní pozornosti byl nepopiratelný fakt, že Piaget byl zakládajícím otcem odvětví psychologie, které se snaží odkrýt záhady lidské mysli, jak roste a jak poznává.

V kolekcích: Theses > Translations


Reports / zlatý fond

30 let systemiky v ČR: Předneseno na konferenci ČAP 2019 / Úlehla, Ivan

4s

Česká systemika je pro mne vzdělaná mladá žena. Ráda se napije, ráda se zasměje, ráda porušuje konvence. Je příjemná, i když trochu prostořeká. Prostě mně baví a je mi s ní fajn. Přišla do Čech jako někdo úplně jiný než koho jsem do té doby znal. Postupem doby se sice ukázalo, že zas až tak jiná není, ale to ji jen zlidštilo.

Hesla: systemika

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Translations / studentské překlady

Karl Tomm: měnící se pohled na rodinnou terapii v průběhu 35 let / Collins, Don -- Prajzler, Tomáš (překlad)


In: From Theory to Practice. SAGE Publications, 2009. 1. kapitola. - s. 3-28.
Hostitelský dokument

Karl Tomm byl vice než 35 let ředitelem programu rodinné terapie v Calgary. Mezinárodního věhlasu se dočkal nikoli jen jako rodinný terapeut, inovátor, teoretik a učitel, ale také jako člověk, který facilitoval mezinárodní dialog mezi rodinnými terapeuty. Na počátku své kariéry využíval přístup k rodinné terapii podle Nathana Epsteina orientovaný na řešení problému (viz část I). V osmdesátých letech 20 století propagoval práci Milánské školy (viz část II). Následně prosazoval školu narativní terapiie a práci Michaela Whitea a Davida Epstona (viz část III). Donu Collinsovi se dostalo možnosti a pocty vést s Karlem rozhovor o vývoji jeho myšlení a praxe.

Hesla: historie

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Mentální anorexie / Ludewig, Kurt -- Dobešová, Gabriela (překlad)


In: Leitmotive systemischer Therapie, Klett-Cota, Stutgart, 2002, kapitola 4.3
Hostitelský dokument

Téma této části se týká dvou typů problémů, které byly donedávna léčeny spíše se špatnými výsledky. Jedná se o mentální anorexii u mládeže a o následky traumatizování u této věkové slupiny. Vycházíme zde samozřejmě z toho, že jak adolescentní mentální anorexie, tak tzv. Posttraumatická stresová porucha (PTBS) jako každá jiná psychosociální porucha představuje široce rozložený sborník pro různé jevy, kterým je ve všech případech společným jmenovatelem srovnatelná symptomatika.

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Emoce / Ludewig, Kurt -- Trejtnarová, Darja (překlad) -- Tussetschlägerová, Jana (překlad)


In: Leitmotive systemischer Therapie, Klett-Cota, Stutgart, 2002, kapitola 3.3
Hostitelský dokument

Publikace v oboru systemické terapie devadesátých let vzbudily dojem, jako by po takzvaném konstruktivistickém obratu osmdesátých let klepal na dveře nový obrat, totiž afektivní obrat. Jde o spisy autorů, kteří se vedle svého zájmu o systemiku zabývají strukturalistickým a psychoanalytickým myšlením. Tito autoři se odvolávají mimo jiné na působivé výsledky novějšího výzkumu týkajícího se kojenců. Vytýkají systemické terapii to, že je chápána příliš jazykově a konstruktivisticky a opomíjí přitom emocionální a biografické momenty.

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Psychická nemoc / Ludewig, Kurt


In: Leitmotive systemischer Therapie, Klett-Cota, Stutgart, 2002, kapitola 2.1
Hostitelský dokument

Bez diagnózy není terapie a bez nemoci není diagnóza. Pokud platí logika tohoto výroku, je systemická terapie v úzkých. Nezná totiž ani pojem nemoci, ani se nezabývá diagnostikou. Co se tedy léčí systemicky?

V kolekcích: Theses > TranslationsSubject: vztah

Variant(s): silná pětka, pracovní vztah, terapeutický vztah

Celkem záznamů: 2

Pracovní resp. terpeutický vztah řeší systemika nikoli přes míru harmonie, zralosti či autentičnosti terapeuta, nábrž konkrétními postupy vytváření terapeutického vztahu. Shrnujeme je pod titulkem Silná pětkaControl Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)vztah


Translations / studentské překlady

Vnitřní rozhovor terapeuta / Robert Peter -- Burianová, Jana (překlad) -- Neumannová, Martina (překlad)


In: Robert Peter -Therapist's Inner Conversation Impasse
Hostitelský dokument

Používání narativních metafor jako je text, příběh a rozhovor v rodinné terapii se zrodilo ze zklamání systemovými/kybernetickými metaforami do té doby dominantními v rodinné terapii. (Anderson & Goolishian, 1990a).

Hesla: narativní ; návody

V kolekcích: Theses > Translations