000002491 001__ 2491
000002491 005__ 20220202103156.0
000002491 041__ $$ačesky
000002491 100__ $$0AUTHOR|(SYS)culljane$$aCull, Jane
000002491 245__ $$aHledání mysli$$bHumberto Maturana
000002491 520__ $$aPo staletí jsme měli paradigma myšlení, že mysl je v hlavě. To, že mysl existuje někde v mozku a že zpracovává a ukládá informace. Při bližším zkoumání mozku zjistíte, že entita, kterou nazýváme "mysl", není ve skutečnosti tam, ale používá se jako metafora pro proces myšlení. Metafora je popisem něčeho, co chceme vysvětlit, co existuje v našich zkušenostech; proto metafora nevysvětluje mysl.
000002491 65017 $$astudentské překlady
000002491 700__ $$0AUTHOR|(SYS)blazekovazuzana$$aBlažeková, Zuzana$$epřeklad
000002491 700__ $$0AUTHOR|(SYS)krizovasona$$aKřížová, Soňa$$epřeklad
000002491 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2490
000002491 8564_ $$s198019$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2491/files/blazekova krizova.pdf
000002491 980__ $$aTRANSLATION

000002366 001__ 2366
000002366 005__ 20190725135811.0
000002366 041__ $$ačesky
000002366 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ludewigkurt$$aLudewig, Kurt
000002366 245__ $$aRodinná deska$$bkapitola 4.4
000002366 300__ $$a10s
000002366 520__ $$aV roce 1978 skupina pod mým vedením na oddělení psychiatrie dětí a mládeže univerzitní nemocnice v Hamburku-Eppdorfu rodinou desku (RD). Měl to být jednoduše použitelný a koncepčně specifický nástroj, který by umožňoval dokumentaci procesů v rodinné terapii a zkoumání otázek dynamiky rodiny. Navíc mělo být možno používat metodu co možná nejvíce nezávisle na omezujících a nepřiměřených kritériích analyticky a pozitivisticky prováděných psychologických testů. Již během prvních zkoumání metody se však ukázalo, že rodinná deska byla i mimo rámec původních cílů vhodná k tomu, aby byla používána k jiným procesům, než jen k procesům vztahujícím se k rodině
000002366 65017 $$astudentské překlady
000002366 700__ $$0AUTHOR|(SYS)palmeklara$$aPalme, Klára$$epřeklad
000002366 700__ $$0AUTHOR|(SYS)vrabcovadana$$aVrabcová, Dana$$epřeklad
000002366 765__ $$tLeitmotive systemischer Therapie
000002366 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2213
000002366 8564_ $$s93207$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2366/files/Rodinna_deska.pdf
000002366 980__ $$aTRANSLATION

000002362 001__ 2362
000002362 005__ 20190707094911.0
000002362 041__ $$ačesky
000002362 100__ $$0AUTHOR|(SYS)glasersfeldernstvon$$aGlasersfeld, Ernst von
000002362 245__ $$aPocta Jeanu Piagetovi
000002362 520__ $$aJean Piaget se narodil v Neuchatelu v srpnu 1896. Loňské sté výročí jeho narození (článek je psán v roce 1997 – pozn.překladu) bylo příležitostí ke slavení na mnoha místech západního světa. Hlavním důvodem této mezinárodní pozornosti byl nepopiratelný fakt, že Piaget byl zakládajícím otcem odvětví psychologie, které se snaží odkrýt záhady lidské mysli, jak roste a jak poznává.
000002362 600__ $$0AUTHOR|(SYS)piagetjean$$aPiaget, Jean
000002362 65017 $$astudentské překlady
000002362 700__ $$0AUTHOR|(SYS)fialovadenisa$$aFialová, Denisa$$epřeklad
000002362 700__ $$0AUTHOR|(SYS)junkovazuzana$$aJunková, Zuzana$$epřeklad
000002362 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1834$$xHomage to Jean Piaget
000002362 8564_ $$s250476$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2362/files/poctaJPodt 1.pdf
000002362 980__ $$aTRANSLATION

000002361 001__ 2361
000002361 005__ 20200109102623.0
000002361 041__ $$ačesky
000002361 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000002361 245__ $$a30 let systemiky v ČR$$bPředneseno na konferenci ČAP 2019
000002361 300__ $$a4s
000002361 520__ $$aČeská systemika je pro mne vzdělaná mladá žena. Ráda se napije, ráda se zasměje, ráda porušuje konvence. Je příjemná, i když trochu prostořeká. Prostě mně baví a je mi s ní fajn. Přišla do Čech jako někdo úplně jiný než koho jsem do té doby znal. Postupem doby se sice ukázalo, že zas až tak jiná není, ale to ji jen zlidštilo.
000002361 653__ $$asystemika
000002361 65017 $$azlatý fond
000002361 8564_ $$s53312$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2361/files/systemika.pdf
000002361 980__ $$aREPORT

000002338 001__ 2338
000002338 005__ 20171225114322.0
000002338 041__ $$ačesky
000002338 100__ $$0AUTHOR|(SYS)collinsdon$$aCollins, Don
000002338 245__ $$aKarl Tomm: měnící se pohled na rodinnou terapii v průběhu 35 let
000002338 520__ $$aKarl Tomm byl vice než 35 let ředitelem programu rodinné terapie v Calgary. Mezinárodního věhlasu se dočkal nikoli jen jako rodinný terapeut, inovátor, teoretik a učitel, ale také jako člověk, který facilitoval mezinárodní dialog mezi rodinnými terapeuty. Na počátku své kariéry využíval přístup k rodinné terapii podle Nathana Epsteina orientovaný na řešení problému (viz část I). V osmdesátých letech 20 století propagoval práci Milánské školy (viz část II). Následně prosazoval školu narativní terapiie a práci Michaela Whitea a Davida Epstona (viz část III). Donu Collinsovi se dostalo možnosti a pocty vést s Karlem rozhovor o vývoji jeho myšlení a praxe.
000002338 600__ $$0AUTHOR|(SYS)tommkarl$$aTomm, Karl
000002338 653__ $$0SUBJECT|(SYS)historie$$ahistorie
000002338 65017 $$astudentské překlady
000002338 700__ $$0AUTHOR|(SYS)prajzlertomas$$aPrajzler, Tomáš$$epřeklad
000002338 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1912$$xFrom Theory to Practice. SAGE Publications, 2009. 1. kapitola. - s. 3-28.
000002338 8564_ $$s176840$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2338/files/Tomm, Karl .pdf
000002338 980__ $$aTRANSLATION

000002330 001__ 2330
000002330 005__ 20171115083603.0
000002330 041__ $$ačesky
000002330 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ludewigkurt$$aLudewig, Kurt
000002330 245__ $$aMentální anorexie
000002330 520__ $$aTéma této části se týká dvou typů problémů, které byly donedávna léčeny spíše se špatnými výsledky. Jedná se o mentální anorexii u mládeže a o následky traumatizování u této věkové slupiny. Vycházíme zde samozřejmě z toho, že jak adolescentní mentální anorexie, tak tzv. Posttraumatická stresová porucha (PTBS) jako každá jiná psychosociální porucha představuje široce rozložený sborník pro různé jevy, kterým je ve všech případech společným jmenovatelem srovnatelná symptomatika.
000002330 65017 $$astudentské překlady
000002330 700__ $$0AUTHOR|(SYS)dobesovagabriela$$aDobešová, Gabriela$$epřeklad
000002330 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2213$$xLeitmotive systemischer Therapie, Klett-Cota, Stutgart, 2002, kapitola 4.3
000002330 8564_ $$s128215$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2330/files/anorexie.pdf
000002330 980__ $$aTRANSLATION

000002329 001__ 2329
000002329 005__ 20171115082207.0
000002329 041__ $$ačesky
000002329 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ludewigkurt$$aLudewig, Kurt
000002329 245__ $$aEmoce
000002329 520__ $$aPublikace v oboru systemické terapie devadesátých let vzbudily dojem, jako by po takzvaném konstruktivistickém obratu osmdesátých let klepal na dveře nový obrat, totiž afektivní obrat. Jde o spisy autorů, kteří se vedle svého zájmu o systemiku zabývají strukturalistickým a psychoanalytickým myšlením. Tito autoři se odvolávají mimo jiné na působivé výsledky novějšího výzkumu týkajícího se kojenců. Vytýkají systemické terapii to, že je chápána příliš jazykově a konstruktivisticky a opomíjí přitom emocionální a biografické momenty.
000002329 65017 $$astudentské překlady
000002329 700__ $$0AUTHOR|(SYS)trejtnarovadarja$$aTrejtnarová, Darja$$epřeklad
000002329 700__ $$0AUTHOR|(SYS)tussetschlagerovajana$$aTussetschlägerová, Jana$$epřeklad
000002329 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2213$$xLeitmotive systemischer Therapie, Klett-Cota, Stutgart, 2002, kapitola 3.3
000002329 8564_ $$s502217$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2329/files/emoce Kurt Ludewig.pdf
000002329 980__ $$aTRANSLATION

000002328 001__ 2328
000002328 005__ 20171115081021.0
000002328 041__ $$ačesky
000002328 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ludewigkurt$$aLudewig, Kurt
000002328 245__ $$aPsychická nemoc
000002328 520__ $$aBez diagnózy není terapie a bez nemoci není diagnóza. Pokud platí logika tohoto výroku, je systemická terapie v úzkých. Nezná totiž ani pojem nemoci, ani se nezabývá diagnostikou. Co se tedy léčí systemicky?
000002328 65017 $$astudentské překlady
000002328 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2213$$xLeitmotive systemischer Therapie, Klett-Cota, Stutgart, 2002, kapitola 2.1
000002328 8564_ $$s154370$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2328/files/psychicka nemoc.pdf
000002328 980__ $$aTRANSLATION

000002286 001__ 2286
000002286 005__ 20200406101910.0
000002286 035__ $$aSUBJECT|(SYS)vztah
000002286 150__ $$avztah
000002286 450__ $$asilná pětka
000002286 450__ $$apracovní vztah
000002286 450__ $$aterapeutický vztah
000002286 520__ $$aPracovní resp. terpeutický vztah řeší systemika nikoli přes míru harmonie, zralosti či autentičnosti terapeuta, nábrž konkrétními postupy vytváření terapeutického vztahu. Shrnujeme je pod titulkem Silná pětka
000002286 8564_ $$s59292$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2286/files/terapeuticky vztah.pdf
000002286 980__ $$aAUTHORITY
000002286 980__ $$aSUBJECT

000002244 001__ 2244
000002244 005__ 20191027195535.0
000002244 041__ $$ačesky
000002244 100__ $$0AUTHOR|(SYS)roberpeter$$aRobert Peter
000002244 245__ $$aVnitřní rozhovor terapeuta
000002244 520__ $$aPoužívání narativních metafor jako je text, příběh a rozhovor v rodinné terapii se zrodilo ze zklamání systemovými/kybernetickými metaforami do té doby dominantními v rodinné terapii. (Anderson & Goolishian, 1990a).
000002244 65017 $$astudentské překlady
000002244 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní
000002244 653__ $$0SUBJECT|(SYS)navody$$anávody
000002244 663__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektování$$areflektování
000002244 700__ $$0AUTHOR|(SYS)burianovajana$$aBurianová, Jana$$epřeklad
000002244 700__ $$0AUTHOR|(SYS)neumannovamartina$$aNeumannová, Martina$$epřeklad
000002244 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2229$$xRobert Peter -Therapist's Inner Conversation Impasse
000002244 8564_ $$s117602$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2244/files/burianova.pdf
000002244 980__ $$aTRANSLATION